FI/Sanasto

  From The Document Foundation Wiki

  LibreOfficen englanti-suomi-sanasto

  LibreOfficen suomentajia varten on tehty englanti-suomi-sanasto TDF:n Weblate-käännösalustalle, jotta suomentaminen olisi vastaisuudessa helpompaa ja suomennokset virheettömämpiä ja johdonmukaisempia. Sanasto toteutettiin Fuugin säätiön tuella. Sanastoa myös laajennettiin Fuugin säätiön tuella ja se karttui Fuugin säätiön tuella suomennoksia tarkistettaessa 2021 ja 2022.

  Sanastoon on otettu:

  • Erityisesti LibreOfficessa käytettyjä termejä suomennoksineen
  • LibreOfficessa esiintyviä harvinaisempia tai monimerkityksellisiä englannin sanoja sekä erikoisalojen termejä suomennoksineen

  Sanastoon ei ole otettu:

  • Calc-funktioita. Niiden suomennokset löytyvät omalta wikisivultaan.
  • Emojien nimiä
  • Kielten, maiden ja valuuttojen nimiä, paitsi erikoistapauksissa. Näiden suositeltuja suomenkielisiä nimiä voi etsiä esim. Kotoistus-hankkeen sanastoista.
  • Yleisiä, tietotekniikan yhteydessä yhden vakiintuneen suomennoksen omaavia sanoja (mouse, printer jne.)

  Sanasto ei ole edelleenkään kaikenkattava. LibreOfficen käyttöliittymätekstit on tarkistettu ja tarvittaessa korjattu sanaston mukaiseksi, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. LibreOfficen ohjetekstit on tarkistettu ja korjattu vain joidenkin isoimpien muutosten osalta.

  Sanaston käyttäminen suomentamisessa

  Sanasto on käytössä kaikissa TDF:n Weblatesta löytyvissä suomennusprojekteissa. Sanaston nimi on LibreOffice UI - master, koska se tehtiin alun perin LibreOfficen käyttöliiittymätekstien päähaaraan. Nimestään huolimatta se on tarkoitettu käytettäväksi koko LibreOfficessa, ohjeet mukaan lukien. Käytettäessä Weblatea suomentamiseen, Weblate korostaa lähdetekstistä termit, joille on käännös sanastossa ja näyttää käännöksen työkaluvihjeenä, kun kohdistimen vie termin päälle. Lisäksi Weblate näyttää termit sivun oikeassa laidassa olevassa laatikossa.

  Muutokset LibreOfficen käyttäjille

  Suomenkielisen LibreOfficen käyttäjille sanastotyö näkyy lähinnä virheettömämpinä ja johdonmukaisempina suomennoksina. Kaikkia muutoksia on mahdotonta luetella tässä. Seuraavat LibreOfficessa suhteellisen yleiset ja vakiintuneet suomennokset kuitenkin muutettiin kokonaan toisiksi.

  6.3.x -sarjasta alkaen:

  • Accessibility oli aiemmin esteettömyys, nyt nykysuositusten mukaisesti saavutettavuus.
  • Overline oli aiemmin päälleviivaus, nyt ylleviivaus, jotta vältytään sekaannukselta yliviivauksen (strikethrough) kanssa.

  6.4.x -sarjasta alkaen:

  • Handout oli aiemmin tiivistelmä, nyt toimintoa paremmin kuvaavasti moniste.
  • Union oli aiemmin unioni, nyt yhdiste, koska jälkimmäistä suositaan suomenkielisessä matematiikan kirjallisuudessa.

  7.0.x -sarjasta alkaen:

  • Breakpoint oli aiemmin keskeytyspiste, nyt yleisempi keskeytyskohta.
  • Pivot table oli aiemmin tietojen ohjaus, nyt pivot-taulukko, kuten useimmissa muissa toimisto-ohjelmistoissa. Nimitys "tietojen ohjaus" juonsi juurensa OpenOffice.orgista, jossa toiminnon nimi oli englanniksi DataPilot.
  • Placeholder oli aiemmin paikkamerkki, nyt kuvaavammin paikanvaraaja.

  7.1.x -sarjasta alkaen:

  • Ambient light oli aiemmin taustavalo, nyt selkeyden vuoksi hajavalo, koska kyseessä on kaikista suunnista säteilevä valo.
  • Similarity search oli aiemmin vastaavuushaku, nyt samankaltaisuushaku, koska toiminnossa ei ole kyse semanttisesta vastaavuudesta vaan merkkijonojen vertailusta.
  • Time Stamp Authority oli aiemmin aikaleimapalvelin, nyt täsmällisemmin aikaleimavarmentaja.

  7.3.x -sarjasta alkaen:

  • Concordance file oli aiemmin vastaavuustiedosto, nyt oikeellisemmin konkordanssitiedosto.
  • Freeze oli aiemmin lukita, nyt toimintoa paremmin kuvaavasti kiinnittää.
  • Multiple operations oli aiemmin (käyttöliittymässä) useita toimintoja, nyt toimintoa paremmin kuvaavasti monilaskenta.
  • Superordinate oli aiemmin ensisijainen, nyt oikeellisemmin ylemmän tason.
  • Title page oli aiemmin otsikkosivu, nyt kirja-alan vakiintuneen termin mukaisesti nimiösivu.

  Yllä mainitut on muutettu myös LibreOfficen ohjeisiin. Lisäksi mainittakoon, että paljon tilastotieteellisten termien suomennoksia on korjattu alan vakiintuneiden suomenkielisten termien mukaisiksi.

  Lähteitä

  Sanastoa muodostettaessa on tutkittu niin LibreOfficen aiempia suomennoksia, eri käyttöjärjestelmien ja toimisto-ohjelmistojen suomennoksia kuin eri sanastoja sekä asiantuntijatahojen suosituksia ja pyritty löytämään kullekin termille hyvä suomennos LibreOfficen tarpeisiin. Mm. seuraavia lähteitä on käytetty apuna:

  Lähteet ovat kuitenkin toisinaan puutteellisia, ristiriidassa keskenään tai antavat useampia vaihtoehtoja, joten viime kädessä päätöksen tekee sanaston laatija.