Translations:ReleaseNotes/6.3/214/sl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search
  • Število shranjenih iskanj v pogovornem oknu Najdi in zamenjaj lahko nastavite prek strokovnih prilagoditev Orodja ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Napredno: org::openoffice::Office::Common::Misc::FindReplaceRememberedSearches (tdf#122322; Heiko Tietze).
  • Nov ukaz .uno:InsertNarrowNobreakSpace, povezan s kombinacijo tipk dvigalka+izmenjalka+preslednica, vstavi neprelomni ozki presledek (U+202F) (tdf#121596; Heiko Tietze).
  • Zdaj je možno ustvariti in spremeniti lastnosti kontrolnika mreže UNO in kontrolnika hiperpovezav UNO v okviru urejevalnika pogovornih oken, tako kot za druge kontrolnike, npr. drevesni kontrolnik (tdf#53524,i#119731; Shubham Goyal, Samuel Mehrbrodt).
  • Pogovorno okno Namig dneva prikaže uporabne informacije ob vsakodnevnem zagonu pisarniškega paketa (tdf#124238; Heiko Tietze).
Namig dneva
  • Vrstica z obvestili Kaj je novega ob prvem zagonu nove različice usmerja uporabnika na opombe ob izdaji (tdf#69042; Heiko Tietze).
Vrstica z obvestili Kaj je novega?
  • Izbor stavka (troklik) je zdaj na voljo pri prilagoditvah tipkovnice (brez privzeto dodeljene bližnjice) (tdf#124552; Heiko Tietze).
  • Če odprete nespremenjen dokument predloge v obstoječem oknu, ne bo več prepisan z novim dokumentom. Namesto tega se bo odprlo novo okno (tdf#83722; Katarina Behrens, CIB).
  • Postavitev Apple Advanced Typography (AAT) je zdaj podprta na vseh platformah (objava; Khaled Hosny).
  • Dodana zmožnost branja in po potrebi izdelave datotek zaklepa MSO. Zdaj lahko LibreOffice poroča, kdo izmed uporabnikov MS Office je zaklenil dokument, tako da prebere datoteke zaklepa, ki jih ustvari MS Office; če je potrjena možnost "Ustvari datoteko zaklepa MSO" v Orodja ▸ Možnosti ▸ Nalaganje/shranjevanje ▸ Microsoft Office, LibreOffice tvori sam tovrstne datoteke poleg lastnih datotek zaklepa, kar omogoča uporabnikom MS Office, da prav tako vedo, kdo je zaklenil dokumente (tdf#34171, objava; Mike Kaganski, Collabora / Tamás Zolnai, Collabora).