Documentatie/Calc-functies/PRIJS.NOM

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/PRICE and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Functienaam:

  PRIJS.NOM

  Categorie:

  Financieel

  Samenvatting:

  Calculates a quoted price for a fixed interest security, per 100 currency units of face value. The quoted price is calculated as at the date of settlement, based on the present values of the future cash flows (regular interest payments and redemption value). PRIJS.NOM returns the so-called "clean price", which excludes accrued interest.

  PRIJS.NOM assumes a security with the following general characteristics:

  • Periodieke rente-/couponbetalingen (1, 2 of 4 per jaar).
  • Een constante rente / couponrente.
  • Een aflossingswaarde die moet worden betaald op een bepaalde vervaldatum.
  • Een constant kortings-/prognoserendement.

  Syntaxis:

  PRIJS.NOM(Settlement; Maturity; Rate; Yield; Redemption; Frequency[; Basis])

  Retourneert:

  Returns a positive real number which is the quoted price, per 100 currency units of face value, for a security with the specified characteristics. The number returned is in the same currency unit as the specified redemption value.

  Argumenten:

  Settlement is a date (in quotation marks) or a date-time serial number, or a reference to a cell containing one of those types, which specifies when a trade is "settled". On this date the transfer of the security to the buyer is completed, and the buyer makes the appropriate payment.

  Maturity is a date (in quotation marks) or a date-time serial number, or a reference to a cell containing one of those types, which specifies when the security matures. On maturity, the holder is paid the redemption value of the security.

  Rate is a non-negative real number (expressed as a percentage, such as 2.5%, or a decimal fraction, such as 0.025), or a reference to a cell containing that number, which is the annual interest rate (coupon rate) of the security.

  Yield is a non-negative real number (expressed as a percentage, such as 2.5%, or a decimal fraction, such as 0.025), or a reference to a cell containing that number, which is the annual yield of the security.

  Redemption is a positive real number, or a reference to a cell containing that number, which is the redemption value (in currency units) of the security per 100 currency units of face value.

  Frequency is a positive integer, or a reference to a cell containing that integer, which is the number of interest payments (coupon payments) per year. Valid values are 1 (annual), 2 (semiannual), or 4 (quarterly).

  Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

  Basis Berekening
  0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
  1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
  2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
  3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
  4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.


  • Als Aankoopdatum of Vervaldatum geen geldige datumuitdrukking is, retourneert PRIJS.NOM als foutcode #WAARDE!
  • Als Aankoopdatum of Vervaldatum tijdcomponenten bevat, dan worden deze genegeerd door PRIJS.NOM.
  • Als de Aankoopdatum op of na de Vervaldatum valt, dan retourneert PRIJS.NOM als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Termijn, Rendement, Frequentie of Aflossingsbedrag niet-numeriek is, dan retourneert PRIJS.NOM als foutcode #WAARDE!
  • Als Basis niet-numeriek is, dan retourneert PRIJS.NOM als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Basis of Frequentie een niet-gehele waarde is, dan kapt PRIJS.NOM deze af tot een gehele waarde.
  • Als Termijn of Rendement kleiner is dan 0,0, dan retourneert PRIJS.NOM als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Termijn kleiner is dan of gelijk is aan 0,0, dan retourneertPRIJS.NOM als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als, na afkappen, Frequentie niet gelijk is aan 1, 2 of 4, dan retourneertPRIJS.NOM als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als, na afkappen, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert PRIJS.NOM als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  • De volgende afbeelding toont een tijdlijn die enkele van de "variabelen" verduidelijkt die in de volgende vergelijkingen worden gebruikt.
  Generic timeline used to explain the PRIJS.NOM function
  • Tijdsperiode A is het aantal dagen in de couponperiode dat de afwikkelingsdatum bevat.
  • Tijdsperiode B is het aantal dagen vanaf het begin van dezelfde couponperiode tot de afwikkelingsdatum.
  • Tijdsperiode C is het aantal dagen vanaf de afwikkelingsdatum tot het einde van dezelfde couponperiode.
  • N is het aantal rente-/couponbetalingen tussen de afwikkelingsdatum en de vervaldatum.
  • PRIJS.NOM berekent en combineert drie termen als volgt.
  • De eerste termijn (Huidige waardeAflossingsbedrag) is de contante waarde (op de afwikkelingsdatum) van de terugkoopwaarde die zal worden ontvangen op de vervaldatum. Dit wordt gegeven door:
  [math]\displaystyle{ PV_{Redemption}~=~\frac{Aflossingsbedrag}{\left( 1+\frac{Rendement}{Frequentie} \right)^{C-1+\frac{A}{B}}} }[/math]
  • De tweede term (Huidige waardeCoupons) is de contante waarde (op de afwikkelingsdatum) van de toekomstige rente-/couponbetalingen die zullen worden ontvangen tussen de afwikkelingsdatum en de vervaldatum. Dit wordt gegeven door:
  [math]\displaystyle{ PV_{Coupons}~=~ \sum_{k=1}^{C} \frac{\frac{100 \times Termijn}{Frequentie} }{\left( 1+\frac{Rendement}{Frequentie} \right)^{k-1+\frac{A}{B}}} }[/math]
  • De derde term staat voor aangegroeide rente die niet in het eindresultaat mag worden meegenomen.
  [math]\displaystyle{ Opgebouwd\: Rente~=~100\times \frac{Termijn}{Frequentie} \times \frac{D}{B} }[/math]
  • De uiteindelijke waarde die wordt geretourneerd door PRIJS.NOM is dan:
  [math]\displaystyle{ \text{PRIJS.NOM}~=~HW_{Aflossingsbedrag}\:+\:HW_{Coupons}\:-\:Opgebouwd\:Rente }[/math]

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =PRIJS.NOM(B1; B2; B3; B4; B5; B6; B7) waarbij de cellen B1 en B2 respectievelijk de datums 15-02-2020 en 31-12-2028 bevatten; cellen B3:B7 bevatten respectievelijk de waarden 5,75%, 6,50%, 100, 2 en 0. Hier retourneert PRIJS.NOM de prijs per 100 valuta-eenheden van de nominale waarde als 94,99 valuta-eenheden. 94,9932662376627
  =PRIJS.NOM(DATUM(2020; 2; 15); DATUM(2028; 12; 31); 0,0575; 0,065; 100; 2) Hier berekent de functie de prijs voor dezelfde beveiliging als in het vorige voorbeeld, maar gebruikt de functie DATUM in plaats van te typen opgemaakte datumwaarden. Er is ook geen waarde opgegeven voor het argument Basis en daarom wordt de standaardwaarde van 0 (12 maanden van elk 30 dagen) toegepast. PRIJS.NOM retourneert opnieuw de prijs per 100 valuta-eenheden van de nominale waarde als 94,99 valuta-eenheden. 94,9932662376627
  =PRIJS.NOM("1999-02-15"; "2007-11-15"; 0.0575; 0,0475; 110,5; 4; 3) Hier berekent de functie de prijs per 100 valuta-eenheden van de nominale waarde als 114,10 valuta-eenheden. 114,104795343665

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  PRIJS.DISCONTO

  PRIJS.VERVALDAG

  ODF standaard:

  Sectie 6.12.38, deel 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  PRICE