Bibisect/da

From The Document Foundation Wiki
< QA‎ | Bibisect
Jump to: navigation, search

Introduktion

Bibisect står for ”binær bisektion“ Det er en procedure, der hjælper med at identificere tilsagn, der har forårsaget regressioner. Regressioner er den mest irriterende menneskelige efterladenskab, som uheldigvis dukker op med softwareudvikling og QA (kvalitetssikring). Vi vil behandle regressioner hurtigt og før tiden er gået og de bliver sværere og sværere at vurdere og ordne.

Hvordan fungerer Bibisection?

Hver Bibisect-pakke er et git-lager befolket med hundreder eller tusinder prototyper af LibreOffice. Tilføjet til lageret in kronologisk orden giver prototyperne en hurtig og enkel måde for os at teste en fejl mod imod mange forskellige versioner uden at skulle kompilere LibreOffice hver gang, vi skifter til en anden version.

Vi kan geare værktøjerne, der er indbygget i git til binære søgninger gennem tilsagnene (”fx git bisect“) såvel som drage fordel af kompressionen og de-duplikeringsfunktioner, der inkluderet i git. Fx i en serie af prototyper, som hver kunne optage 500 MB diskplads, skal vi gennem de-duplikation potentielt kun bruge kun 25 MB til hver ekstra prototype.

Detaljer

En succesfuld bibisection vil overlade udviklerne kun nogle få tilsagn at gennemsøge for at finde det 'skyldige' tilsagn, som vi tror indførte en regression. Afhængigt af det bestemte bibisect-lager, kan samlingen være på 60, 100 eller bare 2 tilsagn. (Vi har også nogle meget 'grove' bibisect-lagre, som bruger frigivne versioner + beta + RC-prototyper, og disse har måske samlinger der spænder over flere hundreder tilsagn)

QA kan tage det ekstra skridt, der består i en fuldstændig bibisection (der bestemmer det nøjagtige tilsagn) eller kan overlade det til udviklerne. Det er ofte let at at finde det tilsagn, som har forårsaget problemet, efter at fejlen er blevet bibisectet.

Med omkring 10 GB vil du have hundreder af prototyper at arbejde med. En bibisect kan tage så lidt som 15 minutter.

Aktuelt kan bibisect udføres på:

Generelle Instruktioner

Bemærk: Hver operativsystem er særligt, læs venligst venligst de fulde instruktioner, som vedrører dit specifikke operativsystem (GNU/Linux, macOS eller Windows) for mere komplette instruktioner, instruktionsvideoer og anden beslægtet information.

Bibisection hviler på 6 trin:

 1. Opsætning af dit miljø, herunder installation af eventuel ekstra software
 2. Download af bibisect-pakken
 3. Bibisection af fejlen
 4. Fremstilling af en bibisect-log
 5. Tilknytning af bibisect-loggen til fejlrapporten
 6. Opdatering af fejlrapportfelterne

Begrænsninger

Udførelse af en 'bibisect' er kun muligt, hvis vi har et tilgængeligt lager til det korrekte operativsystem, der dækker den korrekte samling af LibreOffice-tilsagn. Vi har meget god dækning af GNU/Linux og forbedrer vores dækning af Windowa og macOS.

Nogle regressioner er vanskelige at genskabe og kræver måske flere testkørsler, før fejlen viser sig. Som du måske kan forestille dig, er det ”meget“ svært at bibisecte sådanne regressioner, og kræver at du foretager mange testkørsler efter hver udgivelse af en ny version af LibreOffice for at give nogen sikkerhed / statistik for, at fejlen faktisk findes eller ikke findes i den givne version.

Vi har aktuelt ikke bibisect-understøttelse af

Versioner

Versioner er oplistet på hver OS-side. Se #Detaljer ovenfor.

Ikke Bibisectable

Nogle fejl er ikke bibisect-bare. De omfatter

 • Fejl, der ikke viser sig på en understøttet platform (se #Begrænsninger)
 • Fejl, der er ældre en vores bibisect-prototyper ”(Vi arbejder på at udvide dækningsområdet)“
 • Fejl, der er afhængige af prototypeindstillinger, der ikke er aktiveret i TDF-prototyper ”(fx ”'-kde“')“

Hvis du finder, at en fejl med nøgleordet bibisectRequest ikke er bibisectbar, skriv en kommentar om, hvorfor vi ikke kan bruge bibisect til at opspore begyndelsen af dette problem, og erstat nøgleordet bibisectRequest med notBibisectable.

