Documentation/Calc Functions/SLUMPMELLEM.NV

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RANDBETWEEN.NV and the translation is 4% complete.
  Outdated translations are marked like this.
  Other languages:


  Funktionsnavn:

  SLUMPMELLEM.NV

  Kategori:

  Matematisk

  Resume:

  Returnerer et tilfældigt heltal mellem heltallene Bund og Top (begge inklusive). En ikke-flygtig funktion genberegnes ikke ved nye input-hændelser eller når du trykker på F9. Funktionen genberegnes imidlertid, når du trykker på F9, mens markøren er på cellen, der indeholder funktionen; når du åbner filen og når Top og Bund genberegnes.

  Syntaks:

  SLUMPMELLEM.NV(Bottom; Top)

  Returnerer:

  Returnerer et ikke-flygtigt, tilfældigt heltal i et bestemt område.

  Argumenter:

  Bund er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den nedre grænse for det tilfældige tal.

  Top er en heltalsværdi eller en reference til cellen, der indeholder den værdi, der er den øvre grænse for det tilfældige tal.

  • * Hvis Bund er større end Top, returnerer funktionen en værdifejl.
  • Hvis Bund og Top er ens, returnerer funktionen den samme værdi.
  • Hvis argumenterne ikke er heltal, så afrundes de til det nærmeste heltal over eller under, dvs. de trunkeres til heltal. Fx afrundes 5,4 til 5, 5,6 til 6 og 5,5 til 6.
  • If Bottom is greater than Top, then SLUMPMELLEM.NV reports an invalid argument error (Fejl:502).
  • If either Bottom or Top is a non-integer value, then SLUMPMELLEM.NV rounds it away from 0 to the next integer value (positive values rounded towards +∞, negative values rounded towards -∞).
  • If Bottom and Top are equal (after any rounding), then SLUMPMELLEM.NV returns their common value.

  Yderligere oplysninger:

  • Ingen
  • Use the SLUMPMELLEM function for a volatile equivalent that satisfies ODF 1.2 and is compatible with Microsoft Excel.
  • To generate random numbers that never recalculate, either:
  • Copy cells containing =SLUMPMELLEM.NV(), and use Edit ▸ Paste Special (with All and Formulas deselected and Numbers selected).
  • Use Sheet ▸ Fill Cells ▸ Fill Random Number to fill a selected cell range with random numbers, generated in accordance with the flexible settings available through the Random Number Generator dialog.
  • To generate numbers in the range [0, 1), use the SLUMP function or its non-volatile equivalent SLUMP.NV.

  Eksempler:

  Formula Description Returns
  =SLUMPMELLEM.NV(20; 30) Generates a random integer r in the range 20 ≤ r ≤ 30. The resulting value will not change whenever Calc recalculates. 22
  =SLUMPMELLEM.NV(D1; D2) where cells D1 and D2 contain the numbers -10 and 10 respectively. Generates a random integer r in the range -10 ≤ r ≤ 10. The resulting value will not change whenever Calc recalculates. 6
  =SLUMPMELLEM.NV(−6,1; −6,1) Always returns -7. Not a particularly helpful use of a random number generator but included to demonstrate that negative numbers are rounded away from 0. −7
  =SLUMPMELLEM.NV(9,2; 9,2) Always returns 10. Again, not a particularly helpful use of a random number generator but included to demonstrate that positive numbers are also rounded away from 0. 10

  Beslægtede LibreOffice-funktioner:

  SLUMP

  SLUMP.NV

  SLUMPMELLEM

  ODF standard:

  Ingen

  Tilsvarende Excel-funktioner:

  Ingen