Słowniczek

  From The Document Foundation Wiki

  Fałszywi przyjaciele

  Czasami zdarza się, że ktoś dobre (ale niedokładne) tłumaczenie poprawia na dokładne, jednak nie oddające sensu działania. Wynika to głównie z nieznajomości tematu. Cóż, nikt nie jest omnibusem. Aby temu zapobiec, do dziwnych zwrotów w Pootle dodajemy komentarze, jednak i tak nie wiemy czy zostaną one zaimportowane do nowych wersji. Tłumaczenie 3.5 bazuje na wersji 3.4, a 3.6 bazuje na 3.5, i tak w kółko. To wiki ma dwa cele: zapobiec ewentualnej utracie tych komentarzy, a także skupić w jednym miejscu wszystkie ważne informacje i wskazówki, które przydadzą się nowym tłumaczom-wolontariuszom.

  Proszę pamiętać o kilka ważnych rzeczach.

  1) Przede wszystkim LibreOffice to nie niszowy projekt. Do OpenOffice.org powstało wiele książek i internetowych manów. Na forach internetowych, laików instruuje się jak postępować wskazują opcję za opcją. Każda zmiana w interfejsie jednocześnie zwiększa nieaktualność tych materiałów.
  2) W przypadku poprawy tłumaczenia w nowej linii, należy tę samą poprawkę zastosować w linii starszej. LibreOffice żyje cyklem półrocznym i głupio by było mieć inne tłumaczenie w 3.6 i 3.5.5.
  3) Należy również aktualizować plik pomocy, tak aby był zgodny z interfejsem.

  Aktualizacja, 16.02.2013 Od jakiegoś czasu sekcja "Fałszywi przyjaciele" zawiera również informacje o zmienionych (uproszczonych) tłumaczeniach w LO, które zostały wprowadzone na wniosek użytkowników. Wypis ten obrazuje również różnice między LibreOffice a OpenOffice.

  Oryginał Dokładne (lub pozornie poprawne) tłumaczenie; ew. echo OpenOffice'a Prawidłowe Komentarz Linki
  Widow Wdowa Bękart Tłumaczenie zgodne z terminologią DTP. [1] [2]
  Orphan Sierota Szewc Tłumaczenie zgodne z terminologią DTP. [3] [4]
  Return Zwróć Zwraca W przypadku opisu funkcji w Calcu. Przykład: "Return the cosecant of an angle. CSC(x)=1/SIN(x)" to "Zwraca kosekans kąta. CSC(x)=1/SIN(x)", a nie "Zwróć kosekans kąta. CSC(x)=1/SIN(x)". Poza tym ta forma jest stosowana od czasów OO.o.
  Header Nagłówek Główka Tylko Writer i Impress, bez Calca? [5]
  Heading - Nagłówek Tylko Writer i Impress, bez Calca? [6]
  Date and time Data i czas Data i godzina (zmiana wywodząca się z Impressa) [7]
  Header Row Wiersz nagłówka Pierwszy wiersz Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Impress) [8]
  Total Row Wiersz wartości całkowitej Ostatni wiersz Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Impress) [9]
  Mitered Dopasowane Zaostrzone narysuj linię > PPM > Linia... > karta Linia > Style narożników i końcówek > Styl końcówek
  Default Style Styl domyślny Domyślnie W LO4 zmieniono źródłosłów z "Default" na "Default Style", co skończyło się korektą. Po konsultacji zdecydowano, aby uprościć tłumaczenie do wersji znanej z linii 3.x. UWAGA! Uproszenie dotyczy TYLKO Writera i trzech miejsc. Szczegóły w linku. [10]
  Reference Style Styl odwołania Styl uzgodnienia [LO 4.0.1] Uproszczono tłumaczenie na wniosek zgłaszającego. [11]
  Register-true Jednakowa wysokość wierszy Uzgadniaj miejsca wierszy [LO 4.0.1] Uproszczono tłumaczenie na wniosek zgłaszającego. [12]
  Not register-true Dowolna wysokość wierszy Nie uzgadniaj miejsc wierszy [LO 4.0.1] Uproszczono tłumaczenie na wniosek zgłaszającego [konsekwencja powyższej zmiany] [13]
  knock in/out bariera wejścia/wyjścia knock in/out (Calc; moduł scaddins/source/analysis.po). Zagadnienie z dziedziny inwestowania. Dotyczy modelu według wzoru Blacka-Scholesa w LO 4.0. Tłumaczenie zasugerowane prezentacją "Ewa Kijewska (BRE Bank), Rynkowa wycena egzotycznych instrumentów pochodnych kursów walutowych" strona 3/19. W tej dziedzinie nie tłumaczymy poniższych krótkich zwrotów. File:Ewa Kijewska 20080516.pdf (lustro: [14])
  put/call put/call j/w. Wyjaśnienie funkcji: "Najprostsza z możliwych technika kierunkowa użycia opcji. Kupujemy opcję call w oczekiwaniu na zwyżkę, lub opcję put w oczekiwaniu na zniżkę." [15]
  touch/no-touch touch