Fejlfinding

Find fejl, der behøver bibisect

Følg fejl med nøgleord bibisectRequest are waiting for a bibisect:

Full Query
ID Summary Priority Status
57373 FILEOPEN: Old Word 95 DOC list input fields not imported since LO 3.5 (OK if saved in MSO as DOC) low NEW
60413 Images in header disappear in Word for Mac OSX after save to Word 97 format medium NEW
62093 VIEWING of preview in Print Dialog destroyed after horizontal or vertical resize medium NEW
69479 Formula is getting corrupted after input medium NEW
75218 Letter Wizard does not respect locale anymore medium NEW
76644 extended tips missing for menu items medium NEW
79452 Themes with a separator line per toolbar incorrectly places separator line at bottom when toolbar docked at bottom low NEW
81894 FORMATTING: Text wrap in a cell prevents spell-check context menu accessibility medium NEW
85094 When printing ODT with mixed portrait and landscape, last page has incorrect orientation medium NEW
87058 column label functions do not update after inserting rows below title - needs save and reload including a hard recalc medium NEW
88066 UI status line insert/overwrite mode display broken medium NEW
91237 CALC hangs on web table paste (intermittent) high NEW
92909 UI - Table creation field data types are displayed in rounded buttons that do not fill grid cell (OSX only) low NEW
94903 Digital Signatures are not working with 64-Bit LibreOffice 5.0.2.2 and 32-Bit LibreOffice 5.2.x in Windows high NEW
95191 Forms and dialogs opened via macros on ODB file open no longer work high NEW
96176 DRAW: Slow performance zooming an SVG after opening medium NEW
96310 LO will hang for 30 plus seconds after opening EMR software alongside the LO suite (1 processor fully consumed) medium NEW
96341 Version 5.1 takes a lot more RAM than version 5.0 in Windows medium NEW
97129 No feedback while saving a document medium NEW
97616 Calc conditional formatting: fast scrolling down and up shows borders that shouldn't be there low NEW
98491 Split hsqldb Base application will not start under OSX10.11.x causes LO to freeze requiring force kill high NEW
99507 Paste Individual Image From MS Office fails (Paste special as GDI image works and should be default) medium NEW
99707 Impress stalls presentation on 3-liner text block medium NEW
100119 Korean Autocorrect does not work in OS X 10.11 medium NEW
100961 After inserting Fixed Date, and saving in DOC format, the date is not fixed anymore medium NEW
101379 UI - (on high resolution screens) text cursor is too thin and so nearly invisible medium NEW
101396 VIEWING Font color changes when auto spellcheck is enabled and text is underlined due to spelling error (steps in comment 7) medium NEW
103151 SVG rendered wrong in the presenter console medium NEW
103375 MAILMERGE: unpredictable failures: sometimes looses embedded image, or not all mails sent, when e-mailing as pdf medium NEW
103570 Java not selected automatically when a database is opened for the first time low NEW
103909 macOS: Start Center doesn't open on top - doesn't receive focus high NEW
105690 FILESAVE: Button dissapears after saving in Calc medium NEW
105714 Link dialog icons and fields are too big medium NEW
106484 UI: Print Properties Device tab dropdown items not applied or remembered medium NEW
106617 Writer memory leak medium NEEDINFO
106730 Searching for Character Formatting is Broken medium NEW
106831 Can't print #10 envelopes properly and with proper orientation medium NEW
106962 Clicking text or text box on macOS Sierra results in sluggish UI high NEW
107248 Improvements to the version control dialog medium NEW
107443 FILEOPEN: "Open" in "Document in Use" dialog for non-default file format documents opens read-only medium NEW
107574 Blue throbbing highlight of comments appear over comment at different window views medium NEW
107987 EDITING: Resizing an image is slow depending on slide design medium NEW
108560 Editing multi-line cells with thousands of words is slow when OpenGL is enabled medium NEW
111874 Regression: glitch in fade->smoothly transition in 5.4 wrt 5.3 (linux, intel graphics) medium NEW
112081 UI: Checkbox labels getting cropped in various language setting options medium NEW
112811 FILESAVE: DOCX - Dots separator in index not fully preserved medium NEW
113042 FILESAVE: Saving an large calc sheet is slower in LibO5.4 compared to LibO5.3 medium NEW
