Документація/Калькуляційні функції/АКРИПТ

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ACCRINT and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Function name:

  ACCRINT

  Category:

  Financial Analysis

  Summary:

  Розраховує нараховані відсотки за цінним папером із періодичними виплатами відсотків.

  Syntax:

  ACCRINT(Випуск; ПершийІнтерес; Розрахунок; Ставка; ['Номінал]; Частота[; Основа])

  Returns:

  Повертає додатне дійсне число, яке є сумою нарахованих відсотків у кожному купонному періоді від дати випуску до дати погашення, виражену в тих самих грошових одиницях, що були використані для номінальної вартості цінного паперу.

  Arguments:

  Випуск - це дата або посилання на комірку, що містить цю дату, яка є датою випуску цінного паперу.

  ПершийІнтерес - дата або посилання на комірку, що містить цю дату, яка є датою першого нарахування відсотків за цінним папером. Наразі функція не використовує значення цього аргументу для розрахунку нарахованих відсотків. Однак він повинен бути присутнім і представляти дійсну дату.

  Розрахунок - це дата або посилання на комірку, що містить цю дату, яка є датою, для якої потрібно розрахувати нараховані відсотки.

  Ставка - додатне дійсне число (виражене у відсотках, наприклад, 2.5%, або десятковим дробом, наприклад, 0.025), або посилання на комірку, що містить це число, яке є річною номінальною процентною ставкою (купонною ставкою)

  Номінал - це додатне дійсне число або посилання на комірку, що містить це число, яке є номіналом цінного паперу. Якщо "Номінал" не вказано, функція використовує значення 1,000.

  Note pin.svg

  Note:
  Ми рекомендуємо завжди вказувати значення, яке вам потрібно для аргументу ACCRINT Ставка, а не дозволяти Calc застосовувати довільне значення за замовчуванням. Це зробить вашу формулу простішою для розуміння і легшою у супроводі.

  Частота - це натуральне число або посилання на комірку, що містить це число, яке є кількістю виплат відсотків на рік (1, 2 або 4).


  Basis is an integer in the range 0 to 4, or a reference to a cell containing that integer, which indicates how the year is to be calculated. For more background information, visit Wikipedia's Day count convention page.

  Basis Calculation
  0 or missing US method (NASD), 12 months of 30 days each
  1 Exact number of days in months, exact number of days in year.
  2 Exact number of days in month, year has 360 days.
  3 Exact number of days in month, year has 365 days.
  4 European method, 12 months of 30 days each.


  • Якщо будь-яка з дат Випуск, Перший відсоток або Розрахунок не є дійсною, то ACCRINT повертає помилку #ЗНАЧЕННЯ!.
  • Якщо Ставка або Частота не є числовими, то ACCRINT повідомляє про помилку #ЗНАЧЕННЯ!.
  • Якщо Номінал або Основа не є числовими, то ACCRINT повідомляє про помилку невірного аргументу (Помилка:502).
  • Якщо дата Випуску настає після дати Розрахунку, то ACCRINT повідомляє про помилку невірного аргументу (Помилка:502).
  • Якщо Ставка або Номінал менше або дорівнює 0, то ACCRINT повідомляє про помилку невірного аргументу (Помилка:502).
  • Якщо один з параметрів Частота або Основа є нецілим значенням, то ACCRINT обрізає його до цілого значення.
  • Якщо після будь-якого усічення Частота не дорівнює 1, 2 або 4, то ACCRINT повідомляє про помилку невірного аргументу (Помилка:502).
  • Якщо після будь-якого усічення Основа не дорівнює 0, 1, 2, 3 або 4, то ACCRINT повідомляє про помилку невірного аргументу (Помилка:502).

  Additional details:

  • Формула для ACCRINT є:
  [math]\displaystyle{ ACCRINT~=~\left ( \frac{Rate\times Par}{Frequency} \right )\times \left ( \frac{Days~of~interest~earned}{Days~in~payment~period}\right ) }[/math]
  • ACCRINT не повністю відповідає функціональному визначенню в розділі 6.12.2 ODF 1.2, а саме:
  1. Функція ACCRINT у Calc наразі не підтримує аргумент calc_method.
  2. Функція ACCRINT у Calc наразі не підтримує опцію 12 (щомісяця) Періодичність.
  3. Хоча функція Calc ACCRINT приймає значення аргументу ПершийІнтерес і перевіряє, що це дійсна дата, її значення наразі не використовується для розрахунку нарахованих відсотків.
  4. Функція ACCRINT дозволяє користувачеві не вводити значення для аргументу Номінал.
  • Зауважте, що Excel не підтримує варіант 2 для аргументу Основа (фактична кількість днів у місяці, 360 днів у році). Ця відмінність може обмежити сумісність, якщо ви маєте таблицю Calc, що містить AMORLINC виклики (з параметром Основа, встановленим на 2), яка пізніше відкривається в Excel.

  Examples:

  Формула Опис Вивід
  =ACCRINT(A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7) де клітинки A1 - A3 містять дати 2001-02-28, 2001-08-31 та 2001-05-01 відповідно; клітинки A4 - A7 містять числа 0.1, 1500, 2 та 4 відповідно. Тут функція обчислює, скільки відсотків було нараховано за цінним папером, випущеним 2001-02-28 з датою погашення 2001-05-01. Ставка 0,1 (10%), номінал 1500 валютних одиниць. Відсотки виплачуються раз на півроку за європейським методом. 26,25
  =ACCRINT("2001-02-28"; "2001-08-31"; "2001-05-01"; 0.1; 1500; 2) Тут функція обчислює, скільки відсотків було нараховано за цінним папером, випущеним 2001-02-28 з датою погашення 2001-05-01. Ставка становить 0.1 (10%), а номінал - 1500 грошових одиниць. Відсотки виплачуються раз на півроку, і оскільки останній аргумент пропущено, то за основу береться метод нарахування відсотків за замовчуванням у США. Зміна базису призводить до іншого результату, ніж у попередньому прикладі. Зауважте, що часто гарною практикою є використання DATE замість введення форматованих значень дати - формула =ACCRINT(DATE(2001; 2; 28); DATE(2001, 8, 31); DATE(2001; 5; 1); 0.1; 1500; 2) повертає той самий результат. 25,4166666666667
  =ACCRINT("2001-02-28"; "2021-08-31"; "2001-05-01"; 10%; ; 2; 4) Тут функція обчислює, скільки відсотків було нараховано за цінним папером, випущеним 2001-02-28 з датою погашення 2001-05-01. Ставка становить 10% (0.1), а номінал дорівнює 1000 грошових одиниць. Відсотки виплачуються раз на півроку за європейським методом. 17,5
  =ACCRINT(3; 4; 400; 0.1; 1500; 4; 4) Тут функція обчислює, скільки відсотків було нараховано за цінним папером, використовуючи дати випуску та розрахунку, вказані у вигляді серійних номерів у форматі дата-час. Ставка становить 0,1 (10%), номінал - 1500 одиниць валюти. Відсотки виплачуються раз на півроку за європейським методом. 162,916666666667

  Related LibreOffice functions:

  ACCRINTM

  ODF standard:

  Розділ 6.12.2, частина 2.

  Related (or similar) Excel functions:

  ACCRINT