Documentatie/Calc-functies/DETERMINANT.MAT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MDETERM and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  DETERMINANTMAT

  Categorie:

  Matrix

  Samenvatting:

  Berekent de determinant van een vierkante matrix, waarbij een enkel getal wordt geretourneerd dat een belangrijke eigenschap van de matrix is.

  Een aanroep van de functie DETERMINANTMAT hoeft niet als matrixformule te worden ingevoerd.

  Syntaxis:

  DETERMINANTMAT(Matrix)

  Retourneert:

  Retourneert een reëel getal dat de determinant is van de vierkante matrix die als argument is doorgegeven.

  Argumenten:

  Matrix bevat de vierkante matrix van waarden die moet worden gebruikt om de scalaire waarde van de determinant te berekenen. Dit argument kan de vorm aannemen van een expliciet celbereik (zoals A1:C3), de naam van een benoemd bereik, de naam van een databasebereik of een inline constante matrix.

  • Als Matrix geen enkele gebiedsreferentie is, retourneert DETERMINANTMAT als fout Ongeldig argument (Fout:502). De tilde (~) referentie-aaneenschakelingsoperator kan niet worden gebruikt om meerdere gebieden in dit argument samen te voegen.
  • Als Matrix niet hetzelfde aantal rijen als kolommen heeft, dan retourneert DETERMINANTMAT als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als een cel binnen Matrix leeg is of niet-numerieke gegevens bevat, rapporteert DETERMINANTMAT als fout #WAARDE!

  Aanvullende details:

  Algemene informatie over de matrixfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Gemakshalve wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die de matrixfuncties van Calc beschrijven.

  Om herhaling in de volgende tekst te voorkomen, worden alleen Windows/Linux-toetscombinaties gespecificeerd. De volgende tabel toont de toewijzing tussen deze toetscombinaties en hun macOS-equivalenten.

  Indeling van relevante Windows/Linux en macOS toetscombinaties
  Windows/Linux-toetscombinatie Windows/Linux-toetscombinatie Opmerkingen
  Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter ⌘ Cmd + ⇧ Shift + ↵ Enter Maakt een matrixformule.
  Ctrl + / Ctrl + / Selecteer alle cellen in een matrixformulebereik. "/" is de deeltoets op het numerieke toetsenbord.
  Ctrl + C ⌘ Cmd + C Kopiëren
  Ctrl + V Ctrl + V Plakken.
  • Een matrix is een rechthoekig bereik van cellen die gegevens bevatten. Een vierkant bereik van drie rijen bij drie kolommen is bijvoorbeeld een matrix van 3 x 3. De kleinst mogelijke array is een 1 x 2 of 2 x 1 matrix, met twee aangrenzende cellen.
  • Een formule waarin de individuele waarden in een celbereik worden geëvalueerd, wordt een matrixformule genoemd. Het verschil tussen een matrixformule en andere formules is dat de matrixformule meerdere waarden tegelijk behandelt in plaats van slechts één.
  • Als u een matrixformule maakt met behulp van de Functie-assistent moet u het selectievakje Matrix aanvinken zodat de resultaten in een matrix worden geretourneerd. Anders wordt alleen de waarde in de cel linksboven van de matrix die wordt berekend, geretourneerd.
  • Als u de matrixformule rechtstreeks in de cel invoert, moet u de toetsencombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter gebruiken in plaats van alleen de ↵ Enter-toets. Pas dan wordt de formule een matrixformule.
  • Een matrixformule wordt weergegeven tussen accolades of accolades ("{" en "}"). Het is niet mogelijk om een matrixformule te maken door deze accolades handmatig in te voeren.
  • Sommige matrixfuncties gebruiken parameters die moeten worden geëvalueerd als een matrixformule, zelfs wanneer de formule normaal wordt ingevoerd. Dit zijn DETERMINANTMAT, INVERSEMAT, PRODUCTMAT, SOMPRODUCT, SOM.X2MINY2, SOM.X2PLUSY2 en SOM.XMINY.2.
  • Calc ondersteunt constante inline matrices in formules. Een inline matrix staat tussen accolades of accolades ("{" en "}"). Afzonderlijke elementen kunnen getallen (inclusief negatieven), logische constanten (WAAR, ONWAAR) of letterlijke tekenreeksen zijn. Niet-constante uitdrukkingen zijn niet toegestaan. Matrices kunnen worden ingevoerd met één of meer rijen en één of meer kolommen. Alle rijen moeten hetzelfde aantal elementen bevatten; evenzo moeten alle kolommen hetzelfde aantal elementen bevatten.
  • Matrixformules bewerken. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk vervolgens op F2 of plaats de cursor in de invoerregel, bewerk de formule naar wens en gebruik de toetscombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter.
  • Matrixformules verwijderen. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk op Del(ete) om de matrixinhoud te verwijderen, inclusief de matrixformule. U kunt ook op ← Backspace drukken om het dialoogvenster Inhoud verwijderen te openen, Formules of Alles verwijderen selecteren en op OK klikken.
  • Matrixformules kopiëren. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Druk vervolgens op F2 of plaats de cursor in de invoerregel. Kopieer de formule door op Ctrl + C te drukken. Selecteer een celbereik waar u de matrixformule wilt invoegen en druk op F2 of plaats de cursor in de invoerregel. Plak de formule door op Ctrl + V te drukken in de geselecteerde ruimte en bevestig deze met de toetsencombinatie Ctrl + ⇧ Shift + ↵ Enter. Het geselecteerde bereik bevat nu de matrixformule.
  • Een matrixbereik aanpassen. Selecteer het celbereik dat de matrixformule bevat. Om het hele bereik te selecteren, plaatst u de cursor binnen het bereik en drukt u op Ctrl + /. Onder de selectie ziet u rechts een klein icoontje waarmee u met uw muis in of uit kunt zoomen op het bereik. Wanneer u het matrixbereik aanpast, wordt de matrixformule niet automatisch aangepast - u wijzigt alleen het bereik waarin de resultaten verschijnen.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =DETERMINANTMAT({6, 3; 7, 3}) Hier retourneert de functie de waarde -3. −3
  =DETERMINANTMAT(A1:C3) waarbij de cellen A1, A2, ... C2, C3 respectievelijk de waarden 8,7; 2,8; 6,5; -2,5; 4,1; 3,6; 0,3; -7,8 en 6,3 bevatten. Hier retourneert de functie de waarde 634.896. 634,896
  =DETERMINANTMAT(MatrixWaarden) waarbij MatrixWaarden een benoemd bereik is dat een gebied van 4 x 4 cellen beslaat met de waarden -1, 3, -9, -2; 0, 2, -4, -4; 9, -5, 0, 9; 7, -8, 2, -9. Hier retourneert de functie de waarde -2228. −2.228

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  INVERSEMAT

  PRODUCTMAT

  EENHEIDMAT

  TRANSPONEREN

  ODF standaard:

  Section 6.5.2, part 2

  Gelijkwaardige Excel-functies:

  DETERMINANTMAT