113228 Gallery category/folder names not localized medium NEW
113273 Crash in: SfxShell::SetDisableFlags(SfxDisableFlags) medium NEW
113721 One CPU core stuck at 100% after saving a file medium NEW
114272 [macOS] Some Asian characters are garbled with western fonts. medium NEW
114602 Query-Editor: No functions available for Sqlite 3 odbc high NEW
114980 "Preparing preview" for master slides "Recently used" or "Used in this presentation" takes a long time sometimes medium NEW
115077 Merge mail wizard send empty images by mail in HTML format medium NEW
115907 Index entries are corrupted if the entry is followed by italic and/or superscripted text medium NEW
116547 Export of mathematical formula in Writer document to DOCX is displayed incorrectly in Word medium NEW
117255 EDITING: Star Obj Descr (XML) Resize preview is sometimes inconsistent medium NEW
117742 On format menu, when numbered list is enabled, keyboard navigation is broken medium NEEDINFO
117905 Coinmarketcap api doesn't work anymore medium NEW
118346 Slow performance in Draw with (moderately) complex drawings medium NEW
118530 freeze on inserting an OLE object medium NEW
118603 Temporarily huge memory usage bump when saving a copy of a file (containing HI-res images); release is delayed medium NEW
118639 Slow performance to the point of being unuseable with password protected Excel XLS file high NEW
118667 No heading numbering for the second RTF-paste (when pasting the same content twice) medium NEW
118673 Cross reference category disappears when a comment is placed in the caption category medium NEW
118675 Low image quality when using special paste bitmap of a shape/textbox medium NEW
118748 Accessibility events missing when Calc cells become unselected due to navigating to focused cell medium NEW
119074 FILEOPEN Certain ODT is slow to open (dump vcllo!FontAttributes::IncreaseQualityBy) medium NEW
119081 RTF paste not working when attempting to paste under an embedded table medium NEW
119139 Mysql timestamp fields not displayed in table data entry mode with mysql jdbc-connector ConnectorJ 8.x high UNCONFIRMED
119171 Some table border formatting is not saved medium NEW
119211 Lines are too long and characters overlap in this Chinese text file medium NEEDINFO
119329 Variable in equation in .docx vanishes if we open the file in Writer (Win-only) medium NEW
119366 FREEZING with long and complex documents medium NEW
119520 The table borders/content shifting when saving with selected content (and afterwards when deselecting) medium NEW
119540 Pasting unformatted text in a fully selected right table cell pastes in both cells. Right one will include hashtags medium NEW
119724 MacOS: Large delay before the red spell checker lines show up after pasting the same content multiple times. Lots of time spend in Scheduler::ProcessTaskScheduling() medium NEW
119818 Right table border disappearing for 1/2 sec when holding space low NEW
119880 Writer 6.1.1 fails to export to PDF a document containing PDF 1.5 images medium NEW
120014 MacOS: Lots of unresponsiveness (beachballs) when enabling automatic spell checking in a large document high NEW
120091 Some LO Base views with conversions or casting on datetime fields causing error message "the data content could not be loaded" with MySQL Connector/J 8 (not with with MySQL Connector/J 5) high NEW
120154 High RAM usage ( around 300mb for 10 mins and drop to 150-200 mb) medium NEW
120157 Toolbars UI - background shading on selected action buttons offset to left of button and smaller than button surface high NEW
120216 Tables make Impress hang medium NEW
120295 A cell with comment text prevent a cell event medium NEW
120358 Long multi-layered numbered list in a table became mis-ordered after some editing medium NEW
120360 Draw extremely slow when table is added medium NEW
120423 LibreOffice Base -> can't insert special character in a form high NEW
120440 Memory usage is increasing rather fast when creating lots of empty documents (45) and pasting a plain text in it medium NEW
120445 File-open ODS: Slower as compared to LibO 4.4.7.2 medium NEW
120516 Word count is starting over and over when typing into a document (causing high CPU usage) medium NEW
120532 Pasting takes a long time to process under certain conditions medium NEW
120539 Position of adjusted middle line on connectors is randomly changed when copying the drawing to a writer document medium NEW
