Słowniczek

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Fałszywi przyjaciele

Czasami zdarza się, że ktoś dobre (ale niedokładne) tłumaczenie poprawia na dokładne, jednak nie oddające sensu działania. Wynika to głównie z nieznajomości tematu. Cóż, nikt nie jest omnibusem. Aby temu zapobiec, do dziwnych zwrotów w Pootle dodajemy komentarze, jednak i tak nie wiemy czy zostaną one zaimportowane do nowych wersji. Tłumaczenie 3.5 bazuje na wersji 3.4, a 3.6 bazuje na 3.5, i tak w kółko. To wiki ma dwa cele: zapobiec ewentualnej utracie tych komentarzy, a także skupić w jednym miejscu wszystkie ważne informacje i wskazówki, które przydadzą się nowym tłumaczom-wolontariuszom.

Proszę pamiętać o kilka ważnych rzeczach.

1) Przede wszystkim LibreOffice to nie niszowy projekt. Do OpenOffice.org powstało wiele książek i internetowych manów. Na forach internetowych, laików instruuje się jak postępować wskazują opcję za opcją. Każda zmiana w interfejsie jednocześnie zwiększa nieaktualność tych materiałów.
2) W przypadku poprawy tłumaczenia w nowej linii, należy tę samą poprawkę zastosować w linii starszej. LibreOffice żyje cyklem półrocznym i głupio by było mieć inne tłumaczenie w 3.6 i 3.5.5.
3) Należy również aktualizować plik pomocy, tak aby był zgodny z interfejsem.

Aktualizacja, 16.02.2013 Od jakiegoś czasu sekcja "Fałszywi przyjaciele" zawiera również informacje o zmienionych (uproszczonych) tłumaczeniach w LO, które zostały wprowadzone na wniosek użytkowników. Wypis ten obrazuje również różnice między LibreOffice a OpenOffice.

Oryginał Dokładne (lub pozornie poprawne) tłumaczenie; ew. echo OpenOffice'a Prawidłowe Komentarz Linki
Widow Wdowa Bękart Tłumaczenie zgodne z terminologią DTP. [1] [2]
Orphan Sierota Szewc Tłumaczenie zgodne z terminologią DTP. [3] [4]
Return Zwróć Zwraca W przypadku opisu funkcji w Calcu. Przykład: "Return the cosecant of an angle. CSC(x)=1/SIN(x)" to "Zwraca kosekans kąta. CSC(x)=1/SIN(x)", a nie "Zwróć kosekans kąta. CSC(x)=1/SIN(x)". Poza tym ta forma jest stosowana od czasów OO.o.
Header Nagłówek Główka Tylko Writer i Impress, bez Calca? [5]
Heading - Nagłówek Tylko Writer i Impress, bez Calca? [6]
Date and time Data i czas Data i godzina (zmiana wywodząca się z Impressa) [7]
Header Row Wiersz nagłówka Pierwszy wiersz Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Impress) [8]
Total Row Wiersz wartości całkowitej Ostatni wiersz Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Impress) [9]
Mitered Dopasowane Zaostrzone narysuj linię > PPM > Linia... > karta Linia > Style narożników i końcówek > Styl końcówek
Default Style Styl domyślny Domyślnie W LO4 zmieniono źródłosłów z "Default" na "Default Style", co skończyło się korektą. Po konsultacji zdecydowano, aby uprościć tłumaczenie do wersji znanej z linii 3.x. UWAGA! Uproszenie dotyczy TYLKO Writera i trzech miejsc. Szczegóły w linku. [10]
Reference Style Styl odwołania Styl uzgodnienia [LO 4.0.1] Uproszczono tłumaczenie na wniosek zgłaszającego. [11]
Register-true Jednakowa wysokość wierszy Uzgadniaj miejsca wierszy [LO 4.0.1] Uproszczono tłumaczenie na wniosek zgłaszającego. [12]
Not register-true Dowolna wysokość wierszy Nie uzgadniaj miejsc wierszy [LO 4.0.1] Uproszczono tłumaczenie na wniosek zgłaszającego [konsekwencja powyższej zmiany] [13]
knock in/out bariera wejścia/wyjścia knock in/out (Calc; moduł scaddins/source/analysis.po). Zagadnienie z dziedziny inwestowania. Dotyczy modelu według wzoru Blacka-Scholesa w LO 4.0. Tłumaczenie zasugerowane prezentacją "Ewa Kijewska (BRE Bank), Rynkowa wycena egzotycznych instrumentów pochodnych kursów walutowych" strona 3/19. W tej dziedzinie nie tłumaczymy poniższych krótkich zwrotów. File:Ewa Kijewska 20080516.pdf (lustro: [14])
put/call put/call j/w. Wyjaśnienie funkcji: "Najprostsza z możliwych technika kierunkowa użycia opcji. Kupujemy opcję call w oczekiwaniu na zwyżkę, lub opcję put w oczekiwaniu na zniżkę." [15]
touch/no-touch touch