  /no-touch

  j/w [16] [17]
  vol jest to skrót i w zależności od kontekstu inaczej się tłumaczy:
  głośność (volume - multimedia),
  dysk (volume - multimedia),
  wolumin (volume - literatura),
  zmienność (volatility - ekonomia)
  Price Sensitivity wrażliwość na cenę j/w [18]
  greek, greeks grecki, greki współczynnik grecki (Calc; moduł scaddins/source/analysis.po). Zagadnienie z dziedziny inwestowania. Dotyczy modelu wzoru Blacka-Scholesa w LO 4.0. Tłumaczenie zasugerowane Wikipedią i jej wew. linkiem do polskiego tłumaczenia. Greeks (finance)Wikipedia logo v3.svg > Strona głównaWikipedia logo v3.svg
  Image Capacity: - Wielkość obrazu: Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Draw 4.0 > PPM na grafikę > Kompresuj grafikę...). W rzeczywistości jest to: "Memory and Image Capacity: Memory, the equivalent of film in a conventional camera, is where pictures are stored as you take them. A camera's memory size will determine how many images you can store"
  New Capacity: - Nowa wielkość: Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Draw 4.0 > PPM na grafikę > Kompresuj grafikę...)
  Cubic spline Kubiczna krzywa składana Krzywa sklejana sześcienna [Chart2] Uproszczone tłumaczenie zgodne z literaturą fachową. Wdrożone od LO 4.0.4 [19]
  B-Spline Krzywa składana B Krzywa B-sklejana [Chart2] Uproszczone tłumaczenie zgodne z literaturą fachową. Wdrożone od LO 4.0.4 [20]
  tOGGLE cASE zAMIANA nA mAŁE/wIELKIE oDWRÓĆ wIELKOŚĆ lITER Wdrożone od LO 4.0.4 [21]
  UPPERCASE DUŻE LITERY WIELKIE LITERY Wdrożone od LO 4.0.4. Uwaga: dotyczy również wszystkich zdań zawierających frazę "duży/duże". [22]
  Signature Podpis Sygnatura " w instalatorze Windows". W polskim tłumaczeniu "Podpis" dotyczyło ciągu "Caption" oraz "Signature" (stylu). Z tego powodu "Signature" jest "Sygnaturą", ale tylko w jednym przypadku. Ciągi takie jak "Digital signature" to "Podpis cyfrowy". Reszta nie będzie zmieniana. Jest to kazus analogiczny do problemu Nagłówek > Główka) [23]
  Document colors - Kolory użyte w dokumencie Lokalizacja: polski / LibreOffice 4.4 – UI / svx/source/tbxctrls.po | Context: tbcontrl.src RID_SVXSTR_DOC_COLORS string.text
  pen długopis ołów Wdrożone od LO Calc 5.1. LibreOffice 5.1 – help /scalc/01.po. Dotyczy działania funkcji ŚREDNIA.JEŻELI (AVERAGEIF), gdzie anglojęzyczne przykłady bazują na filtrowaniu słów "pen" (długopis) oraz "pencil" (ołówek). "Pen" zmieniono na "ołów", a "pencil" pozostawiono "ołówkiem". [24]
  ERRORTYPE NR.BŁĘDU KOD.BŁĘDU Wdrożone od LO Calc 5.2. Obok funkcji ERRORTYPE dodano funkcję ERROR.TYPE. ERRORTYPE (tłumaczone dawniej jako "NR.BŁĘDU") przemianowano na "KOD.BŁĘDU", a nowej funkcji ERROR.TYPE przypisano stare tłumaczenie "NR.BŁĘDU". Pozwala to zachować kompatybilność z Excelem. [25]
  trend line linia trendu krzywa regresji Moduł Chart2 -

