FI/Sanasto

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

LibreOfficen englanti-suomi-sanasto

LibreOfficen suomentajia varten on tehty englanti-suomi-sanasto TDF:n Weblate-käännösalustalle, jotta suomentaminen olisi vastaisuudessa helpompaa ja suomennokset virheettömämpiä ja johdonmukaisempia. Sanasto toteutettiin Fuugin säätiön tuella. Sanastoa myös laajennettiin Fuugin säätiön tuella.

Sanastoon on otettu:

 • Erityisesti LibreOfficessa käytettyjä termejä suomennoksineen
 • LibreOfficessa esiintyviä harvinaisempia tai monimerkityksellisiä englannin sanoja sekä erikoisalojen termejä suomennoksineen

Sanastoon ei ole otettu:

 • Calc-funktioita. Niiden suomennokset löytyvät omalta wikisivultaan.
 • Emojien nimiä
 • Kielten, maiden ja valuuttojen nimiä, paitsi erikoistapauksissa. Näiden suositeltuja suomenkielisiä nimiä voi etsiä esim. Kotoistus-hankkeen sanastoista.
 • Yleisiä, tietotekniikan yhteydessä yhden vakiintuneen suomennoksen omaavia sanoja (mouse, printer jne.)

Sanasto ei ole nykyisellään kaikenkattava. LibreOfficen käyttöliittymätekstit on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu sanaston mukaiseksi, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. LibreOfficen ohjetekstit on tarkistettu ja korjattu vain joidenkin isoimpien muutosten osalta.

Sanaston käyttäminen suomentamisessa

Sanasto on käytössä kaikissa TDF:n Weblatesta löytyvissä suomennusprojekteissa. Sanaston nimi on LibreOffice UI - master, koska se tehtiin alun perin LibreOfficen käyttöliiittymätekstien päähaaraan. Nimestään huolimatta se on tarkoitettu käytettäväksi koko LibreOfficessa, ohjeet mukaan lukien. Käytettäessä Weblatea suomentamiseen, Weblate näyttää automaattisesti suomennettavaan tekstiin liittyviä termejä sanastosta sivun oikeassa laidassa olevassa laatikossa. Huomaa, että Weblate näyttää usein ylimääräisiäkin termejä, koska jos suomennettavassa tekstissä on esim. sana "of", Weblate näyttää sanastosta kaikki termit joissa sana "of" esiintyy.

Muutokset LibreOfficen käyttäjille

Suomenkielisen LibreOfficen käyttäjille sanastotyö näkyy lähinnä virheettömämpinä ja johdonmukaisempina suomennoksina. Kaikkia muutoksia on mahdotonta luetella tässä. Seuraavat LibreOfficessa suhteellisen yleiset ja vakiintuneet suomennokset kuitenkin muutettiin kokonaan toisiksi:

 • Accessibility oli aiemmin esteettömyys, nyt nykysuositusten mukaisesti saavutettavuus.
 • Breakpoint oli aiemmin keskeytyspiste, nyt yleisempi keskeytyskohta.
 • Handout oli aiemmin tiivistelmä, nyt toimintoa paremmin kuvaavasti moniste.
 • Overline oli aiemmin päälleviivaus, nyt ylleviivaus, jotta vältytään sekaannukselta yliviivauksen (strikethrough) kanssa.
 • Pivot table oli aiemmin tietojen ohjaus, nyt pivot-taulukko, kuten useimmissa muissa toimisto-ohjelmistoissa. Nimitys "tietojen ohjaus" juonsi juurensa OpenOffice.orgista, jossa toiminnon nimi oli englanniksi DataPilot.
 • Placeholder oli aiemmin paikkamerkki, nyt kuvaavammin (ja toivottavasti ymmärrettävämmin) paikanvaraaja.
 • Union oli aiemmin unioni, nyt yhdiste, koska jälkimmäistä suositaan suomenkielisessä matematiikan kirjallisuudessa.

Yllä mainitut on muutettu myös LibreOfficen ohjeisiin.

Lähteitä

Sanastoa muodostettaessa on tutkittu niin LibreOfficen aiempia suomennoksia, eri käyttöjärjestelmien ja toimisto-ohjelmistojen suomennoksia kuin eri sanastoja sekä asiantuntijatahojen suosituksia ja pyritty löytämään kullekin termille hyvä suomennos LibreOfficen tarpeisiin. Mm. seuraavia lähteitä on käytetty apuna:

Lähteet ovat kuitenkin toisinaan puutteellisia, ristiriidassa keskenään tai antavat useampia vaihtoehtoja, joten viime kädessä päätöksen tekee sanaston laatija.