Faq/Calc/104/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Calc‎ | 104
Jump to: navigation, search

Hvordan kontrollerer jeg udskrivnings-zoom for at begrænse antallet af udskrevne sider?

Antag, at du vil begrænse din tabel til en side i bredden, mens antallet af sider i højden kan variere. For at justere udskrivningen til et bestemt antal sider, når du ikke kender det samlede antal af sider, der kunne nås, følger du disse instruktioner:

  1. Åbn dit regneark.

Gå til Formater ▸ Side

  1. I den dialog, der kommer frem, vælger du fanebladet Ark
  2. Nederst i denne dialog finder du et afsnit ved navn Målestok
  3. Vælg skaleringstilstanden Tilpas område(r) til bredde/højde
  4. Justér antallet af sider i felterne bredde og højde til den ønskede værdi (1 i bredden i vort eksempel)
  5. Justér det andet tal (højden i vort eksempel) til et meget højt tal.
  6. Klik på OK
  7. Se resultatet i Vis udskrift