Translations:Videos/Become a member script/6/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to: navigation, search

Všichni členové jsou si rovni. Protože pocházejí z různorodého prostředí a míst, poskytují nadaci TDF bohatý soubor nadání, zkušeností a nápadů.