Documentation/Calc Functions/KVOTIENT

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/QUOTIENT and the translation is 5% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Other languages:


  Funktionsnavn:

  KVOTIENT

  Kategori:

  Matematisk

  Resume:

  Returnerer heltalsdelen af en division.

  Often the dividend and divisor will be integer values (Euclidean division). However, KVOTIENT accepts and processes real numbers with non-zero fractional parts.

  Syntaks:

  KVOTIENT(Numerator; Denominator)

  Returnerer:

  Returnerer heltalsdelen af nævner divideret med tæller.

  Argumenter:

  Tælleren er et reelt tal, eller en reference til en celle, der indeholder det tallet, som nævneren divideres med.

  Nævneren er et reelt ikke-nul tal eller en reference til den celle, der dividerer tælleren.

  • Hvis nævneren er 0, returnerer KVOTIENT en værdifejl.
  • Hvis argumenterne ikke er integraler, så anvendes gulvværdien af resultatets absolutte værdi og returneres med det relevante fortegn, dvs. at resultatet trunkeres til et heltal.
  • Hvis fortegnet på præcis ét argument er negativt, vil resultatet have et negativt fortegn ellers vil resultatet have et positivt fortegn.

  Yderligere oplysninger:

  KVOTIENT svarer til HELTAL(tæller/nævner) for tæller og nævner med samme fortegn, bortset fra, at den kan rapportere fejl med forskellige fejlkoder. Mere generelt svarer den til HELTAL(tæller/nævner/FORTEGN(tæller/nævner))*FORTEGN(tæller/nævner).

  [math]\displaystyle{ \frac{\text{\lt span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"\gt dividend\lt /span\gt }}{\text{\lt span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"\gt divisor\lt /span\gt }} ~=~ \text{\lt span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"\gt quotient\lt /span\gt } + \frac{\text{\lt span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"\gt remainder\lt /span\gt }}{\text{\lt span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"\gt divisor\lt /span\gt }} }[/math]

  If you are interested in the remainder in this formula, then use the REST function.

  Eksempler:

  Formula Description Returns
  =KVOTIENT(11; 3) Here the function divides 11 by 3 and takes the integer part of the result. The remainder is lost. The formula =KVOTIENT(-11; -3) gives the same result. 3
  =KVOTIENT(−11; 3) Here the function divides -11 by 3 and takes the integer part of the result. The remainder is lost. The formula =KVOTIENT(11; -3) gives the same result. −3
  =KVOTIENT(D1; D2) where cells D1 and D2 contain the numbers 11.25 and 2.5 respectively. Here the function divides 11.25 by 2.5 and takes the integer part of the result. The remainder is lost. 4

  Beslægtede LibreOffice-funktioner:

  REST

  ODF standard:

  Tilsvarende Excel-funktioner:

  KVOTIENT