Hvordan indsætter jeg tekst langs en kurve?

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Draw‎ | 101
Jump to: navigation, search

Hvordan indsætter jeg tekst langs en kurve?

Du har brug for det enkle Fontwork-værktøj, ikke det med galleriet. Det kan bruges på to måder:

Hvis din tekst skal følge en cirkel- eller ellipsebue:

 • opret din tekst:
  • klik på T-knappen (værktøjet Tekst) på værktøjslinjen Tegning”;
  • klik-og-træk for at tegne et tekstfelt;
  • indtast din tekst;
  • tryk én gang på Esc-tasten;
 • højreklik på teksten og vælg Fontwork;
 • i det øverste område (første række af knapper på paletten) vælger du den type kurve, du ønsker;
 • brug værktøjet Rediger punkter (knappen Punkter på værktøjslinjen Tegning, genvej F8) for at få de blå håndtag til at vise sig;
 • juster de to største firkanter, som viser vinklerne på begyndelsen og afslutningen på cirkelbuen.

Hvis din tekst skal følge en frihåndsstreg:

 • Få vist den enkle Fontwork-værktøjspalette (ikke den med Galleriet). For eksempel ved at følge fremgangsmåden ovenfor, men uden den aktuelle tekst;
 • træk en linje med Kurve-værktøjet på værktøjslinjen Tegning”;
 • tryk på ↵ Enter for at redigere teksten;

Indtast teksten og tryk én gang på Esc-tasten;

 • Fontwork-værktøjspaletten vælger du bogstavernes hældning i forhold til kurven (anden række knapper) og fordelingen af teksten langs kurven (tredje række knapper] ...

Der er adgang til online-forklaring af knapperne ved at

 • markere Fontwork-værktøjspaletten;
 • og trykke på F1.

Hvis du bruger dette værktøj regelmæssigt, kan det være umagen værd at tilføje en knap, der direkte åbner Fontwork-værktøjspaletten:

 • vælg Tilpas værktøjslinje yderst til højre på den værktøjslinje, som du vil tilføje knappen til (for eksempel værktøjslinjen Tegning)
 • i området Værktøjslinjeindhold vælger du den plads, hvor du vil indsætte knappen (for eksempel lige før Galleri Fontwork-knappen);
 • klik på Tilføj-knappen;
 • vælg i kategorien Format kommandoen Fontwork;
 • klik på Tilføj-knappen og bekræft med OK.