Translations:Infra/SingleSignOn/9/he

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  1. יש לבקר בכתובת https://user.documentfoundation.org עם הדפדפן שלך.
  2. ללחוץ על הקישור יצירת חשבון חדש
קישור ליצירת חשבון חדש
  1. למלא את הנתונים לפי ההנחיות, להקליד את המספר בקאפצ׳ה וללחוץ על הגשה
נתוני משתמש
  1. לחפש את הודעת האישור בתיבת הדוא״ל שלך. ללחוץ על הקישור שצוין עדי לאמת את פרטי הכניסה.
  2. ליצור קשר עם הובלת הקהילה שלך כדי לקבל גישה לשירותים שמעניינים אותך. ניתן לגשת להנהלת הקהילה ישירות או דרך אחת מרשימות הדיוור שלנו. למשל: רשימות הדיוור website,‏ l10n,‏ documentation.