/no-touch

j/w [16] [17]
vol jest to skrót i w zależności od kontekstu inaczej się tłumaczy:
głośność (volume - multimedia),
dysk (volume - multimedia),
wolumin (volume - literatura),
zmienność (volatility - ekonomia)
Price Sensitivity wrażliwość na cenę j/w [18]
greek, greeks grecki, greki współczynnik grecki (Calc; moduł scaddins/source/analysis.po). Zagadnienie z dziedziny inwestowania. Dotyczy modelu wzoru Blacka-Scholesa w LO 4.0. Tłumaczenie zasugerowane Wikipedią i jej wew. linkiem do polskiego tłumaczenia. Greeks (finance)⁠Wikipedia logo v3.svg > Strona główna⁠Wikipedia logo v3.svg
Image Capacity: - Wielkość obrazu: Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Draw 4.0 > PPM na grafikę > Kompresuj grafikę...). W rzeczywistości jest to: "Memory and Image Capacity: Memory, the equivalent of film in a conventional camera, is where pictures are stored as you take them. A camera's memory size will determine how many images you can store"
New Capacity: - Nowa wielkość: Uproszczone tłumaczenie oddające sens funkcji (Draw 4.0 > PPM na grafikę > Kompresuj grafikę...)
Cubic spline Kubiczna krzywa składana Krzywa sklejana sześcienna [Chart2] Uproszczone tłumaczenie zgodne z literaturą fachową. Wdrożone od LO 4.0.4 [19]
B-Spline Krzywa składana B Krzywa B-sklejana [Chart2] Uproszczone tłumaczenie zgodne z literaturą fachową. Wdrożone od LO 4.0.4 [20]
tOGGLE cASE zAMIANA nA mAŁE/wIELKIE oDWRÓĆ wIELKOŚĆ lITER Wdrożone od LO 4.0.4 [21]
UPPERCASE DUŻE LITERY WIELKIE LITERY Wdrożone od LO 4.0.4. Uwaga: dotyczy również wszystkich zdań zawierających frazę "duży/duże". [22]
Signature Podpis Sygnatura " w instalatorze Windows". W polskim tłumaczeniu "Podpis" dotyczyło ciągu "Caption" oraz "Signature" (stylu). Z tego powodu "Signature" jest "Sygnaturą", ale tylko w jednym przypadku. Ciągi takie jak "Digital signature" to "Podpis cyfrowy". Reszta nie będzie zmieniana. Jest to kazus analogiczny do problemu Nagłówek > Główka) [23]
Document colors - Kolory użyte w dokumencie Lokalizacja: polski / LibreOffice 4.4 – UI / svx/source/tbxctrls.po | Context: tbcontrl.src RID_SVXSTR_DOC_COLORS string.text
pen długopis ołów Wdrożone od LO Calc 5.1. LibreOffice 5.1 – help /scalc/01.po. Dotyczy działania funkcji ŚREDNIA.JEŻELI (AVERAGEIF), gdzie anglojęzyczne przykłady bazują na filtrowaniu słów "pen" (długopis) oraz "pencil" (ołówek). "Pen" zmieniono na "ołów", a "pencil" pozostawiono "ołówkiem". [24]
ERRORTYPE NR.BŁĘDU KOD.BŁĘDU Wdrożone od LO Calc 5.2. Obok funkcji ERRORTYPE dodano funkcję ERROR.TYPE. ERRORTYPE (tłumaczone dawniej jako "NR.BŁĘDU") przemianowano na "KOD.BŁĘDU", a nowej funkcji ERROR.TYPE przypisano stare tłumaczenie "NR.BŁĘDU". Pozwala to zachować kompatybilność z Excelem. [25]
trend line linia trendu krzywa regresji Moduł Chart2 -

