Translations:Videos/Become a member script/9/sq

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search

Anëtarët mund të votojnë për Drejtuesit që ata besojnë se përfaqësojnë interesat e tyre dhe të projektit në tërësi.