Майлинглист

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Монгол Майлинглист-ууд

Дараахийг холбоо барихдаа заавалчгүй анхаарах:

Майлинглист-д шинэ мэдээлэл явуулахдаа, хэрвээ ЛО-ийн ямарваа нэгэн Проблем-ийг мэдээлж байгаа бол, ЛибреОфис-ийн Верзион ба ямар ОС дээр гэдгээ тодорхой бичиж явуулаарай.

Майлинглист гэж юу вэ? - Нэг дор олон хүнд Майл явуулах арга барил. Өөрөөр хэлбэл нэг Майл хаягны ард бүртгэгдсэн бүх хүний Майл хаяг нь хадгалагдсан байна гэсэн үг.