Bibisect

From The Document Foundation Wiki
< QA‎ | Bibisect
Jump to: navigation, search

Introduktion

Bibisect står for ”binær bisektion“ Det er en procedure, der hjælper med at identificere tilsagn, der har forårsaget regressioner. Regressioner er den mest irriterende menneskelige efterladenskab, som uheldigvis dukker op med softwareudvikling og QA (kvalitetssikring). Vi vil behandle regressioner hurtigt og før tiden er gået og de bliver sværere og sværere at vurdere og ordne.

Hvordan fungerer Bibisection?

Hver Bibisect-pakke er et git-lager befolket med hundreder eller tusinder prototyper af LibreOffice. Tilføjet til lageret in kronologisk orden giver prototyperne en hurtig og enkel måde for os at teste en fejl mod imod mange forskellige versioner uden at skulle kompilere LibreOffice hver gang, vi skifter til en anden version.

Vi kan geare værktøjerne, der er indbygget i git til binære søgninger gennem tilsagnene (”fx git bisect“) såvel som drage fordel af kompressionen og de-duplikeringsfunktioner, der inkluderet i git. Fx i en serie af prototyper, som hver kunne optage 500 MB diskplads, skal vi gennem de-duplikation potentielt kun bruge kun 25 MB til hver ekstra prototype.

Detaljer

En succesfuld bibisection vil overlade udviklerne kun nogle få tilsagn at gennemsøge for at finde det 'skyldige' tilsagn, som vi tror indførte en regression. Afhængigt af det bestemte bibisect-lager, kan samlingen være på 60, 100 eller bare 2 tilsagn. (Vi har også nogle meget 'grove' bibisect-lagre, som bruger frigivne versioner + beta + RC-prototyper, og disse har måske samlinger der spænder over flere hundreder tilsagn)

QA kan tage det ekstra skridt, der består i en fuldstændig bibisection (der bestemmer det nøjagtige tilsagn) eller kan overlade det til udviklerne. Det er ofte let at at finde det tilsagn, som har forårsaget problemet, efter at fejlen er blevet bibisectet.

Med omkring 10 GB vil du have hundreder af prototyper at arbejde med. En bibisect kan tage så lidt som 15 minutter.

Aktuelt kan bibisect udføres på:

Generelle Instruktioner

Bemærk: Hver operativsystem er særligt, læs venligst venligst de fulde instruktioner, som vedrører dit specifikke operativsystem (GNU/Linux, macOS eller Windows) for mere komplette instruktioner, instruktionsvideoer og anden beslægtet information.

Bibisection hviler på 6 trin:

 1. Opsætning af dit miljø, herunder installation af eventuel ekstra software
 2. Download af bibisect-pakken
 3. Bibisection af fejlen
 4. Fremstilling af en bibisect-log
 5. Tilknytning af bibisect-loggen til fejlrapporten
 6. Opdatering af fejlrapportfelterne

Begrænsninger

Udførelse af en 'bibisect' er kun muligt, hvis vi har et tilgængeligt lager til det korrekte operativsystem, der dækker den korrekte samling af LibreOffice-tilsagn. Vi har meget god dækning af GNU/Linux og forbedrer vores dækning af Windowa og macOS.

Nogle regressioner er vanskelige at genskabe og kræver måske flere testkørsler, før fejlen viser sig. Som du måske kan forestille dig, er det ”meget“ svært at bibisecte sådanne regressioner, og kræver at du foretager mange testkørsler efter hver udgivelse af en ny version af LibreOffice for at give nogen sikkerhed / statistik for, at fejlen faktisk findes eller ikke findes i den givne version.

Vi har aktuelt ikke bibisect-understøttelse af

Versioner

Versioner er oplistet på hver OS-side. Se #Detaljer ovenfor.

Ikke Bibisectable

Nogle fejl er ikke bibisect-bare. De omfatter

 • Fejl, der ikke viser sig på en understøttet platform (se #Begrænsninger)
 • Fejl, der er ældre en vores bibisect-prototyper ”(Vi arbejder på at udvide dækningsområdet)“
 • Fejl, der er afhængige af prototypeindstillinger, der ikke er aktiveret i TDF-prototyper ”(fx ”'-kde“')“

Hvis du finder, at en fejl med nøgleordet bibisectRequest ikke er bibisectbar, skriv en kommentar om, hvorfor vi ikke kan bruge bibisect til at opspore begyndelsen af dette problem, og erstat nøgleordet bibisectRequest med notBibisectable.

