Documentatie/Calc-functies/DBAANTAL

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/DCOUNT and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  DBAANTAL

  Categorie:

  Database

  Samenvatting:

  Dit is één van de functies in de categorie Database waarmee u een eenvoudige database kunt analyseren die een rechthoekig werkbladgebied met kolommen en rijen in beslag neemt, waarbij de gegevens als één rij voor elk record zijn georganiseerd. De kopcel van elke kolom geeft de naam van de kolom weer en die naam geeft meestal de inhoud van elke cel in die kolom weer.

  DBAANTAL telt het aantal cellen (velden) van de opgegeven kolom die numerieke waarden bevatten, voor alle rijen (databaserecords) die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria. Als er echter geen kolom is opgegeven, retourneert DBAANTAL het aantal records die overeenkomen met de opgegeven zoekcriteria, ongeacht hun inhoud.

  Syntaxis:

  DBAANTAL(Database;[Databaseveld]; Zoekcriteria)

  Retourneert:

  Retourneert een niet-negatief geheel getal dat het aantal cellen is dat aan de opgegeven criteria voldoet.

  Argumenten:

  Overzicht van argumenten

  Alle functies in de categorie Database hebben de volgende drie argumenten:

  1. Database. Het celbereik van de database.
  2. Databaseveld. De kolom met de gegevens die in de berekeningen van de functie moeten worden gebruikt.
  3. Zoekcriteria. Het celbereik van een afzonderlijk gebied van het werkblad met zoekcriteria.

  Deze argumenten worden uitgebreider beschreven in de volgende alinea's.

  Database argument

  Database specificeert het celbereik dat wordt ingenomen door de databasetabel. De eerste rij van het bereik bevat de veldnamen en de volgende rijen zijn records met bijbehorende veldwaarden.

  • Een manier om het celbereik te definiëren, is door de celverwijzing voor de cel linksboven in te voeren, gevolgd door een dubbele punt (:), en vervolgens de celverwijzing rechtsonder. Een voorbeeld kan A1:E10 zijn.
  • Het argument Database kan ook worden gespecificeerd door de naam van een benoemd bereik of databasebereik door te geven. Het gebruik van een betekenisvolle naam om het celbereik te definiëren, kan de leesbaarheid van de formule en het documentonderhoud verbeteren. Als de naam niet overeenkomt met de naam van een gedefinieerd bereik, rapporteert Calc als fout #NAAM?.
  • Andere fouten die kunnen worden gemeld als gevolg van een ongeldig Database-argument zijn #WAARDE! en Fout:504 (Fout in lijst met parameters).

  Databaseveld argument

  Databaseveld specificeert de kolom die de functie zal gebruiken voor zijn berekeningen nadat de zoekcriteria zijn toegepast en de gegevensrijen zijn geselecteerd. Het is niet gerelateerd aan de zoekcriteria.

  • Geef het argument Databaseveld op één van de volgende manieren op:
  1. Door een verwijzing in te voeren naar een kopcel binnen het gebied Database. Als alternatief, als de cel een herkenbare naam heeft gekregen als een benoemd bereik of databasebereik, voert u die naam in. Als de naam niet overeenkomt met de naam van een gedefinieerd bereik, retourneert Calc als fout #NAAM?. Als de naam geldig is maar niet overeenkomt met slechts één cel, retourneert Calc als fout Fout:504 (Fout in lijst met parameters).
  2. Door een getal in te voeren om de kolom op te geven in het gebied Database, beginnend met 1. Als bijvoorbeeld een Database het celbereik D6:H123 inneemt, voer dan 3 in om aan te geven de kopcel op F6. Calc verwacht een geheel getal dat ligt tussen 1 en het aantal kolommen gedefinieerd in Database en negeert alle cijfers achter de komma. Als de waarde kleiner is dan 1, retourneert Calc als fout Fout:504 (Fout in lijst met parameters). Als de waarde groter is dan het aantal kolommen in Database, retourneert Calc als fout #WAARDE!.
  3. Door de letterlijke kolomkopnaam in te voeren uit de eerste rij van het Database-bereik en aanhalingstekens rond de kopnaam te plaatsen. Bijvoorbeeld "Afstand naar school". Als de tekenreeks niet overeenkomt met één van de kolomkoppen van het Database-gebied, retourneert Calc als fout Fout:504 (Fout in lijst met parameters). U kunt ook een verwijzing geven naar een willekeurige cel (niet binnen de gebieden Database en Zoekcriteria) die de vereiste tekenreeks bevat.
  • Het argument Databaseveld is optioneel voor de functies DBAANTAL en DBAANTALALC, maar is vereist voor de andere databasefuncties.