120695 FILEOPEN unixODBC connection to sqlite database not working high NEW
120796 Attempting to open a ".txt" file with Calc selected from Windows explorer "Open with", opens Writer instead medium NEW
121253 Database wizard opens when press CTRL+A inside the extension manager window high NEW
121554 Crash on file-opening medium NEW
121615 Writer: PDF export of JPEG images from ODT/DOCX stretched and cropped with OpenGL enabled medium NEW
121691 line callout doesn't draw in certain writer documents medium NEW
121698 Saving a document with thousands of comments hangs (GTK3) high NEW
121847 IMPRESS: slide marking on side pane lost when switching to notes view medium NEW
121860 System slows down while marking a lot of single(!) cells by means of Ctrl+Left Mouse Click medium NEW
121976 Freezes for a few minutes when opening a file medium NEW
121996 Crash in: rtl_uStringbuffer_remove when EDITING grid control high NEW
122060 Calc: FILESAVE and EDITING very slow with ods file medium NEW
122155 Export to many different formats is distorted medium NEW
122298 Charts in Base-Forms couldn't be changed by macro any more medium NEW
122305 Form-Wizard: No wordwrap in Group Element and Combo Box Wizard for forms. medium UNCONFIRMED
122377 FILESAVE: Password protected calc file is slower than non protected file medium NEW
122408 Form couldn't connect to subform (Analyze SQL 'yes') with fields of different data types, which could be connected in queries (GUI and direct SQL). medium NEW
122419 AutoFilter Search Freezes Calc in the Attached Spreadsheet medium NEW
122446 MariaDB native connector: All tables are write protected high NEW
122457 Worse text rendering in newer versions of LibreOffice (OpenGL) medium UNCONFIRMED
122585 Classification: by using the dialog, footer text from policy is not placed in the document - it is the same as the header medium NEW
122586 Classification: by using the dialog, Watermark text from policy is not placed in the document medium UNCONFIRMED
122600 UI: Creating a new style, doesn't automatically show tab Organize in style dialog medium NEW
122749 Extension Manager freezes after installing oxt on Mac LibreOffice version 6.1.4.2 high NEW
122780 FILEOPEN DOCX Crash with too long Template tag in app.xml medium NEW
122841 [UI] Dotted line cell border rendered incorrectly onscreen medium NEW
122862 Inserting an image into header causes pages to be added in an infinite loop high NEW
122873 emf-import in writer shows missing text depending on the zoom level medium NEW
122905 FORM - Tablecontrol: Second listbox won't show right content when directly beneath first listbox high NEW
122952 Writer typing lag when editing text while header image is showing on screen medium NEW
122963 FILESAVE DOCX Shape changes size and position medium NEW
122968 Stuttering/ judder while scrolling using page down (pages per second rate has worsened) medium NEW
122995 Chart does not update via Menu Tools/Update/Charts medium NEW
123027 Footnote Anchor medium NEW
123042 Right-click Delete All Comments crashes LibreOffice in Mac high NEW
123045 FILEOPEN: Crash in: mergedlo.dll Opening MS .doc medium NEW
123070 EDITING: Moving fields in Query designer GUI isn't shown with an arrow any more medium NEW
123167 BASIC: Pictures in buttons are not persistent in a dialog medium NEW
123170 UI: dialog Available Master Slides no tool tips (with extended Help activated) for check boxes medium UNCONFIRMED
123176 UI - no visual marking for widget/controll having the focus in dialog Options (and maybe more..) medium NEEDINFO
123211 Reportbuilder: Datarange for Charts couldn't be defined high NEW
123234 Missing characters while exporting to PDF using certain fonts (IM fell from arch user repository) medium NEW
123321 FILEOPEN | DOC, missing longer line when saved in LO (shorter line remains) medium NEW
123334 Merge Cells toolbar icon in Tabbed User Interface doesn't read cell state and cannot unmerge cells medium NEW
123417 File with lots of comments opens slower compared to LibO 4.4.7.2 medium NEW
123418 Showing all comments takes longer compared with 4.4.7.2 medium NEW
123419 Scrolling around in a document with lots of comment shown very slow compared to 4.4.7.2 medium NEW
123452 Big file size due to missing compression of the Pictures Directory in LibreOffice 6.x medium NEW