Fejlfinding

Find fejl, der behøver bibisect

Følg fejl med nøgleord bibisectRequest are waiting for a bibisect:

Full Query
ID Summary Priority Status
54204 Hyperlinks between documents not works if link contains anchor at the end medium NEW
56894 FORMATTING: Cell borders drawn using (python) scripts do not draw as expected in all cases medium NEW
60413 Images in header disappear in Word for Mac OSX after save to Word 97 format medium NEW
62093 VIEWING of preview in Print Dialog destroyed after horizontal or vertical resize medium NEW
67826 EDITING: Word completion completes text using words deleted from the word completion list medium NEW
69479 Formula is getting corrupted after input medium NEW
70633 Writer EDITING: Unable to use AltGr to produce supplementary plane chars medium NEW
70676 PRINTING: Difficulties with combining smaller pages on a bigger one medium NEW
75218 Letter Wizard does not respect locale anymore medium NEW
76644 extended tips missing for menu items medium NEW
79452 Themes with a separator line per toolbar incorrectly places separator line at bottom when toolbar docked at bottom low NEW
81894 FORMATTING: Text wrap in a cell prevents spell-check context menu accessibility medium NEW
87058 column label functions do not update after inserting rows below title - needs save and reload including a hard recalc medium NEW
87289 UI: single cell selection frame is invisible in black documents medium NEW
88066 UI status line insert/overwrite mode display broken medium NEW
91237 CALC hangs on web table paste (intermittent) high NEW
92433 Writer hangs and eats a lot of memory until being killed while processing complex 134-page DOCX with images medium NEW
92880 CopyFromRecordset function not working since 4.x medium NEW
92909 UI - Table creation field data types are displayed in rounded buttons that do not fill grid cell (OSX only) low NEW
93441 EDITING: cursor jumps to different horizontal position when moving to a different line with Up / Down medium NEW
93890 FILEOPEN clean-up of bookmark-start and -end breaks references medium NEW
94113 Accessible focus event missing when caret moves to start of paragraph spanning two pages (see comment 11) medium NEW
95191 Forms and dialogs opened via macros on ODB file open no longer work high NEW
95492 LibreOffice start center: icons too bright on macOS medium NEW
95854 Insert comment shortcut doesn't let me edit existing comment medium NEW
96176 DRAW: Slow performance zooming an SVG after opening medium NEW
96310 LO will hang for 30 plus seconds after opening EMR software alongside the LO suite (1 processor fully consumed) medium NEW
96341 Version 5.1 takes a lot more RAM than version 5.0 in Windows medium NEW
97129 No feedback while saving a document medium NEW
97616 Calc conditional formatting: fast scrolling down and up shows borders that shouldn't be there low NEW
97790 [pyuno] unavailable exported functions and attributes medium NEW
97899 FILEOPEN: Numbering format in (part of) docx files not imported correctly medium NEW
98491 Split hsqldb Base application will not start under OSX10.11.x causes LO to freeze requiring force kill high NEW
98675 Missing possibility to print style definitions medium NEW
99507 Paste Individual Image From MS Office fails (Paste special as GDI image works and should be default) medium NEW
100119 Korean Autocorrect does not work in OS X 10.11 medium NEW
100961 After inserting Fixed Date, and saving in DOC format, the date is not fixed anymore medium NEW
101376 Wordcount Beanshell macro execution causes deadlock / hang requiring forced kill high NEW
101379 UI - (on high resolution screens) text cursor is too thin and so nearly invisible medium NEW
101396 VIEWING Font color changes when auto spellcheck is enabled and text is underlined due to spelling error (steps in comment 7) medium NEW
103375 MAILMERGE: unpredictable failures: sometimes looses embedded image, or not all mails sent, when e-mailing as pdf medium NEW
103570 Java not selected automatically when a database is opened for the first time low NEW
103909 macOS: Start Center doesn't open on top - doesn't receive focus high NEW
104037 Writer: embedded Starview Metafile file results in slow scrolling medium NEW
104563 Writer doesn't allow to resize window to less than 4/5 of full screen in height medium NEW
