Documentatie/Calc-functies/DATUM

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DATE and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  DATUM

  Categorie:

  Datum en tijd

  Samenvatting:

  Berekent de datum (als een datum-tijd-serienummer) voor het opgegeven jaar, de maand en de dag van de maandwaarden.

  Syntaxis:

  DATUM(Jaar; Maand; Dag)

  Retourneert:

  Retourneert een geheel getal dat het datum-tijd-serienummer is dat is berekend met behulp van de opgegeven argumenten. De geretourneerde waarde is standaard opgemaakt als een datum, maar u kunt indien nodig andere opmaak toepassen.

  Argumenten:

  Jaar is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, het te gebruiken jaar. Waarden in het bereik van 0 tot 99 worden geconverteerd naar jaren van vier cijfers in overeenstemming met de instelling Jaar (Twee cijfers) in het dialoogvenster Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen. Om verwarring te voorkomen is het echter beter om altijd viercijferige jaartallen te gebruiken.

  Maand is een geheel getal of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, wat de maand is die moet worden gebruikt. Zowel positieve als negatieve waarden worden geaccepteerd; waarden buiten het normale bereik van 1 tot 12 resulteren in overdracht naar de berekende jaarwaarde.

  Dag is een geheel getal of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, de dag die moet worden gebruikt. Zowel positieve als negatieve waarden worden geaccepteerd; waarden buiten het normale bereik (1 tot 31, afhankelijk van de maand) leiden tot overdracht naar de berekende maandwaarde.

  • Als Jaar, Maand of Dag niet-numeriek is, dan rapporteert DATUM als fout #WAARDE!
  • Als één van de waarden Jaar, Maand of Dag een niet-gehele waarde is, dan kapt DATUM deze af tot een geheel getal.
  • Als er geen waarde is opgegeven voor het argument Jaar (bijvoorbeeld =DATUM(; 1; 1)), dan rapporteert DATUM als fout Ontbrekende variabele (Fout:511). Als er geen waarde is opgegeven voor het argument Maand of het argument Dag (bijvoorbeeld =DATUM(2021; ; )), dan past DATUM een standaardwaarde toe waarde van 0.
  • Als de waarde van het Jaar argument negatief is, dan rapporteert DATUM als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als DATUM een datum-tijd-serienummer berekent dat overeenkomt met een datum vóór 1582-10-15 (vóór de introductie van de Gregoriaanse kalender), rapporteert DATUM als fout #WAARDE!
  • ODF 1.2 vereist dat DATUM jaarwaarden accepteert tot en met 9956. De implementatie van Calc verwerkt jaarwaarden die groter zijn dan deze limiet.

  Aanvullende details:

  Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

  • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
  • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
  • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
  • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
  • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
  • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
  • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
  • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout #WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =DATUM(21; 1; 31) waarbij de cel is geformatteerd om een ISO 8601-datum en tweecijferige jaren weer te geven, geïnterpreteerd als zijnde in het bereik 1930 - 2029. Hier retourneert de functie de datum als een datum-tijd-serienummer en geeft deze weer in de toegepaste datumopmaak. 2021-01-31
  =DATUM(2020; 13; 41) waarbij de cel is opgemaakt om een ISO 8601-datum weer te geven. Hier retourneert de functie de datum als een datum-tijd-serienummer en geeft deze weer in de toegepaste datumopmaak. De opgegeven maand valt buiten het natuurlijke bereik en dit resulteert in een overdracht naar de jaarwaarde. Evenzo valt de opgegeven dag buiten het natuurlijke bereik en dit resulteert in overdracht naar de maandwaarde. 2021-02-10
  =DATUM(JAAR(A1)+5; MAAND(A1)-2; DAG(A1)/3) met de formulecel die is opgemaakt om een ISO 8601-datum weer te geven en cel A1 die de datum 2021-01-31 bevat. Hier haalt de functie de jaar-, maand- en dagwaarden op uit cel A1 en voert de wiskundige bewerkingen uit. Het retourneert de nieuwe datum als een datum-tijd-serienummer en geeft het weer in de toegepaste datumopmaak. 2025-11-10
  =DATUM(1582; 10; 15-1) Hier retourneert de functie een fout omdat de berekende datum vóór de introductie van de Gregoriaanse kalender ligt. #WAARDE!

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  TIJD

  DATUMWAARDE

  ODF standaard:

  Section 6.10.2, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  DATE