141 Total; 141 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);


Derudover kunne all unresolved regressions in LibreOffice have nytte af bibisection.

Find fejl, der allerede er bibisectet

Se venligst links til bugzilla-forespørgsler i here.

Når informationen ovenfor er tilføjet fejlen, ved en udvikler , at regressionen blev introduceret mellem tilsagnene fb754a0df859e30255c25af8fa19bfaa75f257e7 (good) og 2d19e9bb07ccff3134f855812dddfda5c07b1fe4 (bad) på master. A:

 
git log fb754a0df859e30255c25af8fa19bfaa75f257e7..2d19e9bb07ccff3134f855812dddfda5c07b1fe4

på kildelageret, der vil så vise de 128 tilsagn, herunder den, som introducerede fejlen og gøre det meget lettere for udvikleren at nærme sig den skyldige. Se flere detaljer i:

Specielle situationer

Kørsel med en separat brugerprofil

For at oprette en mappe til separate profiler på /tmp/ (som vil blive fjernet automatisk under den næste maskinopstart):

 
./opt/program/soffice -env:UserInstallation=file:///tmp/soffice-bisect

Hvis du vil begynde forfra på hver bisect-gentagelse, kan du tilføje nummeret på git-tilsagnet til mappens navn. For eksempel

 
./opt/program/soffice \ 
-env:UserInstallation=file:///tmp/soffice-bisect-$(git rev-parse HEAD)

Find en løsning

Sommetider er en fejl indirekte skade af en anden (måske mindre) fejl på en uklar måde. I sådanne tilfælde er en anden fejl måske blev fikset på masteren, men ikke tilbageporteret til udgivelsesforgreningen. Du kan finde løsningen (fix'et), ligesom du finder en fejl, bortset fra at du skal skrive

git bisect good

i stedet for

git bisect bad

og omvendt. Hvis løsningen er lille og vigtig nok, kan den sandsynligvis let blive tilbageporteret til udgivelsesforgreningen.

Problemløsning

Beskriv venligst dine problemer og hvordan du løste dem. Dette afsnit dækker spørgsmål, som dækker mere end et OS. Om OS-specifikke spørgsmål se venligst de individuelle OS wikisider.

Umuligt at udtrække filer

Hvis du ikke kan udtrække filer (du skulle få en fejlmeddelelse). Prøv at omdøbe filen fra *.tar.lzma til *.tar.xz.

Installeret LibreOffice blev uventet ændret

Problemer / Beskeder:

 error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout (Dine lokale ændringer i følgende filer ville blive blive overskrevet ved udtjekning): 
 opt/program/pythonloader.pyc 
 opt/program/uno.pyc 
 opt/program/unohelper.pyc 
 Please, commit your changes or stash them before you can switch branches (Indsend venligst dine ændringer eller gem dem før du kan skifte forgrening). 
 Aborting 

Løsninger:

 
git checkout .

vil reparere problemet. Derefter kan du starte den næste testkørsel som sædvanligt med

 
git bisect good # or git bisect bad

Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve

 
git clean -fd 
git reset --hard

Den ultimative reparation er at slette alt undtagen en skjult

.git/

mappe, Og udføre

git checkout oldest

.


Umuligt at start soffice

Problem: Efter forsøg på at køre soffice inde i bibisect får du fejlmeldingen "unexpected operator terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::uno::DeploymentException'“

Løsning: Nulstil din LibreOffice-profil, der er placeret i ~/.config/libreoffice. Sørg for at tage sikkerhedskopi af mappen, hvis du har nogen som helst indstillinger, du vil bevare til brug med din stabile LibreOffice-udgave. Når du er færdig med bibisect kan du prøve at genskabe din sikkerhedskopi på dens oprindelige plads (dvs. slette den den nye profilmappe og erstatte den med den sikkerhedskopierede).


Yderligere oplysninger

Noter

Se detaljer om, hvordan bibisect-arkiver genereres:

Information om sammenfletning af alle vore bibisect-lagre, ser du på

Vi vil lave en grafisk brugerflade (GUI) til bibisect: Bibisect GUI