104891 PDF export of PPTX with all slides hidden returns error medium NEW
105588 SVG exported from Impress or Draw cannot be correctly inserted as an image into another document medium NEW
105690 FILESAVE: Button dissapears after saving in Calc medium NEW
106484 UI: Print Properties Device tab dropdown items not applied or remembered medium NEW
106831 Can't print #10 envelopes properly and with proper orientation medium NEW
106962 Clicking text or text box on macOS Sierra results in sluggish UI high NEW
106981 The Repeat feature when you select an Inserted Video for it to play in a Loop during a slideshow no longer works (64-bit only) medium NEW
107248 Improvements to the version control dialog medium NEW
107443 FILEOPEN: "Open" in "Document in Use" dialog for non-default file format documents opens read-only medium NEW
107987 EDITING: Resizing an image is slow depending on slide design medium NEW
108232 Marco Flotante (floating frame) can not be modified, deleted or modified after inserting medium NEW
108244 Cell Comments Often Loss when Saving in FODS Format. Steps to reproduce in comment 5 medium NEW
108333 Undo results in formatting which had never existed in the document medium NEW
108560 Editing multi-line cells with thousands of words is slow when OpenGL is enabled medium NEW
109004 External form does not save the path to database any more. medium NEW
109090 Lang pref English (USA) shows as French (France) in spell checker dialogue high NEW
109299 Empty cells are not copied to external application like Notepad (while copied to another spreadsheet) medium NEW
111461 XLSX with 0px height or 0px width images hangs LO and produce a lot of temp files medium NEW
111674 Always office:value="0" for field variable "Formula", which is <text:expression> in file format high NEW
112811 FILESAVE: DOCX - Dots separator in index not fully preserved medium NEW
113228 Gallery category/folder names not localized medium NEW
113273 Crash in: SfxShell::SetDisableFlags(SfxDisableFlags) medium NEW
113721 One CPU core stuck at 100% after saving a file medium NEW
114272 [macOS] Some Asian characters are garbled with western fonts. medium NEW
114602 Query-Editor: No functions available for Sqlite 3 odbc high NEW
114653 using more than x custom properties in templates causes high CPU usage medium NEW
114980 "Preparing preview" for master slides "Recently used" or "Used in this presentation" takes a long time sometimes medium NEW
115077 Merge mail wizard send empty images by mail in HTML format medium NEW
115755 Printing with Calc: Blank box on top of page medium NEW
115907 Index entries are corrupted if the entry is followed by italic and/or superscripted text medium NEW
116047 LO 6.0.1.1 (x64) calc windows, autofilter freezes medium NEW
116547 Export of mathematical formula in Writer document to DOCX is displayed incorrectly in Word medium NEW
117255 EDITING: Star Obj Descr (XML) Resize preview is sometimes inconsistent medium NEW
117818 CHAPTER NUMBERING DIALOG: Preview doesn't work as expected (steps in comment 1) medium NEW
117905 Coinmarketcap api doesn't work anymore medium NEW
118603 Temporarily huge memory usage bump when saving a copy of a file (containing HI-res images); release is delayed medium NEW
118673 Cross reference category disappears when a comment is placed in the caption category medium NEW
118675 Low image quality when using special paste bitmap of a shape/textbox medium NEW
118713 macOS: The clicking area for the decrease button for a numeric box doesn't match the button size; it's smaller medium NEW
118748 Accessibility events missing when Calc cells become unselected due to navigating to focused cell medium NEW
119081 RTF paste not working when attempting to paste under an embedded table medium NEW
119139 Mysql timestamp fields not displayed in table data entry mode with mysql jdbc-connector ConnectorJ 8.x high NEW
119171 Some table border formatting is not saved medium NEW
119286 Sanitize documents using "Find & Replace" getting slower and slower medium NEW
119329 Variable in equation in .docx vanishes if we open the file in Writer (Win-only) medium NEW
119366 FREEZING with long and complex documents medium NEW
119419 Insert Field into Writer document attempts to connect to all registered database sources in sequence before displaying dialog high NEW
