Documentation/Calc-functies/TEKST.SAMENVOEGEN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/CONCATENATE and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  TEKST.SAMENVOEGEN

  Categorie:

  Tekst

  Samenvatting:

  Voegt meerdere tekstreeksen samen tot één enkele reeks.

  De functie TEKST.SAMENVOEGEN is een voorloper van de meer capabele functie TEKST.SAMENV, waarbij TEKST.SAMENV celbereiken als argumenten accepteert.

  Syntaxis:

  TEKST.SAMENVOEGEN(Tekst1 [; Tekst2 [; … [; Tekst255]]])

  Retourneert:

  Retourneert een tekstreeks die is gevormd door de tekstreeksargumenten van begin tot eind samen te voegen.

  Argumenten:

  Tekst1 is een tekstreeks (tussen aanhalingstekens), een getal of een verwijzing naar een cel, die de eerste tekstreeks aangeeft die moet worden samengevoegd.

  Tekst2 tot en met Tekst255 lijken op Tekst1 maar specificeren de volgende reeksen die moeten worden samengevoegd.

  • Als een van Tekst1 tot Tekst255 een celbereik specificeert, dan retourneert TEKST.SAMENVOEGEN als fout #WAARDE!
  • De beperkte hulpprogrammaformule =TEKST.SAMENVOEGEN() veroorzaakt geen fout maar retourneert een lege reeks.
  • De lengte van de te retourneren reeks is beperkt tot minder dan 256 * (1024)2 tekens. Als de doorgegeven argumenten ertoe zouden leiden dat deze limiet wordt overschreden, retourneert TEKST.SAMENVOEGEN als fout Overschrijding van tekenreeks (Fout:513).

  Aanvullende details:

  De ampersand-operator (&) kan ook worden gebruikt om tekst in een formule samen te voegen, zonder de functie TEKST.SAMENVOEGEN aan te roepen. De formule ="he" & "le" & "maal" retourneert bijvoorbeeld de tekenreeks "helemaal".

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =TEKST.SAMENVOEGEN("Life is really simple, "; "but we insist on making it complicated "; "(Confucius).") Hier worden drie afzonderlijke reeksen als afzonderlijke argumenten doorgegeven, waarbij de functie ze samenvoegt en teruggeeft "Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius)." Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).
  =TEKST.SAMENVOEGEN(D1; D2; D3) waarbij de cellen D1, D2 en D3 respectievelijk de tekenreeksen "Als er niets goed gaat", "ga naar links" en "!" bevatten. Hier worden drie afzonderlijke reeksen doorgegeven als celverwijzingen, waarbij de functie ze samenvoegt en teruggeeft "Als er niets goed gaat, ga dan naar links!". When nothing is going right, go left!
  =TEKST.SAMENVOEGEN("Total: $"; 123.45) Hier worden een tekstreeks en een getal als argumenten doorgegeven, waarbij de functie ze samenvoegt en "Totaal: €123,45" retourneert. Total: $123.45

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  TEKST.SAMENV

  TEKST.COMBINEREN

  ODF standaard:

  Section 6.20.6, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  CONCATENATE