Dokumentace/Výpočetní funkce/COS

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/COS and the translation is 100% complete.


  Název funkce:

  COS

  Kategorie:

  Matematické

  Shrnutí:

  Vypočítá trigonometrický kosinus (cos) úhlu vyjádřeného v radiánech.

  Syntaxe:

  COS(Číslo)

  Vrátí:

  Vrací reálné číslo v rozsahu [-1, 1], které je trigonometrickým kosinem zadaného úhlu.

  Argumenty:

  Číslo je reálné číslo nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo, tedy úhel v radiánech, jehož trigonometrický kosinus se má vypočítat.

  • Pokud je Číslo nečíselné, pak COS ohlásí chybu #VALUE!!.

  Další detaily:

  Pokud je úhel vyjádřen ve stupních, vynásobte jej buď PI()/180, nebo použijte funkci RADIANS pro převod na radiány.

  Vzorec pro trigonometrický kosinus x je:

  [math]\displaystyle{ \cos(x)~=~\sum_{n=0}^{\infty }\frac{(-1)^{n}}{(2n)!}~x^{2n} }[/math]

  Na obrázku níže je znázorněna funkce COS.

  funkce COS

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =COS(1) Trigonometrický kosinus 1 radiánu. 0,54030230586814
  =COS(D1), kde buňka D1 obsahuje číslo -0,5. Trigonometrický kosinus -½ radián. 0,877582561890373
  =COS(PI()*2) Trigonometrický kosinus 2π radiánů. 1
  =COS(RADIANS(60)) Trigonometrický kosinus úhlu 60° po nejprve provedeném převodu úhlu ze stupňů na radiány. 0,5
  =DEGREES(ACOS(COS(RADIANS(60))) Úhel 60° se převede na radiány, vezme se jeho kosinus, pak se vypočítá inverzní kosinus této hodnoty a nakonec se výsledek převede zpět na stupně. 60

  Související funkce LibreOffice:

  ACOS

  COT

  CSC

  SEC

  SIN

  TAN

  ODF standard:

  Section 6.16.19, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  COS