QA/Bibisect/da

From The Document Foundation Wiki
< QA
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page QA/Bibisect and the translation is 44% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
dansk • ‎English • ‎日本語 • ‎русский • ‎中文(简体)‎

Introduktion

Bibisect står for ”binær bisektion“ Det er en procedure, der hjælper med at identificere tilsagn, der har forårsaget regressioner. Regressioner er den mest irriterende menneskelige efterladenskab, som uheldigvis dukker op med softwareudvikling og QA (kvalitetssikring). Vi vil behandle regressioner hurtigt og før tiden er gået og de bliver sværere og sværere at vurdere og ordne.

Hvordan fungerer Bibisection?

Hver Bibisect-pakke er et git-lager befolket med hundreder eller tusinder prototyper af LibreOffice. Tilføjet til lageret in kronologisk orden giver prototyperne en hurtig og enkel måde for os at teste en fejl mod imod mange forskellige versioner uden at skulle kompilere LibreOffice hver gang, vi skifter til en anden version.

Vi kan geare værktøjerne, der er indbygget i git til binære søgninger gennem tilsagnene (”fx git bisect“) såvel som drage fordel af kompressionen og de-duplikeringsfunktioner, der inkluderet i git. Fx i en serie af prototyper, som hver kunne optage 500 MB diskplads, skal vi gennem de-duplikation potentielt kun bruge kun 25 MB til hver ekstra prototype.

Watch Effective Bisection and Bibisection (Matthew Francis's talk at LibOCon 2015 on YouTube) for both an introduction, and practical details.

Detaljer

En succesfuld bibisection vil overlade udviklerne kun nogle få tilsagn at gennemsøge for at finde det 'skyldige' tilsagn, som vi tror indførte en regression. Afhængigt af det bestemte bibisect-lager, kan samlingen være på 60, 100 eller bare 2 tilsagn. (Vi har også nogle meget 'grove' bibisect-lagre, som bruger frigivne versioner + beta + RC-prototyper, og disse har måske samlinger der spænder over flere hundreder tilsagn)

QA kan tage det ekstra skridt, der består i en fuldstændig bibisection (der bestemmer det nøjagtige tilsagn) eller kan overlade det til udviklerne. Det er ofte let at at finde det tilsagn, som har forårsaget problemet, efter at fejlen er blevet bibisectet. Med omkring 10 GB vil du have hundreder af prototyper at arbejde med. En bibisect kan tage så lidt som 15 minutter.

Aktuelt kan bibisect udføres på:

As can be seen from the Commits in range and Number of builds, depending upon the particular bibisect repository, this range might be on average 80 commits for old "43max" repository (reaching hundreds of source commits in some builds) to just 1 or 2 commits for newer repositories. (We also have some very 'coarse' bibisect repositories that use released versions + beta + RC builds, and these may have ranges spanning multiple hundreds of commits).

If build commit or range is found, bug is marked with keyword "bibisected", and if source commit is found, bug is additionally marked "bisected".

Generelle Instruktioner

It might be a good idea for beginners to start by tracing the steps of a bibisect that was already completed successfully. For this purpose we have a bibisecting tutorial.

Bemærk: Hver operativsystem er særligt, læs venligst venligst de fulde instruktioner, som vedrører dit specifikke operativsystem (GNU/Linux, macOS eller Windows) for mere komplette instruktioner, instruktionsvideoer og anden beslægtet information.

Bibisection hviler på 6 trin:

 1. Opsætning af dit miljø, herunder installation af eventuel ekstra software
 2. Download af bibisect-pakken
 3. Bibisection af fejlen
 4. Fremstilling af en bibisect-log
 5. Tilknytning af bibisect-loggen til fejlrapporten
 6. Opdatering af fejlrapportfelterne
 1. Attaching the bibisect log to the bug report
 2. Remove keyword 'bibisectRequest' from Keywords field and add the keyword 'bibisected'
 3. If the commit causing the regression has been identified, also add the keyword 'bisected', add the developer as CC and add the comment 'Adding Cc: to <developer's name>'

Note that you should only add the original committer to the CC, not any reviewers. If a developer has retired from the project (check the date of their last commits), there is no point in adding anyone to the CC. Rather in this case, you should bump the priority of the bug report.

