Dokumentace/Výpočetní funkce/PI

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/PI and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  PI

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Vrací přibližnou hodnotu matematické konstanty π na 14 desetinných míst.

  Syntaxe:

  PI()

  Vrátí:

  Reálné číslo 3,14159265358979, což je přibližná hodnota čísla π na 14 desetinných míst.

  Argumenty:

  Nic

  Další detaily:

  • π lze definovat jako poměr obvodu kruhu k jeho průměru.
  • Běžně se π používá při převodu úhlů mezi radiány a stupni.
   • Pro převod na stupně vynásobte radiány koeficientem 180/π (přibližně 57,295779513).
   • Pro převod na radiány vynásobte stupně číslem π/180 (přibližně 0,01745329252).
  • Další základní informace o π naleznete na stránce Pi na Wikipedii.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =PI() Zde funkce vrací hodnotu π na 14 desetinných míst. 3,14159265358979
  =4*4*PI() Zde je uveden vzorec pro výpočet plochy v cm2 kruhu o poloměru 4 cm. Plocha kruhu je dána vztahem [math]\displaystyle{ \pi\krát (poloměr)^{2} }[/math]. 50,2654824574367

  Související funkce LibreOffice:

  DEGREES

  RADIANS

  SQRTPI

  ODF standard:

  Section 6.16.45, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  PI