Frequently asked questions - General

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | General
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/General/115 and the translation is 23% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎čeština • ‎русский • ‎한국어


Jak odinstalovat rozšíření?

V LibreOffice existují 3 možnosti, jak nainstalovat rozšíření (Dodávané s LibreOffice, Nainstalované pro všechny uživatele, Nainstalované pro aktuálního uživatele); způsob odinstalace se pak odvíjí od způsobu instalace rozšíření.

 • Otevřete Správce rozšíření z nabídky Nástroje ▸ Správce rozšíření
 • Hledejte ikonu na pravé straně od názvu rozšíření:
  • jestliže vidíte visací zámek, tak to znamená, že je rozšíření součástí instalace LibreOffice;
  • jestliže vidíte dva visací zámky, tak to znamená, že toto rozšíření je sdílené mezi všemi uživateli počítače;
  • jestliže nevidíte žádnou ikonu, tak to znamená, že rozšíření je dostupné pouze pro aktuálního uživatele.
_ _

Rozšíření dodávané s instalací LibreOffice

K odinstalaci rozšíření, které je součástí instalace LibreOffice, musíte mít na daném počítači práva administrátora. Existují dva způsoby: měkká odinstalace a brutální odinstalace. U měkké odinstalace postupujte takto:

 • Restartujte instalační program (setup)
 • Přejděte na další krok a zvolte Upravit
 • Rozbalte strom tak, aby se zobrazily Volitelné komponenty:
  • na začátku jsou slovníky pro Slovníky
  • další rozšíření jsou na konci
 • Pro každé rozšíření nebo slovník, který chcete odstranit z instalace, zvolte Tato součást nebude k dispozici.
 • Je také možné zrušit všechny slovníky najednou
 • Ověřte další kroky.

To uninstall a bundled extension, you must have admin rights on the computer. There is two ways : the soft one and the brutal one. For the soft method:

 • Restart the installation program (setup)
 • Go to the next step and select Modify
 • Expand the tree to display the Optional Components:
  • Spellcheckers are at the beginning
  • other extensions are at the end
 • For each extension or spellchecker you want to remove, select This component will not be available.
 • It is also possible to deselect the spellcheckers all at once
 • Validate the next steps.

Druhá metoda je brutální, ale zatím nebyly prokázány žádné problémy

 • Zavřete LibreOffice, včetně Rychlého spuštění.
 • Přejděte do složky s instalací LibreOffice a následně přejděte do složky LibreOffice/share/extensions.
 • Smažte složku s rozšířením, které chcete odstranit.
 • Restartujte LibreOffice a je hotovo!

Rozšíření nainstalovaná pro všechny uživatele

K odinstalaci rozšíření tohoto typu musíte mít na počítači administrátorská práva.

 • Otevřete Správce rozšíření pomocí menu Nástroje ▸ Správce rozšíření.
 • Vyberte rozšíření, které chcete odstranit.
 • Klikněte na tlačítko Odstranit.
 • Potvrďte.

Pokud není tlačítko Odstranit viditelné, pravděpodobně nemáte na tomto počítači práva administrátora.

You need to have admin rights on the computer to remove a shared extension.

 • Open the Extension Manager using the Tools ▸ Extension Manager menu.
 • Select the extension you want to remove.
 • Click on the Remove button.
 • Confirm.

If the Remove button doesn't show, you probably do not have the admin rights on the computer.

Rozšíření nainstalovaná pro aktuálního uživatele

 • Otevřete Správce rozšíření pomocí menu Nástroje ▸ Správce rozšíření.
 • Vyberte rozšíření, které chcete odstranit.
 • Klikněte na tlačítko Odstranit.

Potvrďte. Tlačítko Zakázat vám umožní deaktivovat rozšíření bez odstranění. Později, když budete chtít rozšíření znovu používat, stačí kliknout na tlačítko Povolit bez nutnosti instalace.

 • Open the Extension Manager using the Tools ▸ Extension Manager menu.
 • Select the extension you want to remove.
 • Click on the Remove button.
 • Confirm.

The Disable button allows you to deactivate an extension without removing it. Later, if you want to use the extension again, just click the Enable button, without the need to reinstall it.