Documentatie/Calc-functies/RECHTS

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/RIGHT and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

RECHTS

Categorie:

Tekst

Samenvatting:

Extraheert een subtekenreeks rechts van de opgegeven teksttekenreeks, met de lengte van de subtekenreeks gespecificeerd in tekens.

Syntaxis:

RECHTS(Tekst[; Getal])

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks bestaande uit het opgegeven aantal tekens vanaf de rechterkant van de opgegeven tekenreeks.

Argumenten:

Tekst is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens), een getal of een verwijzing naar een cel die één van die typen bevat, dat wil zeggen de tekenreeks waaruit tekens moeten worden geëxtraheerd.

Getal is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die een niet-negatief geheel getal bevat, dat wil zeggen het aantal tekens dat moet worden geëxtraheerd. Als Getal wordt weggelaten, gebruikt RECHTS de waarde 1.

  • Als Getal niet-numeriek is, dan retourneert RECHTS als fout #WAARDE!.
  • Als Getal een niet-gehele waarde is, dan wordt RECHTS afgekapt tot een geheel getal.
  • Als Getal kleiner is dan 0, retourneert RECHTS als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als na afkapping Getal gelijk is aan 0, dan geeft RECHTS de lege string terug.
  • Als Tekst minder tekens bevat dan de waarde van Getal, retourneert RECHTS een kopie van Tekst.

Aanvullende details:

Geen

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=RECHTS("Invoertekenreeks"; 2) Hier retourneert de functie de laatste twee tekens van de opgegeven tekenreeks. ks
=RECHTS(12345,6789; 5) Hier retourneert de functie de laatste vijf cijfers van het opgegeven getal, opgemaakt als een tekenreeks. .6789
=RECHTS(D1; D2) waarbij cel D1 de tekenreeks "Invoertekenreeks" bevat en cel D2 het getal 3. Hier retourneert de functie de laatste drie tekens van de opgegeven tekenreeks. eks
=RECHTS("Invoertekenreeks") Hier retourneert de functie het laatste teken van de opgegeven tekenreeks. De standaardwaarde van 1 wordt toegepast wanneer het argument Getal wordt weggelaten. s
=RECHTS("Invoertekenreeks"; 0) Hier retourneert de functie de lege string.

Gerelateerde LibreOffice-functies:

LINKS

DEEL

RECHTSB

ODF standaard:

Section 6.20.19, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

RECHTS