119520 The table borders/content shifting when saving with selected content (and afterwards when deselecting) medium NEW
119540 Pasting unformatted text in a fully selected right table cell pastes in both cells. Right one will include hashtags medium NEW
119724 MacOS: Large delay before the red spell checker lines show up after pasting the same content multiple times. Lots of time spend in Scheduler::ProcessTaskScheduling() medium NEW
119880 Writer 6.1.1 fails to export to PDF a document containing PDF 1.5 images medium NEW
120014 MacOS: Lots of unresponsiveness (beachballs) when enabling automatic spell checking in a large document high NEW
120091 Some LO Base views with conversions or casting on datetime fields causing error message "the data content could not be loaded" with MySQL Connector/J 8 (not with with MySQL Connector/J 5). SQL Status: S1009 Parameter index out of range (1 > number of para high NEW
120154 High RAM usage ( around 300mb for 10 mins and drop to 150-200 mb) medium NEW
120216 Tables make Impress hang medium NEW
120295 A cell with comment text prevent a cell event medium NEW
120358 Long multi-layered numbered list in a table became mis-ordered after some editing medium NEW
120360 Draw extremely slow when table is added medium NEW
120440 Memory usage is increasing rather fast when creating lots of empty documents (45) and pasting a plain text in it medium NEW
120516 Word count is starting over and over when typing into a document (causing high CPU usage) medium NEW
120532 Pasting takes a long time to process under certain conditions medium NEW
120539 Position of adjusted middle line on connectors is randomly changed when copying the drawing to a writer document medium NEW
120546 FILESAVE LO round-tripped DOCX List created with Word gets larger bullets in Writer medium NEW
120646 Handling of columns in section not correct medium NEW
120695 FILEOPEN unixODBC connection to sqlite database not working high NEW
120796 Attempting to open a ".txt" file with Calc selected from Windows explorer "Open with", opens Writer instead medium NEW
121092 Libreoffice 6.1.3.2 does not allow saving Advanced Properties options with SQLITE 3 over ODBC medium NEW
121253 Database wizard opens when press CTRL+A inside the extension manager window high NEW
121698 Saving a document with thousands of comments hangs (GTK3) high NEW
121847 IMPRESS: slide marking on side pane lost when switching to notes view medium NEW
121860 System slows down (freezes) while marking/selecting a lot of single cells by Ctrl+Left Mouse Click medium NEW
121996 Crash in: rtl_uStringbuffer_remove when EDITING grid control high NEW
122274 Annotating slide with INK using PEN cursor mode during edit session of file makes INK permanent medium NEW
122298 Charts in Base-Forms couldn't be changed by macro any more medium NEW
122408 Form couldn't connect to subform (Analyze SQL 'yes') with fields of different data types, which could be connected in queries (GUI and direct SQL). high NEW
122419 AutoFilter Search Freezes Calc in the Attached Spreadsheet medium NEW
122446 MariaDB/MySQL native connector: All tables are write protected high NEW
122585 Classification: by using the dialog, footer text from policy is not placed in the document - it is the same as the header medium NEW
122586 Classification: by using the dialog, Watermark text from policy is not placed in the document medium NEEDINFO
122600 UI: Creating a new style, doesn't automatically show tab Organize in style dialog medium NEW
122841 [UI] Dotted line cell border rendered incorrectly onscreen medium NEW
122862 Inserting an image into header causes pages to be added in an infinite loop high NEW
122905 FORM - Tablecontrol: Second listbox won't show right content when directly beneath first listbox high NEW
122952 Writer typing lag when editing text while header image is showing on screen medium NEW
122968 Stuttering/ judder while scrolling using page down (pages per second rate has worsened) medium NEW
123070 EDITING: Moving fields in Query designer GUI isn't shown with an arrow any more medium NEW
123167 BASIC: Pictures in buttons are not persistent in a dialog medium NEW
123234 Missing characters while exporting to PDF using certain fonts (IM fell from arch user repository) medium NEW
