Documentation/Calc Functions/OR/cs

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/OR and the translation is 0% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  OR

  Kategorie:

  Logické

  Shrnutí:

  Tests multiple conditions to determine whether at least one is met. Returns TRUE if at least one condition is met. Returns FALSE if no condition is met.

  Syntaxe:

  OR(Logical Value 1[; Logical Value 2[; … [; Logical Value 255]]])

  Vrátí:

  Returns the logical value TRUE if at least one of the supplied conditions is met. Returns the logical value FALSE when none of the supplied conditions are met.

  Argumenty:

  Logical Value 1, Logical Value 2, … , Logical Value 255 give the set of conditions to be checked. Each condition should comprise an expression that evaluates to give a logical value that is either TRUE or FALSE. If an expression evaluates to a number instead of a logical value, then the value 0 (zero) is treated as FALSE and all non-zero numeric values are treated as TRUE. Each argument may take one of the following forms:

  • A logical value, or an expression that can be evaluated to a logical value. Examples include TRUE, 3, 1<5, 2+3=7, A2*A3, and B8<10.
  • A reference to a single cell containing a logical value or expression.
  • A reference to a cell range containing logical values or expressions (for example, D6:E12 or A1:B9~E12:E14).
  • The name of a named range, comprising cells containing logical values or expressions.
  • The name of a database range, comprising cells containing logical values or expressions.
  • An inline array of logical values or numbers (for example {TRUE, FALSE, 0, 123,456}).

  Note that although OR can accept up to 255 arguments, each argument could specify a range of cells. This means that the number of conditions processed could be many more than 255.

  • If the arguments do not give at least one logical value, then OR reports a #VALUE! error.
  • If the arguments give exactly one value, then OR returns that logical value.
  • If any argument is a string in quotation marks, then OR reports a #VALUE! error. This does not apply to references to cells containing strings.
  • Empty cells and cells that contain text are ignored by OR.
  • If a cell contains an error value, then OR propagates that error irrespective of the content of other cells.

  Další detaily:

  Details specific to OR function

  • In its simplest form, the logical OR (sometimes known as logical disjunction) of two logical values is an operation that produces a value of true if either of its operands is/are true; otherwise the result is false. It can be expressed as a truth table as follows:
  Truth table for logical OR operation
  Operand 1 Operand 2 Operand 1
  OR
  Operand 2
  true true true
  true false true
  false true true
  false false false
  • OR ignores any text in cells or empty cells. If you suspect wrong results, look for text within the supplied data range(s). To highlight text content within a data range, use Calc's View ▸ Value Highlighting feature.
  • Although you can use OR on its own, it is often much more useful when combined with other functions. For example, consider a value in cell A1 that you expect to be positive and a value in cell B1 that you expect to be negative. You might place a formula such as =IF(OR(A1<=0; B1>=0); "Out of range"; "In range") in some other cell to check whether both values are within their expected ranges.


  Obecné informace o logických funkcích v Calcu

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Informace v této podkapitole se pro větší pohodlí opakují na všech stránkách popisujících logické funkce programu Calc.

  Calc používá čísla 0 (FALSE) a 1 (TRUE) pro vyjádření logických hodnot. Například zadejte 1 do buňky, která má výchozí obecný formát čísla. Poté zvolte na panelu nabídek Formát ▸ Buňky, čímž zobrazíte dialogové okno Formátovat buňky, v oblasti Kategorie na kartě Čísla vyberte možnost Booleovská hodnota a klepněte na tlačítko OK. Všimněte si, že číslo 1 je nyní zobrazeno jako TRUE. Chcete-li se vrátit k zobrazení čísla 1, zopakujte postup, ale místo možnosti Booleovská hodnota vyberte možnost Číslo'.

  Chcete-li do buňky zadat logickou hodnotu, jednoduše do ní napište buď TRUE, nebo FALSE (bez ohledu na velikost písmen). Calc logickou hodnotu rozpozná, zobrazí ji velkými písmeny a změní formát buňky na formát vhodný pro logické hodnoty.

  Funkce Calc, které vytvářejí logický výsledek, vracejí číslo, buď 0 nebo 1. V případě vzorce, který jednoduše volá takovou logickou funkci a je v buňce, která má výchozí obecný formát čísla, se buňka přepne na formát booleovské hodnoty a vrácená hodnota se zobrazí jako FALSE nebo TRUE. Například =TRUE() vrátí hodnotu 1, která se zobrazí jako TRUE; pokud potom změníte formát na číselný formát, zobrazí se jako číslo 1.

  Funkce Calcu, které testují logický výsledek, vždy vyhodnotí testovaný výraz a zkontrolují, zda se rovná 0. Hodnota 0 je brána jako FALSE a jakákoli jiná hodnota je brána jako TRUE. Například =NOT(0) vrátí hodnotu TRUE a =NOT(57,89) vrátí hodnotu FALSE.

  Na rozdíl od Calcu má Microsoft Excel samostatný typ pro logické hodnoty - nejsou to čísla, ale někdy se na čísla převádějí. Dejte si proto pozor, pokud potřebujete kompatibilitu.

  Příklady:

  Data for examples
  A B C D
  1 =FALSE() 45 2,2
  2 =NOT(TRUE()) 3
  3 1 -5,4
  4 2
  5 3 "Conditions": A1:A5   named range
  Vzorec Popis Vrátí
  =OR(FALSE(); TRUE()) One of the arguments is true. TRUE
  =OR(FALSE(); 3>5) Neither of the arguments is true. FALSE
  =OR(TRUE(); C1>10; FALSE()) Two of the arguments are true. TRUE
  =OR(D1:D3) All three supplied numeric values are not equal to 0. TRUE
  =OR({2; 4; 6; 8}) All four supplied numeric values are not equal to 0. TRUE
  =OR(12<13; 14>12; 7<6) The condition given in the third argument is false while the first two are true. TRUE
  =OR(Conditions) Three cells are true. TRUE

  Související funkce LibreOffice:

  AND

  FALSE

  IF

  IFERROR

  IFNA

  IFS

  NOT

  SWITCH

  TRUE

  XOR

  ODF standard:

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  OR