अक्सर सोधिने सामान्य प्रश्नहरू

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq
  This page is a translated version of the page Faq/General and the translation is 100% complete.

  स्थापना र अद्यावधिक

  एक्सटेन्सन

  स्टार्टअप

  अनुकूलता र ढाँचा

  कार्यक्षमता

  प्रदर्शन

  शब्दकोशहरू

  पहुँच क्षमता

  विविध


  के सामान्य प्रश्नहरू (FAQ) ले तपाईंको समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्यो?

  यदि गरेको छैन भने, ask.libreoffice.org मा जानुहोस् र

  त्यहाँ आफ्नो प्रश्न सोध्नुहोस्।