Documentatie/Calc-functies/SAMENG.RENTE

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ACCRINT and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Functienaam:

  SAMENG.RENTE

  Categorie:

  Financieel

  Samenvatting:

  Berekent de opgebouwde rente voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen.

  Syntaxis:

  SAMENG.RENTE(Uitgifte; EersteRente; Aankoopdatum; Termijn; [Nominale waarde]; Frequentie[; Basis])

  Retourneert:

  Retourneert een positief reëel getal dat de som is van de opgebouwde rente in elke couponperiode vanaf de uitgiftedatum tot de afwikkelingsdatum, uitgedrukt in dezelfde valuta-eenheden die werden gebruikt voor de nominale waarde van het effect.

  Argumenten:

  Uitgifte is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, wat de uitgiftedatum van het effect is.

  EersteRente is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, wat de eerste rentedatum van het waardepapier is. De functie gebruikt de waarde van dit argument momenteel niet bij de berekening van de aangegroeide rente. Het moet echter aanwezig zijn en een geldige datum vertegenwoordigen.

  Aankoopdatum is een datum of een verwijzing naar een cel die die datum bevat, de datum waarvoor de aangegroeide rente moet worden berekend.

  Termijn is een positief reëel getal (uitgedrukt als een percentage, zoals 2,5%, of een decimale breuk, zoals 0,025) of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat het jaarlijkse nominale tarief is van rente (couponrente).

  Nominale waarde is een positief reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, wat de nominale waarde van het waardepapier is. Als Nominale waarde wordt weggelaten, gebruikt de functie de waarde 1.000.

  Note pin.svg

  NB:
  We raden u aan altijd de waarde op te geven die u nodig heeft voor het argument Nominale waarde van SAMENG.RENTE, in plaats van Calc toe te staan een willekeurige standaard toe te passen. Dit maakt uw formule gemakkelijker te begrijpen en gemakkelijker te onderhouden.

  Frequentie is een positief geheel getal of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat, namelijk het aantal rentebetalingen per jaar (1, 2 of 4).


  Basis is een positief geheel getal in het bereik 0 - 4 of een verwijzing naar een cel die dat gehele getal bevat dat wordt gekozen uit een lijst met opties en aangeeft hoe het jaar moet worden berekend. Ga voor meer informatie naar Wikipedia Day count convention.

  Basis Berekening
  0 of ontbreekt Amerikaanse methode (NASD), 12 maanden van elk 30 dagen
  1 Exact aantal dagen in maanden, exact aantal dagen in jaar.
  2 Exact aantal dagen in maand, jaar heeft 360 dagen.
  3 Het exacte aantal dagen in de maand, het jaar heeft 365 dagen.
  4 Europese methode, 12 maanden van elk 30 dagen.