123418 Showing all comments takes longer compared with 4.4.7.2 medium NEW
123419 Scrolling around in a document with lots of comment shown very slow compared to 4.4.7.2 medium NEW
123466 Suspicious Log Messages about String comparison medium NEW
123555 Table of Content link tooltip renders blank squares instead of Chinese characters in Word openxml document high NEW
123633 Web view and hide whitespace causes view position to jitter until entire document is reformatted medium NEW
123655 Opening file with lots of graphic results in lock up and then crash medium NEW
123700 Adding selection mode is unreliable, clearing selections instead of adding medium NEW
123801 Small caps captions do not display the Figure/Illustration/etc. category label medium NEW
123844 Groupedbar compact almost empty on MacOS high NEW
124000 FILEOPEN DOCX Last row of OLE object table is missing medium NEW
124059 FILEOPEN DOCX: Position of text changes when exporting to DOCX and reopen in LO medium NEW
124077 Broken roundtrip (save/load) for impress/draw document including tables medium NEW
124104 LibreOffice Base: Text cut off in GUI elements with font scaling enabling or when font size increased above 12 point medium NEW
124213 A recovered document has "(Remote)" in the title medium NEW
124214 Fuzzy rendering of a FontWork after some stressing medium NEW
124296 Writer: Link underscore disappears medium NEW
124321 Sluggish scrolling and high CPU while scrolling for document with (very) large table (7183 row) medium NEW
124399 FILEOPEN DOCX Top and bottom border lines appear on the table in Writer that weren't present in MS Word medium NEW
124402 Gradients on data series always reset to black and white medium NEW
124409 Opening the WriterGuideLO.odt manual is slower in 6.3 compared to 4.4.7.2 medium NEW
124414 Image is partly displayed when printing (to PDF) two pages per sheet (Linux-only) medium NEW
124465 Cannot press Green MacOS X button to tile 2 windows medium NEW
124569 Undoing a deletion of text with fieldmarks moves the closing fieldmark 2 chars right medium NEW
124587 Character highlighting going over text in other lines in slideshow mode medium NEW
124765 FILEOPEN LO Draw rasterizes vector graphics (PDF) on import (by drag-and-drop) medium NEW
124790 Background image in printed address labels not visible medium NEW
124795 Scrolling: Writer 100% CPU on specific docx (with table structure) medium NEW
124852 Heading characters much too big when copy-paste as GDI metafile medium NEW
124870 Up key does not move to line ended by hyphen medium NEW
125057 [FORMATTING] Conditional formatting KO while copying sheet medium NEW
125357 LO Impress do not import eps medium NEW
125361 Empty comment box remains medium NEW
125363 UI: LibreOffice Calc's AutoFilter treats combining and modifier letters the same as plain letters in the value list medium NEW
125398 VIEWING: Certain image shows shadow if you change zoom level medium NEW
125440 textimport: copy & paste one row is different from multiple rows medium NEW
125474 FILEOPEN RTF Paragraph in frame gets extra spacing below medium NEW
125484 Updated locale does not update the result of text-resulting formulae medium NEW
125487 Small delay when closing a simple document containing fontwork with pattern fill medium NEW
125521 New Gallery items are always referenced to files medium NEW
125619 'performance problem with plenty comments' still in 6.3 alpha1, *only after save of file/autosave* medium NEW
125641 Slow scrolling responsiveness after saving a file with lots of comments medium NEW
125711 Large number of Comments (permanently) deleted, with record track changes enabled high NEW
125749 Layout on file open is different compared to the saved state medium NEW
125917 calc freezes when using data validity medium NEW
125936 FILEOPEN DOCX: Wrong format for paragraph characters medium NEW
125981 The "Default" button for quotes in AutoCorrect options doesn't reset the display of replacement medium NEW
126025 Extrusion on/off is faulty in saving for Fontwork favorite 40 medium NEW
126043 Tools -> Customize has a nagging delay of 3 seconds on each opening medium NEW
126099 Arc tool goes crazy when drawing proportionally medium NEW
126265 Slideshow start delayed medium NEW
126269 Diagonal lines are sticking out, Calc print range not kept--when printing, for print preview, or exporting PDF. medium NEW
