Documentation/Calc-functies/DATUMVERSCHIL

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DATEDIF and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎españolFunctienaam:

DATUMVERSCHIL

Categorie:

Datum en tijd

Samenvatting:

Bepaalt het verschil tussen twee gegeven datums, waarbij het resultaat wordt geretourneerd in dagen, maanden of jaren zoals gespecificeerd in het derde argument.

Syntaxis:

DATUMVERSCHIL(Begindatum; Einddatum; Interval)

Retourneert:

Retourneert een niet-negatief geheel getal dat het verschil is tussen de twee opgegeven datums in dagen, maanden of jaren (zoals gespecificeerd in het argument Interval).

Argumenten:

Begindatum is de datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar de cel die één van die typen bevat, wat de begindatum is van de periode waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd.

Einddatum is de datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar de cel die één van die typen bevat, wat de einddatum is van de periode waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd. Einddatum mag niet eerder zijn dan Begindatum.

Interval is een tekenreeks of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die bepaalt welk resultaat wordt geretourneerd. De geaccepteerde tekenreeksen worden weergegeven in de volgende tabel en zijn niet hoofdlettergevoelig (dus bijvoorbeeld "d" en "D" zijn equivalent).

Interval tekenreeksen Waarde geretourneerd door DATUMVERSCHIL
"d" Aantal dagen tussen de twee datums.
"m" Aantal maanden tussen de twee datums.
"y" Aantal jaren tussen de twee datums.
"ym" Aantal maanden tussen de twee datums, jaren negerend.
"md" Aantal dagen tussen de twee datums, jaren en maanden buiten beschouwing gelaten.
"yd" Aantal dagen tussen de twee datums, jaren negerd.
 • Als Begindatum of Einddatum geen geldige datumuitdrukking is, dan rapporteert DATUMVERSCHIL als fout Ongeldige argument (Fout:502).
 • Als Begindatum later is dan Einddatum, dan rapporteert DATUMVERSCHIL als fout Ongeldig argument (Fout:502).
 • Als Interval niet overeenkomt met één van de zes verwachte strings, dan rapporteert DATUMVERSCHIL als fout Ongeldige argument (Fout:502).
 • DATUMVERSCHIL negeert alle tijdcomponenten van Begindatum of Einddatum.

Aanvullende details:

Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

 • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
 • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
 • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
 • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
 • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
 • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
 • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
 • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.


Voorbeelden:

In de volgende voorbeelden wordt aangenomen dat Philippe werd geboren op 1974-04-17 (datum-tijd serienummer 25674) en dat de huidige datum 2012-06-13 is (datum-tijd serienummer 41073).

Formule Beschrijving Retourneert
=DATUMVERSCHIL("1974-04-17"; "2012-06-13"; "y") Hier berekent de functie het verschil tussen de twee datums in hele jaren, waaruit blijkt dat Philippe 38 jaar oud is. 38
=DATUMVERSCHIL(DATUM(1974; 4; 17); "2012-06-13"; "m") Hier berekent de functie het verschil tussen de twee datums in hele maanden, waaruit blijkt dat Philippe al 457 maanden in leven is 457
=DATUMVERSCHIL("1974-04-17"; 41073; "d") Hier berekent de functie het verschil tussen de twee datums in dagen, waaruit blijkt dat Philippe 13937 dagen in leven is. 13937
=DATUMVERSCHIL("1974-04-17"; "2012-06-13"; "ym") Hier berekent de functie het verschil tussen de twee datums in hele maanden, maar negeert de jaren, wat aantoont dat het 1 maand is sinds Philippe's 38ste verjaardag. 1
=DATUMVERSCHIL("1974-04-17"; "2012-06-13"; "md") Hier berekent de functie het verschil tussen de twee datums in dagen, maar negeert jaren en maanden. Als we het resultaat van het vorige voorbeeld gebruiken, laat dit zien dat Philippe 38 jaar, 1 maand en 27 dagen oud is. 27
=DATUMVERSCHIL("1974-04-17"; "2012-06-13"; "yd") Hier berekent de functie het verschil tussen de twee datums in dagen, maar negeert de jaren, wat aantoont dat Philippe's verjaardag 57 dagen geleden was. 57

Gerelateerde LibreOffice-functies:

DAGEN

DAGEN360

ODF standaard:

Section 6.10.3, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

DATUMVERSCHIL