FAQ/Impress/024/da

From The Document Foundation Wiki
< Faq‎ | Impress‎ | 024
Jump to: navigation, search

Hvis en skabelon har flere baggrunde, hvordan tilgår jeg andre baggrunde end den første?

Standardskabelons første diasbaggrund er defineret i mastersider. For at tilgå andre baggrunde skal du bruge værktøjet diasdesign:

Skabelonen skal gemmes:

 • Vælg Filer ▸ Skabeloner ▸ Gem som skabelon eller Filer ▸ Skabeloner ▸ Gem (i ældre versioner af LibreOffice)
  • Vælg kategori (vælg Mine skabeloner for at gøre den tilgængelige udelukkende for den aktuelle bruger eller vælg en tilgængelig skabelonkategori for at den tilgængelig for alle brugere)
  • Klik på Gem
  • Giv den nye dokumentskabelon et navn
  • Klik på OK
 • Vælg Dias ▸ Diasdesign for at åbne dialogen Diasdesign.
 • Klik på Indlæs
 • Vælg den Kategori og Skabelon, du vil bruge.
 • Klik på OK
 • De nyligt tilgængelige baggrunde kan nu ses i dialogen Diasdesign. Vælg den skabelontypografi, du vil bruge på det aktuelle dias.
 • Klik på OK

Hvis denne fremgangsmåde er for indviklet og du foretrækker at tilgå baggrundene direkte gennem mastersiderne, opretter du en baggrundsskabelon som beskrevet i FAQ 23: Hvordan gemmer jeg en baggrund, jeg har lavet, og bruger den i en anden præsentation?