Some bibisect repositories have ranges of source commits folded into a single chunk. If after completing a bibisect you are presented with only a single one of these chunk commits, you can get the range by first copying the hash (note: not the source hash) and using it in a git log command like so:

git log c3f9dc54188b316a61dd871b63734d49b05f5d7f

Now you can copy the source hashes of the first and previous displayed commits and use them to construct a range query like so: https://git.libreoffice.org/core/log/7c4d3ea6ba4d42b4dda5148a00c8c411b5d7703d..5b195fbcf7a441aeb193f6abd08b877e580938e0 This will allow you to skim commit messages looking for related subjects. For deeper scrutiny, see the section on detective work.

Begrænsninger

Udførelse af en 'bibisect' er kun muligt, hvis vi har et tilgængeligt lager til det korrekte operativsystem, der dækker den korrekte samling af LibreOffice-tilsagn. Vi har meget god dækning af GNU/Linux og forbedrer vores dækning af Windowa og macOS.

Nogle regressioner er vanskelige at genskabe og kræver måske flere testkørsler, før fejlen viser sig. Som du måske kan forestille dig, er det ”meget“ svært at bibisecte sådanne regressioner, og kræver at du foretager mange testkørsler efter hver udgivelse af en ny version af LibreOffice for at give nogen sikkerhed / statistik for, at fejlen faktisk findes eller ikke findes i den givne version.

Vi har aktuelt ikke bibisect-understøttelse af

Versioner

Versioner er oplistet på hver OS-side. Se #Detaljer ovenfor.

Ikke Bibisectable

Nogle fejl er ikke bibisect-bare. De omfatter

 • Fejl, der ikke viser sig på en understøttet platform (se #Begrænsninger)
 • Fejl, der er ældre en vores bibisect-prototyper ”(Vi arbejder på at udvide dækningsområdet)“
 • Fejl, der er afhængige af prototypeindstillinger, der ikke er aktiveret i TDF-prototyper ”(fx ”'-kde“')“

Hvis du finder, at en fejl med nøgleordet bibisectRequest ikke er bibisectbar, skriv en kommentar om, hvorfor vi ikke kan bruge bibisect til at opspore begyndelsen af dette problem, og erstat nøgleordet bibisectRequest med notBibisectable.

Fejlfinding

Find fejl, der behøver bibisect

Finding bugs needing bibisect

Følg fejl med nøgleord bibisectRequest are waiting for a bibisect:

