Documentation/Calc Functions/KVOTIENT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/QUOTIENT and the translation is 17% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Other languages:


  Funktionsnavn:

  KVOTIENT

  Kategori:

  Matematisk

  Resume:

  Returnerer heltalsdelen af en division.

  Often the dividend and divisor will be integer values (Euclidean division). However, KVOTIENT accepts and processes real numbers with non-zero fractional parts.

  Syntaks:

  KVOTIENT(Numerator; Denominator)

  Returnerer:

  Returnerer heltalsdelen af nævner divideret med tæller.

  Argumenter:

  Tælleren er et reelt tal, eller en reference til en celle, der indeholder det tallet, som nævneren divideres med.

  Nævneren er et reelt ikke-nul tal eller en reference til den celle, der dividerer tælleren.

  • * Hvis nævneren er 0, returnerer KVOTIENT en værdifejl.
  • Hvis argumenterne ikke er integraler, så anvendes gulvværdien af resultatets absolutte værdi og returneres med det relevante fortegn, dvs. at resultatet trunkeres til et heltal.
  • Hvis fortegnet på præcis ét argument er negativt, vil resultatet have et negativt fortegn ellers vil resultatet have et positivt fortegn.
  • If Denominator is equal to 0, then KVOTIENT reports an invalid argument error (Fejl:502).
  • If Numerator is equal to 0, then KVOTIENT returns 0.
  • If the signs of Numerator and Denominator are different, then the result is negative and rounded towards 0 by taking its ceiling value.
  • If the signs of Numerator and Denominator are the same, then the result is positive and rounded towards 0 by taking its floor value.

  Yderligere oplysninger:

  • KVOTIENT svarer til HELTAL(tæller/nævner) for tæller og nævner med samme fortegn, bortset fra, at den kan rapportere fejl med forskellige fejlkoder. Mere generelt svarer den til HELTAL(tæller/nævner/FORTEGN(tæller/nævner))*FORTEGN(tæller/nævner).

  [math]\displaystyle{ \frac{\text{dividend}}{\text{divisor}} ~=~ \text{kvotient} + \frac{\text{\lt span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"\gt remainder\lt /span\gt }}{\text{\lt span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"\gt divisor\lt /span\gt }} }[/math]

  If you are interested in the remainder in this formula, then use the REST function.

  Eksempler:

  Formula Description Returns
  =KVOTIENT(11; 3) The function divides 11 by 3 and takes the integer part of the result. The remainder is lost. The formula =KVOTIENT(-11; -3) gives the same result. 3
  =KVOTIENT(-11; 3) The function divides -11 by 3 and takes the integer part of the result. The remainder is lost. The formula =KVOTIENT(11; -3) gives the same result. -3
  =KVOTIENT(D1; D2)

  where cells D1 and D2 contain the numbers 11,25 and 2,5 respectively.

  The function divides 11,25 by 2,5 and takes the integer part of the result. The remainder is lost. 4

  Beslægtede LibreOffice-funktioner:

  AFRUND.LOFT

  AFRUND.GULV

  HELTAL

  REST

  AFRUND

  AFKORT

  ODF standard:

  Relaterede (eller lignende) Excel-funktioner:

  QUOTIENT