Často kladené otázky - Calc

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Calc
  This page is a translated version of the page Faq/Calc/030 and the translation is 90% complete.


  Jak se pomocí carriage return posunete na řádek níže a na buňku vlevo

  Záhlaví sloupce A Záhlaví sloupce B
  A1 B1
  A2 B2

  Jak při vyplňování tabulky přejdeme z buňky B1 do buňky A2:

  • pomocí klávesnice
   1. Zadejte hodnotu do buňky A1, poté zmáčkněte klávesu Tab ↹. Kurzor se přesune na B1.
   2. Zadejte hodnotu do buňky B1, poté zmáčkněte klávesu ↵ Enter. Kurzor se přesune na A2.

  Chcete-li dosáhnout této reakce, přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Obecné ▸ Nastavení vstupu a zatrhněte pole Stisk klávesy Enter přesune výběr. Potom ze seznamu napravo vyberte Dolů.

  • starý postup pomocí myši:
   1. vyberte celou oblast, kterou chcete vyplnit
   2. přecházejte z pole do pole pomocí klávesy Tab ↹: po B1 se aktivní pole přesune do A2
  • pomocí makra pro reprodukci pohybu kurzoru z buňky do buňky a série úhozů kláves po potvrzení vstupu
  • pomocí formuláře pro zadávání údajů:
   1. vložte záhlaví sloupců pro A, B, C, atd. ...
   2. vyberte záhlaví
   1. go to Data ▸ Form and fill the fields of the form
   2. each new field will be written underneath the preceding one