Full Query
ID Summary Priority Status
56894 FORMATTING: Cell borders drawn using (python) scripts do not draw as expected in all cases medium NEW
62093 VIEWING of preview in Print Dialog destroyed after horizontal or vertical resize medium NEW
70633 Writer EDITING: Unable to use AltGr to produce supplementary plane chars medium NEW
75218 Letter Wizard does not respect locale anymore medium NEW
79452 Themes with a separator line per toolbar incorrectly places separator line at bottom when toolbar docked at bottom low NEW
92433 Writer hangs and eats a lot of memory until being killed while processing complex 134-page DOCX with images medium NEW
92880 CopyFromRecordset function not working since 4.x medium NEW
92909 UI - Table creation field data types are displayed in rounded buttons that do not fill grid cell (OSX only) low NEW
93890 FILEOPEN clean-up of bookmark-start and -end breaks references medium NEEDINFO
94113 Accessible focus event missing when caret moves to start of paragraph spanning two pages (see comment 11) medium NEW
95191 Forms and dialogs opened via macros on ODB file open no longer work high NEW
96176 DRAW: Slow performance zooming an SVG after opening medium NEW
96310 LO will hang for 30 plus seconds after opening EMR software alongside the LO suite (1 processor fully consumed) medium NEW
96341 Version 5.1 takes a lot more RAM than version 5.0 in Windows medium NEW
97790 [pyuno] unavailable exported functions and attributes medium NEW
98491 Split hsqldb Base application will not start under OSX10.11.x causes LO to freeze requiring force kill high NEW
100961 After inserting Fixed Date, and saving in DOC format, the date is not fixed anymore medium NEW
101376 Wordcount Beanshell macro execution causes deadlock / hang requiring forced kill high NEW
101379 UI - (on high resolution screens) text cursor is too thin and so nearly invisible medium NEW
103375 MAILMERGE: unpredictable failures: sometimes looses embedded image, or not all mails sent, when e-mailing as pdf medium NEW
103570 Java not selected automatically when a database is opened for the first time low NEW
105690 FILESAVE: Button dissapears after saving in Calc medium NEW
106484 UI: Print Properties Device tab dropdown items not applied or remembered medium NEW
106831 Can't print #10 envelopes properly and with proper orientation medium NEW
106981 The Repeat feature when you select an Inserted Video for it to play in a Loop during a slideshow no longer works (64-bit only) medium NEW
107443 FILEOPEN: "Open" in "Document in Use" dialog for non-default file format documents opens read-only medium NEW
107987 EDITING: Resizing an image is slow depending on slide design medium NEW
108560 Editing multi-line cells with thousands of words is slow when OpenGL is enabled medium NEW
109090 Lang pref English (USA) shows as French (France) in spell checker dialogue (macOS only) high NEW
111674 Always office:value="0" for field variable "Formula", which is <text:expression> in file format high NEW
112811 FILESAVE: DOCX - Dots separator in index not fully preserved medium NEW
113673 Filter WMF: fix for WMF images is not adopted by Slide Show mode (LO 6 Alpha 1 only) medium NEW
114272 [macOS] Some Asian characters are garbled with western fonts. medium NEW
114602 Query-Editor: No functions available for Sqlite 3 odbc high NEW
115077 Merge mail wizard send empty images by mail in HTML format medium NEW
116547 Export of mathematical formula in Writer document to DOCX is displayed incorrectly in Word medium NEW
117255 EDITING: Star Obj Descr (XML) Resize preview is sometimes inconsistent medium NEW
117818 CHAPTER NUMBERING DIALOG: Preview doesn't work as expected (steps in comment 1) medium NEW
118675 Low image quality when using special paste bitmap of a shape/textbox medium NEW
118748 Accessibility events missing when Calc cells become unselected due to navigating to focused cell medium NEW
119139 Mysql timestamp fields not displayed in table data entry mode with mysql jdbc-connector ConnectorJ 8.x high NEW
119286 Sanitize documents using "Find & Replace" getting slower and slower medium NEW
119329 Variable in equation in .docx vanishes if we open the file in Writer (Win10 only?) medium NEW
119366 FREEZING with long and complex documents medium NEW
119724 MacOS: Large delay before the red spell checker lines show up after pasting the same content multiple times. Lots of time spend in Scheduler::ProcessTaskScheduling() medium NEW
120014 MacOS: Lots of unresponsiveness (beachballs) when enabling automatic spell checking in a large document high NEW
120154 High RAM usage ( around 300mb for 10 mins and drop to 150-200 mb) medium NEW
120358 Long multi-layered numbered list in a table became mis-ordered after some editing medium NEW
120360 Draw extremely slow when table is added medium NEW
120440 Memory usage is increasing rather fast when creating lots of empty documents (45) and pasting a plain text in it medium NEW
120646 Handling of columns in section not correct medium NEW
