Translations:Videos/Become a member script/9/cs

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Členové mohou volit ředitele, o kterém se domnívají, že zastupuje jejich zájmy a zájmy projektu jako celku.