[Calc] Jak tłumaczyć funkcje

A właściwie to "jak tłumaczyć funkcje i inne dziwne zwroty". Calc 3.6 dorobił się wielu nowych funkcji opisanych w specyfikacji ODFF (OpenDocument Formula Format) w ODF 1.2. Niektóre są logiczne. Przykład: SUM to SUMA. Jak jednak przetłumaczyć funkcje IMTAN, IMSEC, IMCSC, IMCOT, IMSINH i inne dziwne zwroty, niezrozumiałe dla zwykłego konsumenta treści?

Tu z pomocą przychodzi portal językowy Microsoftu.

http://www.microsoft.com/Language/en-US/Search.aspx

W wyszukiwarce należy wybrać język (polski) oraz produkt (Office System. Uwaga! Nie należy wybierać opcji "Excel"!)

W ten sposób dowiemy się, że IMTAN to TAN.LICZBY.ZESP. Zalety tego rozwiązania są oczywiste:

- szybkie i poprawne tłumaczenie
- zgodność z Excelem/Officem, co ułatwi ściąganie dotychczasowych użytkowników

Czasami funkcja w Office System jest nieprzetłumaczona. Np. do Calca 4.0 dodano funkcję XOR, która w Office 2010 widnieje pod tą samą nazwą. W takich przypadkach należny po prostu skopiować oryginalną nazwę.

Jest jeszcze kwestia funkcji w Calcu, których nie ma w Office/Excelu. Tu należy zdać się na logikę. Dobrze by też było skonsultować takie tłumaczenie na liście mailingowej. Przykład: WEEKNUM to numer tygodnia, czyli NUM.TYG. Proszę pamiętać, że w konwencji polskich tłumaczeń stosujemy znak kropki.

[Math] Funkcje trygonometryczne

Wszystkie funkcje trygonometryczne należy zapisywać w łacińskiej formie, która przyjęła się w naszym kraju. Ma to znaczenie ze względu na konsekwnecję w tłumaczeniu funkcji cyklometrycznych

Oryginał Dokładne (lub pozornie poprawne) tłumaczenie Prawidłowe Komentarz Linki
sine - sinus -

Strona główna⁠Wikipedia logo v3.svg

cosine kosinus cosinus -

j/w

tangent tangent (zachowany ang. oryginał) tangens -

j/w

cotangent kotangens cotangens -

j/w

secant sekans secans -

j/w

cosecant kosekans cosecans -

j/w

[Math] Funkcje cyklometryczne

Oryginał Dokładne (lub pozornie poprawne) tłumaczenie Prawidłowe Komentarz Linki
arcsine - arcus sinus -

Strona główna⁠Wikipedia logo v3.svg

arccosine arkus kosinus / arcus kosinus arcus cosinus -

j/w

arctangent - arcus tangens -

j/w

arccotangent - arcus cotangens -

j/w

brak brak arcus secans -

j/w

brak brak arcus cosecans -

j/w