Documentatie/Calc-functies/HERHALEN

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/REPT and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

HERHALEN

Categorie:

Tekst

Samenvatting:

Creëert een nieuwe tekenreeks door meerdere exemplaren van een opgegeven tekenreeks samen te voegen.

Syntaxis:

HERHALEN(Tekst; Getal)

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die een opgegeven aantal exemplaren van een opgegeven tekenreeks omvat.

Argumenten:

Tekst is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens), een getal of een verwijzing naar een cel die één van die typen bevat, die de tekenreeks specificeert die moet worden herhaald.

Getal is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die een niet-negatief geheel getal bevat, dat wil zeggen het aantal vereiste herhalingen.

  • Als Getal niet-numeriek is, dan retourneert HERHALEN als fout #WAARDE!.
  • Als Getal een niet-gehele waarde is, dan kapt HERHALEN deze af tot een geheel getal.
  • Als Getal kleiner is dan 0, retourneert HERHALEN als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Tekst gelijk is aan de lege tekenreeks of Getal gelijk is aan 0, dan retourneert HERHALEN de lege tekenreeks.
  • De lengte van de te retourneren string is beperkt tot minder dan 256 * (1024)2 tekens. Als de doorgegeven argumenten ervoor zorgen dat deze limiet wordt overschreden, retourneert HERHALEN als fout Overschrijding van tekenreeks (Fout:513).

Aanvullende details:

Geen

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=HERHALEN("-x-"; 3) Hier herhaalt de functie de opgegeven tekenreeks drie keer, waarbij "-x--x--x-" wordt geretourneerd. "-x--x--x-"
=HERHALEN(D1; D2) waarbij cel D1 de tekenreeks "-x-" bevat en cel D2 de waarde 3. Hier herhaalt de functie de geleverde string opnieuw drie keer, waarbij "-x--x--x-" wordt geretourneerd. "-x--x--x-"
=HERHALEN(123; 2) In dit voorbeeld wordt de tekenreeks doorgegeven als een numeriek argument, zonder aanhalingstekens. Hier herhaalt de functie het opgegeven nummer twee keer, waarbij "123123" wordt geretourneerd. "123123"
=HERHALEN("ha"; 4,75) De opgegeven waarde voor het argument Getal wordt afgekapt tot 4. Hier herhaalt de functie de opgegeven tekenreeks vier keer, met als resultaat "hahahaha". "hahahaha"
=HERHALEN(""; 17) Aangezien het argument Tekst de lege tekenreeks is, op voorwaarde dat het argument Getal een niet-negatief getal is, is de exacte waarde ervan onbelangrijk. Hier retourneert de functie de lege string. ""
=HERHALEN("Elke tekenreeks"; 0) Hier retourneert de functie de lege tekenreeks, aangezien het argument Getal is ingesteld op 0. ""

Gerelateerde LibreOffice-functies:

Geen

ODF standaard:

Section 6.20.18, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

HERHALING