120796 Attempting to open a ".txt" file with Calc selected from Windows explorer "Open with", opens Writer instead medium NEW
121092 Libreoffice 6.1.3.2 does not allow saving Advanced Properties options with SQLITE 3 over ODBC medium NEEDINFO
121698 Saving a document with thousands of comments hangs (GTK3) high NEW
121860 System slows down (freezes) while marking/selecting a lot of single cells by Ctrl+Left Mouse Click medium NEW
122206 FILEOPEN: Opening XML file with XSLT filter opens with plain text import dialogue medium NEW
122381 LibreOffice Writer Menu and Toolbar Freezes for 5-10 Seconds when help pack is installed medium NEW
122419 AutoFilter Search Freezes Calc in the Attached Spreadsheet medium NEW
122585 Classification: by using the dialog, footer text from policy is not placed in the document - it is the same as the header medium NEW
122586 Classification: by using the dialog, Watermark text from policy is not placed in the document medium NEEDINFO
122779 FILEOPEN (BASE) Connection to Oracle DB via ODBC ends in [ODBC][ORACLE] Optional Feature not implemented medium NEEDINFO
122952 Writer typing lag when editing text while header image is showing on screen medium NEW
122968 Stuttering/ judder while scrolling using page down (pages per second rate has worsened) medium NEW
123167 BASIC: Pictures in buttons are not persistent in a dialog medium NEW
123234 Missing characters while exporting to PDF using certain fonts (IM fell from arch user repository) medium NEW
123418 Showing all comments takes longer compared with 4.4.7.2 (Win-only) medium NEW
123419 Scrolling around in a document with lots of comment shown very slow compared to 4.4.7.2 medium NEW
123466 Suspicious Log Messages about String comparison medium NEW
123555 Table of Content link tooltip renders blank squares instead of Chinese characters in Word openxml document (macOS-only) high NEW
123633 Web view and hide whitespace causes view position to jitter until entire document is reformatted medium NEW
123700 Adding selection mode is unreliable, clearing selections instead of adding medium NEW
123844 Groupedbar compact almost empty on MacOS high NEW
124000 FILEOPEN DOCX Last row of OLE object table is missing because rows taller in LO medium NEW
124104 LibreOffice Base: Text cut off in GUI elements with font scaling enabling or when font size increased above 12 point medium NEW
124213 A recovered document has "(Remote)" in the title medium NEW
124214 Fuzzy rendering of a FontWork after some stressing medium NEW
124409 Opening the WriterGuideLO.odt manual is slower in 6.3 compared to 4.4.7.2 medium NEW
124569 Undoing a deletion of text with fieldmarks moves the closing fieldmark 2 chars right medium NEW
124852 Heading characters much too big when copy-paste as GDI metafile medium NEW
125357 LO Impress do not import eps medium NEW
125487 Small delay when closing a simple document containing fontwork with pattern fill medium NEW
125596 DOCX: Writer misidentify text language (and appropriate font) in MS Word file (MSO2019) medium NEW
125641 Slow scrolling responsiveness after saving a file with lots of comments medium NEW
126094 CRASH closing LibreOffice while progress bar dialog is displayed medium NEW
126099 Arc tool goes crazy when drawing proportionally medium NEW
126289 Broken slide preview on Slide pane with enabled OpenGL medium NEW
126352 “Create Style” Dialogue Does not Work Correctly if Opened via Menu or Toolbar: (often/always) shows other styles than the 'own styles', sometimes inactive when it shouldn't .. medium NEW
126750 Macro not working .xlsm medium NEW
126881 CRASH: Closing LibreOffice while file in frame is being loaded medium NEW
126961 Cannot link to macOS address book - crashes and restarts high NEW
127184 AUTO CAPTION: Problems with Image Caption “Figure” in German UI medium NEW
127310 Base/BASIC: RectangleShape object does not display an image by setting its FillBitmap medium NEW
127629 UI: Question to open links when opening a master document in English but different UI language medium NEW
127665 Address Datasource Wizard shows incorrect list of possible datasource types when compared to File> New >Database> connect to exising database medium NEW
127699 trail left by objects while dragging them with arrow keys in LibreOffice Impress medium NEW
127784 FIND & REPLACE DIALOG: Find & Replace Format dialog results in no found medium NEEDINFO
127790 Slide Show mode black screens if a zero width zero height image is inserted on slide medium NEW
127833 Field shading in comments not properly refreshed medium NEW
128498 OPTIONS DIALOG: "Update Links when Loading" doesn't work for sections medium NEW
128580 Copy text from Word is pasted as an image in Mac OS medium NEW
129542 CRASH: Setting anchor for a formcontrol to character of pageheader leads to crash medium NEW
129898 Drawings during presentations wouldn't be shown when setting "mouse pointer as pen" in the slide show settings medium ASSIGNED
130972 FILESAVE "Edit filter settings" grayed out / not accessible in "Save as" dialog of both Calc and Writer medium NEEDINFO