  • Als Uitgifte, EersteRente of Aankoopdatum geen geldige datum is, dan geeft SAMENG.RENTE een foutcode #WAARDE!.
  • Als Termijn of Frequentie niet-numeriek is, retourneert SAMENG.RENTE een foutcode #WAARDE!.
  • Als Nominale waarde of Basis niet-numeriek is, dan retourneert SAMENG.RENTE als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als de Uitgifte datum na de Aankoop datum valt, dan retourneert SAMENG.RENTE als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Termijn of Nominale waarde kleiner is dan of gelijk is aan 0, dan retourneert SAMENG.RENTE als foutcode Ongeldig argument (Fout:502)
  • Als Frequentie of Basis een niet-gehele waarde is, dan kapt SAMENG.RENTE deze af tot een gehele waarde.
  • Als, na afkappen, Frequentie niet gelijk is aan 1, 2 of 4, dan retourneert SAMENG.RENTE als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als, na afkappen, Basis niet gelijk is aan 0, 1, 2, 3 of 4, dan retourneert SAMENG.RENTE als foutcode Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  • De formule voor SAMENG.RENTE is:
  [math]\displaystyle{ SAMENG.RENTE~=~\left ( \frac{Termijn\times Nominale waarde}{Frequentie} \right )\times \left ( \frac{Dagen~verdiende~rente}{Dagen~in~betalingstermijn}\right ) }[/math]
  • Ga voor meer informatie over opgebouwde rente naar Wikipedia's Accrued interest pagina.
  • SAMENG.RENTE voldoet niet volledig aan de functionele definitie in Sectie 6.12.2 van ODF 1.2, als volgt:
  1. De functie SAMENG.RENTE van Calc ondersteunt momenteel geen argument calc_method.
  2. De SAMENG.RENTE-functie van Calc ondersteunt momenteel niet de 12 (maandelijkse) Frequentie-optie.
  3. Hoewel de functie SAMENG.RENTE van Calc een waarde accepteert voor het argument EersteRente en controleert of het een geldige datum is, wordt de waarde momenteel niet gebruikt bij de berekening van opgebouwde rente.
  4. De functie SAMENG.RENTE van Calc staat de gebruiker toe om geen waarde op te nemen voor het argument Nominale waarde.
  • Houd er rekening mee dat Excel optie 2 niet ondersteunt voor het argument Basis (werkelijk aantal dagen in de maand, 360 dagen in het jaar). Dit verschil kan de interoperabiliteit beperken wanneer u een Calc-werkblad hebt met AMORLINC-aanroepen (met Basis ingesteld op 2) die later wordt geopend in Excel.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =SAMENG.RENTE(A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7) waarbij de cellen A1 tot en met A3 respectievelijk de datums 28-02-2001, 31-08-2001 en 01-05-2001 bevatten; cellen A4 tot A7 bevatten respectievelijk de nummers 0,1, 1500, 2 en 4. Hier berekent de functie hoeveel rente is opgebouwd voor een waardepapier uitgegeven op 28-02-2001 met aankoopdatum 01-05-2001. De termijn is 0,1 (10%) en nominale waarde is 1500 valuta-eenheden. De rente wordt halfjaarlijks betaald en de basis is de Europese methode. 26,25
  =SAMENG.RENTE("2001-02-28"; "2001-08-31"; "2001-05-01"; 0.1; 1500; 2) Hier berekent de functie hoeveel rente is opgebouwd voor een waardepapier uitgegeven op 28-02-2001 met aankoopdatum 01-05-2001. De termijn is 0,1 (10%) en nominale waarde is 1500 valuta-eenheden. De rente wordt halfjaarlijks betaald en aangezien het laatste argument is weggelaten, is de basis de Amerikaanse standaardmethode. De verandering van basis leidt tot een ander resultaat dan in het vorige voorbeeld. Merk op dat het vaak een goede gewoonte is om de functie DATUM te gebruiken in plaats van opgemaakte datumwaarden te typen - de formule =SAMENG.RENTE(DATUM(2001; 2; 28); DATUM( 2001; 8; 31); DATUM(2001; 5; 1); 0,1; 1500; 2) geeft precies hetzelfde resultaat. 25,4166666666667
  =SAMENG.RENTE("2001-02-28"; "2021-08-31"; "2001-05-01"; 10%; ; 2; 4) Hier berekent de functie hoeveel rente is opgebouwd voor een waardepapier uitgegeven op 28-02-2001 met aankoopdatum 01-05-2001. De termijn is 10% (0,1) en nominale waarde gaat uit van de standaardwaarde van 1000 valuta-eenheden. De rente wordt halfjaarlijks betaald en de basis is de Europese methode. 17,5
  =SAMENG.RENTE(3; 4; 400; 0.1; 1500; 4; 4) Hier berekent de functie hoeveel rente er is opgebouwd voor een waardepapier met behulp van uitgifte- en aankoopdatums gespecificeerd als datum-tijd serienummers. De termijn is 0,1 (10%) en nominale waarde is 1500 valuta-eenheden. De rente wordt halfjaarlijks betaald en de basis is de Europese methode. 162,916666666667

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  SAMENG.RENTE.V

  ODF standaard:

  Section 6.12.2, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  ACCRINT