Automatisk start af en animation

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Impress‎ | 020
Jump to: navigation, search

Hvordan starter jeg automatisk en animation uden at skulle klikke?

For at starte en animation automatisk, når et dias bliver vist, eller efter en forudgående effekt:

 1. i Sidepanelet vælger du fanebladet Tilpas animation;;
 2. indsæt animationen:
  1. klik på Tilføj-knappen,
  2. vælg animationen og vælg dens kategori, navn og hastighed,
  3. bekræft med OK.
 3. Ved Start, vælg Efter den forrige
 • Brug feltet Varighed for at vælge effektens varighed
 • Brug feltet Forsinkelse til at øge længden på pausen, før effekten starter.