126289 Broken slide preview on Slide pane with enabled OpenGL medium NEW
126326 FILESAVE XLSX Saving empty file with many sheets is slow low NEW
126341 FILEOPEN RTF Paragraph style gets extra spacing in footer medium NEW
126344 Undo is slower and consumes more CPU time after pressing undo (compared to 4.4.7.2) medium NEW
126352 “Create Style” Dialogue Does not Work Correctly if Opened via Menu or Toolbar: (often/always) shows other styles than the 'own styles', sometimes inactive when it shouldn't .. medium NEW
126366 Writer: Numbering problem in Mail Merge toolbar medium NEW
126434 Editing OLE drawing object : layout invisible in OLE draw canvas after a copy/paste onto Writer canvas medium NEW
126476 FILESAVE DOCX Embedded OLE object not displayed in embedded DOCX file medium NEW
126499 Chart in a form: setmodified(true) won't be executed high NEW
126505 Wrong Subtotal of auto-filtered rows on opening XLSX (comment 6) medium NEW
126698 Unable to update links to external files in Calc medium NEW
126715 UI: Hang up/Crash if I enter a space in a form control and then delete with Ctrl+Del medium NEW
126750 Macro not working .xlsm medium NEW
126762 Table style lost on export to HTML medium NEW
126796 Percent Stacked image in Chart Wizard is wrong for most Icon styles medium NEW
126881 CRASH: Closing LibreOffice while file in frame is being loaded medium NEW
126888 Ctrl+Shift+; shortcut to insert current time stopped working medium NEW
127012 UI: Presenter Console changes slides on every click of the mouse. medium NEW
127019 FORMATTING: Table border on right side missing at table with a single column medium NEEDINFO
127052 FILEOPEN: DOCX: Image in header is shown twice after import medium NEW
127123 Recently Used Fonts are not stored across sessions when sidebar is used medium NEW
127147 In Burmese some drop cap with numbers are bigger than others medium NEW
127184 AUTO CAPTION: Problems with Image Caption “Figure” in German UI medium NEW
127234 I can't save result of QR-code generator to PNG with good quality medium NEW
127310 Base/BASIC: RectangleShape object does not display an image by setting its FillBitmap medium NEW
127332 TABLE BORDER: Missing saved borders when reloading large ODT with embedded fonts medium NEW
127443 Keyboard use of insert table tool bar control: Set table size 1x1 on first down or right arrow key press after insert table control window is shown medium NEW
127449 Edit->Find in LibreOffice Calc returns "search key not found" when the search term contains an apostrophe. medium NEW
127493 With or without "Create PDF form", Export to PDF always exports modifiable fields to PDF (workaround: print) low NEW
127608 IMPRESS: cannot move table with arrrow keys medium NEW
127619 [macOS 10.12 Sierra + 10.13 High Sierra] LibreOffice crash within 40s after opening app when automatic update option activated high NEW
127629 UI: Question to open links when opening a master document in English but different UI language medium NEW
127631 Impress becomes unresponsive after showing slide with animation in .ppt file medium NEW
127635 TRACK CHANGES: Replacement problem - spaces separated from other characters when replacing a single word by several words medium NEW
127655 [UI] Wrong font in formula bar (input line) medium NEW
127665 Address Datasource Wizard shows incorrect list of possible datasource types when compared to File> New >Database> connect to exising database medium NEW
127699 trail left by objects while dragging them with arrow keys in LibreOffice Impress medium NEW
127784 FIND & REPLACE DIALOG: Find & Replace Format dialog results in no found medium NEW
127790 Slide Show mode black screens if a zero width zero height image is inserted on slide medium NEW
127824 Navigation panel won't resize medium NEW
127833 Field shading in comments not properly refreshed medium NEW
127993 Correct word in spell check is greyed out in 6.3.2.2. making it difficult to read medium NEW
128029 Writer: cannot paste RTF more than once if content copied from Internet Explorer (per Comment 2) - other formats paste low NEW
128051 PRINTING: Epson XP-455 prints images but not text medium UNCONFIRMED
128107 selection is very slow medium NEW
128133 muddy fonts in LibreOffice GUI with 125% scale in Windows 10 medium UNCONFIRMED

230 Total; 230 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);


Derudover kunne all unresolved regressions in LibreOffice have nytte af bibisection.

Find fejl, der allerede er bibisectet

Se venligst links til bugzilla-forespørgsler i here.

Når informationen ovenfor er tilføjet fejlen, ved en udvikler , at regressionen blev introduceret mellem tilsagnene fb754a0df859e30255c25af8fa19bfaa75f257e7 (good) og 2d19e9bb07ccff3134f855812dddfda5c07b1fe4 (bad) på master. A:

 
git log fb754a0df859e30255c25af8fa19bfaa75f257e7..2d19e9bb07ccff3134f855812dddfda5c07b1fe4

på kildelageret, der vil så vise de 128 tilsagn, herunder den, som introducerede fejlen og gøre det meget lettere for udvikleren at nærme sig den skyldige. Se flere detaljer i:

Specielle situationer

Kørsel med en separat brugerprofil

For at oprette en mappe til separate profiler på /tmp/ (som vil blive fjernet automatisk under den næste maskinopstart):

 
./opt/program/soffice -env:UserInstallation=file:///tmp/soffice-bisect

Hvis du vil begynde forfra på hver bisect-gentagelse, kan du tilføje nummeret på git-tilsagnet til mappens navn. For eksempel

 
./opt/program/soffice \ 
-env:UserInstallation=file:///tmp/soffice-bisect-$(git rev-parse HEAD)

Find en løsning

Sommetider er en fejl indirekte skade af en anden (måske mindre) fejl på en uklar måde. I sådanne tilfælde er en anden fejl måske blev fikset på masteren, men ikke tilbageporteret til udgivelsesforgreningen. Du kan finde løsningen (fix'et), ligesom du finder en fejl, bortset fra at du skal skrive

git bisect good

i stedet for

git bisect bad

og omvendt. Hvis løsningen er lille og vigtig nok, kan den sandsynligvis let blive tilbageporteret til udgivelsesforgreningen.

Problemløsning

Beskriv venligst dine problemer og hvordan du løste dem. Dette afsnit dækker spørgsmål, som dækker mere end et OS. Om OS-specifikke spørgsmål se venligst de individuelle OS wikisider.

Umuligt at udtrække filer

Hvis du ikke kan udtrække filer (du skulle få en fejlmeddelelse). Prøv at omdøbe filen fra *.tar.lzma til *.tar.xz.

Installeret LibreOffice blev uventet ændret

Problemer / Beskeder:

 error: Your local changes to the following files would be overwritten by checkout (Dine lokale ændringer i følgende filer ville blive blive overskrevet ved udtjekning): 
 opt/program/pythonloader.pyc 
 opt/program/uno.pyc 
 opt/program/unohelper.pyc 
 Please, commit your changes or stash them before you can switch branches (Indsend venligst dine ændringer eller gem dem før du kan skifte forgrening). 
 Aborting 

Løsninger:

 
git checkout .

vil reparere problemet. Derefter kan du starte den næste testkørsel som sædvanligt med

 
git bisect good # or git bisect bad

Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve

 
git clean -fd 
git reset --hard

Den ultimative reparation er at slette alt undtagen en skjult

.git/

mappe, Og udføre

git checkout oldest

.


Umuligt at start soffice

Problem: Efter forsøg på at køre soffice inde i bibisect får du fejlmeldingen "unexpected operator terminate called after throwing an instance of 'com::sun::star::uno::DeploymentException'“

Løsning: Nulstil din LibreOffice-profil, der er placeret i ~/.config/libreoffice. Sørg for at tage sikkerhedskopi af mappen, hvis du har nogen som helst indstillinger, du vil bevare til brug med din stabile LibreOffice-udgave. Når du er færdig med bibisect kan du prøve at genskabe din sikkerhedskopi på dens oprindelige plads (dvs. slette den den nye profilmappe og erstatte den med den sikkerhedskopierede).


Yderligere oplysninger

Noter

Se detaljer om, hvordan bibisect-arkiver genereres:

Information om sammenfletning af alle vore bibisect-lagre, ser du på

Vi vil lave en grafisk brugerflade (GUI) til bibisect: Bibisect GUI