Frequently asked questions - Impress

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Impress
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Faq/Impress/023 and the translation is 0% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎dansk • ‎français • ‎italiano • ‎čeština • ‎русский


Jak uložím pozadí vytvořené v jedné prezentaci a použiji jej v jiné prezentaci?

Pozadí vytvořená v prezentaci pomocí předlohy snímků jsou dostupná v části Použito v této prezentaci v Postranní liště - více v Předloha snímků. Při tvorbě nové prezentace však tato pozadí nejsou dostupná. Pro použití pozadí v jiné prezentaci musí být pozadí uloženo v části "Dostupné k použití" v Postranní liště:

 • smažte ze snímku všechen obsah, nechejte pouze to, co chcete mít uloženo v předloze snímku;
 • uložte soubor jako šablonu:
  • klikněte na Soubor ▸ Šablony ▸ Uložit jako šablonu...,
  • zvolte složku pro uložení (kategorie Prezentace zpřístupní šablonu všem uživatelům, při výběru kategorie Moje šablony bude dostupná pro Vás),
  • klikněte na Uložit,
  • napište jméno šablony,
  • klikněte na OK.

Pozadí prvního snímku z prezentace bude nyní viditelný v části Dostupné k použití.

Backgrounds which have been created with slide masters are available in the Used in This Presentation section of the master pages. When editing a new presentation, these backgrounds are no longer available. To reuse a background in a different presentation, it must be saved to the Available for Use section as follows :

 • delete all slide contents, keeping only the slide masters;
 • save the file as a template :
  • click on File ▸ Templates ▸ Save As Template...,
  • select a folder to save to (Presentation Templates will make the template available to all users, My Templates will make it available only to you),
  • click Save,
  • enter a template name,
  • click OK.

The first background in the presentation will now appear in the Available for Use section.

Jestliže prezentace obsahuje více pozadí, v přehledu předloh snímků bude zobrazeno pouze pozadí z prvního snímku. Pokud tomu tak je, můžete buď:

 • vytvořit tolik šablon, kolik máte různých typů pozadí a použít jednu předlohu snímku na šablonu, nebo
 • použijte mód Předloha snímků jak je popsáno v FAQ 024.
 • create as many templates as there are backgrounds, using a single master per template, or
 • use Slide Design mode as explained in FAQ 024.