बेस सम्बन्धित सामान्य प्रश्नहरू (FAQ)

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq
  This page is a translated version of the page Faq/Base and the translation is 93% complete.

  सामान्य

  तालिका

  क्वेरी

  फारम

  रिपोर्ट

  सम्बन्ध

  (खाली)

  मुद्रण

  (खाली)

  आयात / निर्यात

  ड्राइभरहरू / बाह्य डाटाबेसहरू

  माइक्रोसफ्ट पहुँचबाट माइग्रेटिङ


  के सामान्य प्रश्नहरू (FAQ) ले तपाईंको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्यो?

  यदि गरेको छैन भने, ask.libreoffice.org मा जानुहोस् र

  त्यहाँ आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्।