131100 : Link to external .ods file returns incorrect data medium NEW
131620 Unable to enter accented characters in Calc, Page properties, Header (Linux-only) medium NEW
131634 Crash in sd::View::SdrEndTextEdit(bool) medium NEW
131915 CALC freezes on undo or delete of long column medium NEW
131940 Chart disappears after editing the row height medium NEW
132207 Scrolling a selected table with lots of cells slow (comment 3) medium UNCONFIRMED
132260 Anchor still visible after deselecting image medium NEW
132417 FILEOPEN ODT: LibreOffice is responding slowly medium UNCONFIRMED
132456 Lots of time spend in SfxBroadcaster::RemoveListener Undoing deleting a row (3/4 minutes) medium NEW
132457 #DIV/0! error after undoing a deleting a row medium NEW
132679 FILEOPEN DOCX Crash when editing formula inline medium NEEDINFO
132683 No alt text on image converted to pdf medium NEW
132713 FILEOPEN Old base file (*.dbf) created in LO fails to open in 6.4.2.2 high NEW
132714 Crash when deleting table-row used for diagram generation. high NEW
132900 CUSTOMISE DIALOG: Delay when opening dialog medium UNCONFIRMED
132929 Shape at the wrong position after save and reload caused by undo (see comment 2) medium NEW
132930 Anchor changes from to character to paragraph after undo save and reload medium NEW
132934 Memory usage for viewing presentation has increased from 200 to 300 mb medium UNCONFIRMED
132978 LO Base: Print Form made from query, can't see the records in result.pdf medium NEW
133059 Inserting/Changing header/footer in impress doesn't apply immediately to the current slide medium NEW
133081 With OpenGL rendering sm formula 'lline', 'ldline' bracket lines of matrix are shifted out of node box, default GDI and Skia rendering unaffected medium NEW
133089 MacOS: Some character can't be rendered; square medium NEW
133228 Moving a cell with mouse shows only black dot instead of helpful cell highlightning medium NEW
133355 High memory usage while in presentation mode with large animated gifs medium UNCONFIRMED
133388 Images stacked onto each other are hard to separate (the move in tandem);on insertion on top of each other (see comment 4) medium NEW
133564 Text OK on button in Autofilter window doesn't show (macOS) medium NEW
133660 Changing table styles corrupts table contents medium NEW
133776 No border when dragging columns (MacOS) medium NEEDINFO
133888 User-entered tabs at beginning of lines are not displayed correctly. The remain hidden, display can be triggered. low NEW
133897 Fileopen: 271 pages Docx with large single table hangs Writer during open high NEEDINFO
133959 Image changes position after changing anchor from paragraph to character and dragging the anchor medium UNCONFIRMED
133968 Freeze hang after deleting index and undo with old swx medium NEW
133996 Very slow opening of a ODS with autofilter + conditional formatting medium NEW
134006 Crash/ Freeze after undo changes in an old swx medium NEW
134008 Scrolling slows down around WMF images (GDI-only) medium NEW
134014 UI: Styles deck empty under specific circumstances medium NEW
134025 Crash mergedlo!basegfx::B2DPolyPolygon::B2DPolyPolygon (see comment 5) medium NEW
134066 Shape anchored to paragraph created multitude of empty pages when dragged to specific spot medium UNCONFIRMED
134189 A page layout loop hitting icu_67::RuleBasedBreakIterator::handleNext over and over medium NEW
134197 Inserting an heading at the first page will increase the page count with 1-10 pages medium NEW
134198 Copy/paste of a doc results in deviating number of pages of the original (in single page view) medium NEW
134201 Crash in: swlo.dll medium NEW
134203 Layout loop medium NEW
134204 Area color not properly removed (properly repainted) after changing style settings medium NEW
134237 Soft edge feature produces lag when scrolling (and mouse-scrolling to zoom) multiple high-resolution images in Draw medium NEW
134324 Scrolling is lagging when rendering images or tables in Ubuntu 20.04 medium NEW
134332 Error when saving bigger odts with password medium NEW
134385 FILESAVE DOCX Don’t add space between paragraphs of the same style not overridden medium UNCONFIRMED
134400 FILEOPEN RTF (in Writer): Image missing/empty frame medium NEW
134407 Too narrow preferences dialog medium NEW
134417 Layout loop/freeze after changing anchor from to paragraph to to character medium UNCONFIRMED
134434 BigPtrArray::Index2Block freeze medium UNCONFIRMED
134436 Crash specific undo/redo dance medium UNCONFIRMED
134439 Page Break: editing "Text flow > Breaks" gives differing results depending on where the cursor is situated medium NEW
134449 UI: Spell dialog doesn't close automatically medium UNCONFIRMED
134477 MsgBox macro function always creates an icon next to the text medium NEW
134489 Paste as RTF substantial slow compared to save as RTF medium UNCONFIRMED
134490 Input number scanner silently accepts and skips repeated '-' and '/' characters before a number medium ASSIGNED

