Dokumentace/Funkce Calcu/DATEDIF

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DATEDIF and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  DATEDIF

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Určuje rozdíl mezi dvěma danými daty, výsledky se zobrazují ve formátu dnů, měsíců, nebo let, jak je blíže specifikováno ve třetím argumentu.

  Syntaxe:

  DATEDIF(Počáteční datum; Koncové datum; Interval)

  Vrátí:

  Vrátí kladné celé číslo, které je určeno výsledkem rozdílu mezi dvěma danými daty ve formátu dnů, měsíců nebo let (specifikováno v argumentu Interval).

  Argumenty:

  Počáteční datum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, což je datum, pro které se má výpočet provést.

  Koncové datum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času, nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, což je datum, pro které se má výpočet provést. Koncové datum nemůže být dřívější než Počáteční datum.

  Interval je řetězec, nebo odkaz na buňku obsahující tento řetězec, který určuje, jaký výsledek se vrátí. Přijaté řetězce jsou vypsány v následující tabulce a nezáleží na velikosti písmen (není rozdíl mezi např. "d" a "D").

  Intervalové řetězce Hodnota vrácená funkcí DATEDIF
  "d" Počet dnů mezi dvěma daty.
  "m" Počet měsíců mezi dvěma daty.
  "y" Počet roků mezi dvěma daty.
  "ym" Počet měsíců mezi dvěma daty, bez počtu roků.
  "md" Počet dnů mezi dvěma daty, bez počtu roků a měsíců.
  "yd" Počet dnů mezi dvěma daty, bez počtu roků.
  • Pokud Počáteční datum nebo Koncové datum není platný zápis data, potom DATEDIF nahlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud je Počáteční datum pozdější než Koncové datum, potom DATEDIF nahlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud se Interval neshoduje s jedním ze šesti očekávaných řetězců, potom DATEDIF nahlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • DATEDIF ignoruje jakoukoliv časovou složku Počátečního data nebo Koncového data.

  Další detaily:

  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  V následujících příkladech se předpokládá, že Philippe se narodil 1974-04-17 (pořadové číslo data a času 27136) a že dnešní datum je 2012-06-13 (pořadové číslo data a času 41073).

  Vzorec Popis Vrátí
  =DATEDIF("1974-04-17"; "2012-06-13"; "y") Zde funkce vypočítá rozdíl mezi dvěma daty ve formátu celých roků, Philippe má tedy 38 let. 38
  =DATEDIF(DATE(1974; 4; 17); "2012-06-13"; "m") Zde funkce vypočítá rozdíl mezi dvěma daty ve formátu celých měsíců, Philippe tedy žije 457 měsíců. 457
  =DATEDIF("1974-04-17"; 41073; "d") Zde funkce vypočítá rozdíl mezi dvěma daty ve formátu dní, Philippe tedy žije 13937 dní. 13937
  =DATEDIF("1974-04-17"; "2012-06-13"; "ym") Zde funkce vypočítá rozdíl mezi dvěma daty ve formátu celých měsíců bez počtu roků, do Phlippových 38. narozenin tedy zbývá 1 měsíc. 1
  =DATEDIF("1974-04-17"; "2012-06-13"; "md") Zde funkce vypočítá rozdíl mezi dvěma daty ve formátu dní bez počtu roků a měsíců. S použitím výsledku z předchozího příkladu je tedy Philippovi 38 let, 1 měsíc a 27 dní. 27
  =DATEDIF("1974-04-17"; "2012-06-13"; "yd") Zde funkce vypočítá rozdíl mezi dvěma daty ve formátu dní bez počtu roků, Philippe měl tedy narozeniny před 57 dny. 57

  Související funkce LibreOffice:

  DAYS

  DAYS360

  ODF standard:

  Section 6.10.3, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  DATEDIF