Translations:Videos/7.0 New Features Script/18/pl

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Domyślny rozmiar indeksu dolnego wynosi ponownie 8%