Translations:ReleaseNotes/6.2/86/da

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Fjernet CopyGraphic tdf#105262 (Xisco Faulí)
  • Tidligere fordelte tabel-størrelses-handlinger kolonner jævnt og optimerede (hvilket virkede som Minimer), så en ægte Minimer-handling er tilføjet og Optimer ændret. Optimer rækker virker nu ligesom Fordel, hvor hver række får samme højde baseret på den højeste række. Optimer er imidlertid baseret på den mindste højde i rækken med mest indhold. Derudover sikrer Optimer, at tabelstørrelsen ikke vil skrumpe (men vil vokse, om nødvendigt). Optimer kolonner virker nu ligesom Minimer, bortset fra at tabellens bredde ikke ændres. Al overskydende plads fordeles proportionalt, så smalle kolonner vokser lidt og bredde kolonner bliver endnu bredere. tdf#64242 (Justin Luth, SIL)
  • Avancerede menuer til at tilføje/fjerne sidehoved/sidefod menuer kan nu deaktiveres på Indssæt ▸ Sidehoved og sidefod ▸ Brug menuen Sidehoved/Sidefod (aktiveret som standard) tdf#118621 (Heiko Tietze)
  • UTF-8 og UTF-16-indkodet tekst kan nu gemmes uden BOM⁠Wikipedia logo v3.svg. tdf#44291 (Martin van Zijl)
Indstillingen er tilgængelig fra GUI (med eksportfilteret Tekst - Vælg indkodning (.txt) i Gem som-dialogen med Rediger filterindstillinger aktiveret), i filter indstillingsdialogen:
ASCII Filterdialogens BOM-indstilling
såvel som fra kommandolinjen, som i
soffice --convert-to \"txt:Text (encoded):UTF8,CR,,,false\" *.doc
hvor "UTF-8" er tekstkodningen, "CR" er indstillingen linjeskift ("LF" og "CRLF" er også gyldige indstillinger); tredje og og fjerde tomme parameter bruges ikke til eksport; og "false" undertrykker udskrift af BOM ("true" er standarden for at udskrive BOM).