161 Total; 161 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);


Derudover kunne all unresolved regressions in LibreOffice] have nytte af bibisection.

Find fejl, der allerede er bibisectet

Se venligst links til bugzilla-forespørgsler i here.

Når informationen ovenfor er tilføjet fejlen, ved en udvikler , at regressionen blev introduceret mellem tilsagnene fb754a0df859e30255c25af8fa19bfaa75f257e7 (good) og 2d19e9bb07ccff3134f855812dddfda5c07b1fe4 (bad) på master. A:

git log fb754a0df859e30255c25af8fa19bfaa75f257e7..2d19e9bb07ccff3134f855812dddfda5c07b1fe4

på kildelageret, der vil så vise de 128 tilsagn, herunder den, som introducerede fejlen og gøre det meget lettere for udvikleren at nærme sig den skyldige. Se flere detaljer i:

Specielle situationer

Bibisecting language-specific bugs

The TDF bibisect repositories provided do not include any lang-packs.

To bibisect bugs which work good with english UI, but bad with non-english UI (like CJKs): one should copy-paste the following files, from a release build which has your language, to the same location of the bibisect repo:

 1. program/resource/<your_lang_tag>
 2. share/registry/Langpack-<your_lang_tag>.xcd
 3. share/registry/res/fcfg_langpack_<your_lang_tag>.xcd
 4. share/registry/res/registry_<your_lang_tag>.xcd

The suggested language resources you should copy is the one for the same major branch. For example, for the bibisect-linux-64-6.0 repo, you can copy from 6.0.1.1 release.

Kørsel med en separat brugerprofil

For at oprette en mappe til separate profiler på /tmp/ (som vil blive fjernet automatisk under den næste maskinopstart):

./opt/program/soffice -env:UserInstallation=file:///tmp/soffice-bisect

Hvis du vil begynde forfra på hver bisect-gentagelse, kan du tilføje nummeret på git-tilsagnet til mappens navn. For eksempel

./opt/program/soffice \
-env:UserInstallation=file:///tmp/soffice-bisect-$(git rev-parse HEAD)

Find en løsning

Sommetider er en fejl indirekte skade af en anden (måske mindre) fejl på en uklar måde. I sådanne tilfælde er en anden fejl måske blev fikset på masteren, men ikke tilbageporteret til udgivelsesforgreningen. Du kan finde løsningen (fix'et), ligesom du finder en fejl, bortset fra at du skal skrive
git bisect good
i stedet for
git bisect bad
og omvendt. Hvis løsningen er lille og vigtig nok, kan den sandsynligvis let blive tilbageporteret til udgivelsesforgreningen.

Sometimes a bug is a collateral damage of another (possibly minor) bug, in a non obvious way. In such cases that other bug might be fixed on master, but was not backported to the release branch. To identify a problem-fixing commit you can use:

git bisect start --term-new=fixed --term-old=unfixed
git bisect fixed master
git bisect unfixed <some-old-sha> # you can use "git log --reverse" to detect the first revision in the bibisected package

As you test, say

git bisect fixed

or

git bisect unfixed

as appropriate.

If the fix is small and important enough, it likely can be easily backported to the release branch.

Checking out a specific commit based on source hash

Sometimes you already know a specific source commit has/does not have the bug you are hunting.

Copy the source hash from the LibreOffice git history and use it to grep in the bibisect repo log like so:

git log --all --grep='29a9f433c268414747d8ec7343fc2b5987971738'

Copy the commit hash of the bibisect repo and do a checkout for it to verify your assumption:

git checkout 38758b70f5278d4d8292a2e857e80a9a1130f38e

You can use the repo commit hash when determining the bad-good range to bisect:

git bisect start 38758b70f5278d4d8292a2e857e80a9a1130f38e oldest

Doing detective work inside a commit range

In case your bibisect result is a range of commits and you have trouble locating the offending commit, you might make your life easier by searching with a keyword.

