Dokumentace/Výpočetní funkce/CONCATENATE

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/CONCATENATE and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  CONCATENATE

  Kategorie:

  Text

  Shrnutí:

  Spojí více textových řetězců do jednoho řetězce.

  Funkce CONCATENATE je předchůdcem schopnější funkce CONCAT, přičemž CONCAT přijímá jako argumenty rozsahy buněk.

  Syntaxe:

  CONCATENATE(Text 1 [; Text 2 [; … [; Text 255]]])

  Vrátí:

  Vrací textový řetězec vytvořený spojením argumentů řetězce od konce ke konci.

  Argumenty:

  Text 1 je textový řetězec (v uvozovkách), číslo nebo odkaz na buňku, který určuje první řetězec, který se má spojit.

  Text 2Text 255 jsou podobné jako Text 1, ale určují další řetězce, které mají být spojeny.

  • Pokud některý z Text 1Text 255 specifikuje rozsah buněk, pak CONCATENATE hlásí #VALUE! chyba.
  • Omezený obslužný vzorec =CONCATENATE() nezpůsobí chybu, ale vrátí prázdný řetězec.
  • Délka vráceného řetězce je omezena na méně než 256 * (1024)2 znaků. Pokud by předané argumenty způsobily překročení tohoto limitu, CONCATENATE hlásí chybu přetečení řetězce (Chyba:513).

  Další detaily:

  Operátor ampersand (&) lze také použít ke zřetězení textu ve vzorci bez volání funkce CONCATENATE. Například vzorec ="al" & "tog" & "ether" vrátí řetězec "altogether".

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =CONCATENATE("Life is really simple, "; "but we insist on making it complicated "; "(Confucius).") Zde jsou jako samostatné argumenty předány tři jednotlivé řetězce, které funkce spojí a vrátí ""Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).". Life is really simple, but we insist on making it complicated (Confucius).
  =CONCATENATE(D1; D2; D3), kde buňky D1, D2 a D3 obsahují řetězce "When nothing is going right,", " go left" a "!". Zde jsou předány tři jednotlivé řetězce jako odkazy na buňky, funkce je spojí a vrátí "When nothing is going right, go left!". When nothing is going right, go left!
  =CONCATENATE("Total: $"; 123.45) Zde jsou jako argumenty předány řetězec a číslo, funkce je spojí a vrátí "Total: $123,45". Total: $123.45

  Související funkce LibreOffice:

  CONCAT

  TEXTJOIN

  ODF standard:

  Section 6.20.6, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  CONCATENATE