FI/Sanasto

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

LibreOfficen englanti-suomi-sanasto

LibreOfficen suomentajia varten on tehty englanti-suomi-sanasto Weblateen, jotta suomentaminen olisi vastaisuudessa helpompaa ja suomennokset virheettömämpiä ja johdonmukaisempia. Sanasto toteutettiin Fuugin säätiön tuella.

Sanastoon on otettu:

  • Erityisesti LibreOfficessa käytettyjä termejä suomennoksineen
  • LibreOfficessa esiintyviä harvinaisempia tai monimerkityksellisiä englannin sanoja sekä erikoisalojen termejä suomennoksineen

Sanastoon ei ole otettu:

  • Calc-funktioita. Niiden suomennokset löytyvät omalta wikisivultaan.
  • Emojien nimiä
  • Kielten nimiä, paitsi erikoistapauksissa. Kielten suositeltuja suomenkielisiä nimiä voi etsiä esim. Kotoistus-hankkeen sanastosta.
  • Yleisiä, tietotekniikan yhteydessä yhden vakiintuneen suomennoksen omaavia sanoja (page, printer jne.)

Sanasto ei ole nykyisellään kaikenkattava. LibreOfficen käyttöliittymätekstit on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu sanaston mukaiseksi, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. LibreOfficen ohjetekstit on tarkistettu ja korjattu vain joidenkin isoimpien muutosten osalta.

Sanaston käyttäminen suomentamisessa

Sanasto on tällä hetkellä käytössä Weblatessa UI - master -projektissa (LibreOfficen käyttöliittymätekstien päähaara). Sitä suomennettaessa Weblate näyttää automaattisesti suomennettavaan tekstiin liittyviä termejä sanastosta. Muita projekteja (kuten ohjeita) suomennettaessa suomentajan täytyy toistaiseksi etsiä sanoja sanastosta itse. Weblateen on mahdollisesti tulevaisuudessa tulossa yhdistetty sanasto, joka näyttää termejä automaattisesti kaikkia projekteja suomennettaessa.

Muutokset LibreOfficen käyttäjille

Suomenkielisen LibreOfficen käyttäjille sanastotyö näkyy lähinnä virheettömämpinä ja johdonmukaisempina suomennoksina. Kaikkia muutoksia on mahdotonta luetella tässä. Pari LibreOfficessa yleistä ja vakiintunutta suomennosta kuitenkin muutettiin kokonaan toisiksi:

  • Accessibility oli aiemmin esteettömyys, nyt nykysuositusten mukaisesti saavutettavuus.
  • Overline oli aiemmin päälleviivaus, nyt ylleviivaus, jotta vältytään sekaannukselta yliviivauksen (strikethrough) kanssa.

Molemmat näistä on muutettu myös LibreOfficen ohjeisiin.

Lähteitä

Sanastoa muodostettaessa on tutkittu niin LibreOfficen aiempia suomennoksia, eri käyttöjärjestelmien ja toimisto-ohjelmistojen suomennoksia kuin eri sanastoja sekä asiantuntijatahojen suosituksia ja pyritty löytämään kullekin termille hyvä suomennos LibreOfficen tarpeisiin. Mm. seuraavia lähteitä on käytetty apuna: