Nejčastější dotazy/Writer/017

  From The Document Foundation Wiki
  < Faq‎ | Writer
  This page is a translated version of the page Faq/Writer/017 and the translation is 100% complete.

  Jak mohu ochránit (zablokovat) část dokumentu, aby jeho obsah nebylo možné upravit?

  Můžete použít chráněnou sekci.

  Chránění části textu

  1. vyberte text, který chcete chránit;
  2. přejděte na Vložit ▸ Sekce;
  3. v dialogovém okně Ochrana zápisu zaškrtněte políčko Zamknout';
  4. sekci pojmenujte (nebo ponechte výchozí název); a
  5. klikněte na tlačítko Vložit'.

  Pro tuto část můžete také vytvořit heslo. Ti, kteří heslo neznají, nebudou moci ochranu odstranit.

  Přiřazení hesla chráněné sekci

  1. přejděte na Formát ▸ Sekce;
  2. vyberte požadovaný název sekce;
  3. zaškrtněte políčko S heslem';
  4. v zobrazeném dialogovém okně zadejte heslo a potvrďte jej (minimální délka hesla: 5 znaků);
  5. klikněte na OK v dialogovém okně pro zadání hesla; a
  6. klikněte na OK v dialogovém okně Upravit sekci.

  Úprava dříve chráněné sekce

  Pokud se pokusíte upravit obsah chráněné sekce, zobrazí se okno se zprávou, že to není možné: Obsah určený pouze pro čtení nelze změnit. Žádná změna nebude přijata.

  1. přejděte na Formát ▸ Sekce;
  2. vyberte požadovaný název sekce;
  3. zrušte zaškrtnutí políčka Zamknout;
  4. v případě potřeby zadejte v zobrazeném dialogu heslo a klikněte na OK';
  5. v hlavním dialogu klikněte na OK;
  6. proveďte požadované úpravy textu; a
  7. postupujte podle výše popsaných fází "Ochrana části textu" a část znovu ochraňte.