An example for a case, where we know the problem is in Calc's Navigator view:

git log --stat --pretty=short --graph 169bd7718264b0e312052757f9bbd2321e1399c2...ff8b873936aa72b17309da4bfc2775573a5b1f55 | grep -B 10 -A 10 --color=always "sc/source/ui/navipi" | less -R

Adjust the -B and -A grep parameters to control how many lines before and after the hit you want to display. When piping to less, -R preserves the colouring of search results.

Bisect skip hell

Sometimes we get stuck in a miserable situation, where we have to use git bisect skip over and over again due to various reasons. There are ways of getting out of these infuriating messes and here we will show one of them.

Example bug: tdf#123095

Bug appeared in 4.0-4.1 range.

There are lots of commits, where the autofilter is not shown at all, so have to skip those.

We can use git bisect visualize to show us the remaining suspected commits:

git bisect visualize --oneline > /some/path/bisect-viz-123095.txt

The earliest bad results are at the top while the ones you have skipped are at the bottom. The commit below the bottom is the last known good one.

My top results included

 b842ac1 source-hash-7b4d76772ef76a8de852ed647ed0cad368f70189
 40ef04e source-hash-dc173b7f2a550185404aacbc6da744cb6d1880fc
 8e697de source-hash-eb96e4325278f31b9e6fbc1d5c6a01543204ded6

So I did git checkout b842ac1, test, continue with the next etc. Turns out the third one from the top was already a skippable commit.

I made a range query with the source hashes in the style bottomcommit..firstbadcommit.

In the displayed results I searched for "filter" and found a suspicious commit about sorting autofilter popup items.

If soffice is failing with a non-zero exit code--this probably means a crash--a solution under #Tidbits for efficiency offers a script to ease the pain of repeatedly skipping failed probes.

Finding source commits from bibisect

If bibisect was done, but not likely to be correct or in a repository known to have large range of source commits, we can check the range by finding a previous build commit from the found one and then find the source range.

$ git log -1 1f14665c5624bc7a502738aa8f4f2bd70a211e72^
$ git log --oneline b6c016da23d309b4ac7d154bc33a22397974ed73..d85fd8a85501547d5bb87822d2589a07aed7f2d6

Problemløsning

Beskriv venligst dine problemer og hvordan du løste dem. Dette afsnit dækker spørgsmål, som dækker mere end et OS. Om OS-specifikke spørgsmål se venligst de individuelle OS wikisider.

Umuligt at udtrække filer

Hvis du ikke kan udtrække filer (du skulle få en fejlmeddelelse). Prøv at omdøbe filen fra *.tar.lzma til *.tar.xz.

Installeret LibreOffice blev uventet ændret

Problemer / Beskeder:

Problem / Messages:

  error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout:
   opt/program/pythonloader.pyc
   opt/program/uno.pyc
   opt/program/unohelper.pyc
  Please, commit your changes or stash them before you can switch branches.
  Aborting

'Løsninger'::

git checkout .

vil reparere problemet. Derefter kan du starte den næste testkørsel som sædvanligt med

git bisect good # or git bisect bad

Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve

git clean -fd
git reset --hard

Den ultimative reparation er at slette alt undtagen en skjult

.git/

mappe, Og udføre

git checkout oldest

Umuligt at start soffice

Problem: Efter forsøg på at køre soffice inde i bibisect får du fejlmeldingen "unexpected operator terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::uno::DeploymentException'“

Problem 1: Upon trying to run soffice within bibisect you receive the error "unexpected operator terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::uno::DeploymentException'

Løsning: Nulstil din LibreOffice-profil, der er placeret i ~/.config/libreoffice. Sørg for at tage sikkerhedskopi af mappen, hvis du har nogen som helst indstillinger, du vil bevare til brug med din stabile LibreOffice-udgave. Når du er færdig med bibisect kan du prøve at genskabe din sikkerhedskopi på dens oprindelige plads (dvs. slette den den nye profilmappe og erstatte den med den sikkerhedskopierede).


Yderligere oplysninger

Noter

Se detaljer om, hvordan bibisect-arkiver genereres:

Information om sammenfletning af alle vore bibisect-lagre, ser du på

Vi vil lave en grafisk brugerflade (GUI) til bibisect: Bibisect GUI