Translations:Videos/7.0 New Features Script/9/ca

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

El Navegador és fàcil d'usar, amb més menús contextuals