Documentation/Calc Functions/SLUMPMELLEM.NV

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN.NV and the translation is 100% complete.

Other languages:
dansk • ‎English

Funktionsnavn:

SLUMPMELLEM.NV

Kategori:

Matematisk

Resume:

Returnerer et tilfældigt heltal mellem heltallene Bund og Top (begge inklusive). En ikke-flygtig funktion genberegnes ikke ved nye input-hændelser eller når du trykker på F9. Funktionen genberegnes imidlertid, når du trykker på F9, mens markøren er på cellen, der indeholder funktionen; når du åbner filen og når Top og Bund genberegnes.

Im-jabber.svg

Note:
Bemærk: Denne funktion har været tilgængelig siden LibreOfficeDev 7.0.

Syntaks:

SLUMPMELLEM.NV(Bund; Top)

Returnerer:

Returnerer et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal i et bestemt område.

Argumenter:

Bund er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den nedre grænse for det tilfældige tal.

Top er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den øvre grænse for det tilfældige tal.

  • Hvis Bund er større end Top, returnerer funktionen en værdifejl.
  • Hvis Bund og Top er ens, returnerer funktionen den samme værdi.
  • Hvis argumenterne ikke er heltal, så afrundes de til det nærmeste heltal over eller under, dvs. de trunkeres til heltal. Fx afrundes 5,4 til 5, 5,6 til 6 og 5,5 til 6.

Yderligere oplysninger:

Ingen

Eksempler:

Formel >Beskrivelse Returnerer
=SLUMPMELLEM.NV(20;30) et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal mellem 20 og 30 23
=SLUMPMELLEM.NV(A1;30), hvor A1 indeholder 5 et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal mellem værdien i celle A1 og 30. Funktionen genberegnes, når indholdet af celle A1 ændres 7
=SLUMPMELLEM.NV(20,4;30,8) et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal mellem 20 og 31 afrundet 31 afrundet til nærmeste heltal 27

Beslægtede LibreOffice-funktioner:

SLUMPMELLEM

SLUMP.NV

ODF standard:

Ingen

Tilsvarende Excel-funktioner:

Ingen