  [Calc] Jak tłumaczyć funkcje

  A właściwie to "jak tłumaczyć funkcje i inne dziwne zwroty". Calc 3.6 dorobił się wielu nowych funkcji opisanych w specyfikacji ODFF (OpenDocument Formula Format) w ODF 1.2. Niektóre są logiczne. Przykład: SUM to SUMA. Jak jednak przetłumaczyć funkcje IMTAN, IMSEC, IMCSC, IMCOT, IMSINH i inne dziwne zwroty, niezrozumiałe dla zwykłego konsumenta treści?

  Tu z pomocą przychodzi portal językowy Microsoftu.

  http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx

  W wyszukiwarce należy wybrać język (polski) oraz produkt (Office System. Uwaga! Nie należy wybierać opcji "Excel"!)

  W ten sposób dowiemy się, że IMTAN to TAN.LICZBY.ZESP. Zalety tego rozwiązania są oczywiste:

  - szybkie i poprawne tłumaczenie
  - zgodność z Excelem/Officem, co ułatwi ściąganie dotychczasowych użytkowników

  Czasami funkcja w Office System jest nieprzetłumaczona. Np. do Calca 4.0 dodano funkcję XOR, która w Office 2010 widnieje pod tą samą nazwą. W takich przypadkach należny po prostu skopiować oryginalną nazwę.

  Jest jeszcze kwestia funkcji w Calcu, których nie ma w Office/Excelu. Tu należy zdać się na logikę. Dobrze by też było skonsultować takie tłumaczenie na liście mailingowej. Przykład: WEEKNUM to numer tygodnia, czyli NUM.TYG. Proszę pamiętać, że w konwencji polskich tłumaczeń stosujemy znak kropki.

  [Math] Funkcje trygonometryczne

  Wszystkie funkcje trygonometryczne należy zapisywać w łacińskiej formie, która przyjęła się w naszym kraju. Ma to znaczenie ze względu na konsekwnecję w tłumaczeniu funkcji cyklometrycznych

  Oryginał Dokładne (lub pozornie poprawne) tłumaczenie Prawidłowe Komentarz Linki
  sine - sinus -

  Strona głównaWikipedia logo v3.svg

  cosine kosinus cosinus -

  j/w

  tangent tangent (zachowany ang. oryginał) tangens -

  j/w

  cotangent kotangens cotangens -

  j/w

  secant sekans secans -

  j/w

  cosecant kosekans cosecans -

  j/w

  [Math] Funkcje cyklometryczne

  Oryginał Dokładne (lub pozornie poprawne) tłumaczenie Prawidłowe Komentarz Linki
  arcsine - arcus sinus -

  Strona głównaWikipedia logo v3.svg

  arccosine arkus kosinus / arcus kosinus arcus cosinus -

  j/w

  arctangent - arcus tangens -

  j/w

  arccotangent - arcus cotangens -

  j/w

  brak brak arcus secans -

  j/w

  brak brak arcus cosecans -

  j/w