  Zoekcriteria-argument

  Zoekcriteria specificeert het celbereik met zoekcriteria. Net als Database zijn de eerste rij ook veldnamen en zijn de volgende rijen voorwaarden voor gerelateerde velden. De gebieden Database en Zoekcriteria hoeven niet aangrenzend te zijn of zelfs maar op hetzelfde blad te staan.

  • Een manier om het celbereik te definiëren, is door de celverwijzing voor de cel linksboven in te voeren, gevolgd door een dubbele punt (:), en vervolgens de celverwijzing rechtsonder. Bijvoorbeeld A13:B14. Het celbereik kan ook worden gespecificeerd door de naam van een gedefinieerd benoemd bereik of databasebereik door te geven. Als de naam niet overeenkomt met de naam van een gedefinieerd bereik, retourneert Calc als fout #NAAM?.
  • Fout:504 (Fout in lijst met parameters) kan ook worden geretourneerd als gevolg van een ongeldig Zoekcriteria-argument.
  • De inhoud van het gebied Zoekcriteria wordt gedetailleerder beschreven in de gedeelte "Aanvullende details:" hieronder.

  Aanvullende details:

  Overzichtsconcept van de bewerking

  • Alle functies in de categorie Database hebben hetzelfde algemene werkingsconcept. De eerste logische stap is om de gespecificeerde Zoekcriteria te gebruiken om de subset van records in de Database te identificeren die tijdens volgende berekeningen moeten worden gebruikt. De tweede stap is het extraheren van de gegevenswaarden en het uitvoeren van de berekeningen die zijn gekoppeld aan de specifieke functie (gemiddelde, som, product, enzovoort). De verwerkte waarden zijn die in de kolom Databaseveld van de geselecteerde records.
  • De categorie Database met functies in Calc wordt soms verward met een database die wordt beheerd met LibreOffice Base. Er is echter geen verbinding tussen een database in de databasefuncties van Base en Calc.

  Zoekcriteria definiëren

  • Het aantal kolommen dat wordt ingenomen door het gebied Zoekcriteria hoeft niet hetzelfde te zijn als de breedte van het gebied Database. Alle koppen die in de eerste rij van Zoekcriteria verschijnen, moeten identiek zijn aan de koppen in de eerste rij van Database. Niet alle koppen in Database hoeven echter in de eerste rij van Zoekcriteria te verschijnen, terwijl een kop in Database meerdere keren in de eerste rij van Database kan verschijnen. 'Zoekcriteria.
  • Zoekcriteria worden ingevoerd in de cellen van de tweede en volgende rijen van het gebied Zoekcriteria, onder de rij met koppen. Lege cellen in het gebied Zoekcriteria worden genegeerd.
  • Maak criteria in de cellen van het gebied Zoekcriteria met behulp van de vergelijkingsoperatoren ("<, <=, =, <>, >=, >"). De operator "=" wordt aangenomen als een cel niet leeg is, maar niet begint met een vergelijkingsoperator.
  • Als u meerdere criteria in één rij schrijft, zijn ze verbonden door EN. Als u meerdere criteria in verschillende rijen schrijft, zijn ze verbonden door OF.
  • Criteria kunnen worden gemaakt met jokertekens, op voorwaarde dat jokertekens zijn ingeschakeld via de optie Jokertekens in formules inschakelen in het dialoogvenster Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen (LibreOffice  ▸ Voorkeuren ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen op macOS). Als interoperabiliteit met Microsoft Excel belangrijk is voor uw werkblad, moet deze optie worden ingeschakeld.
  • Er kunnen nog krachtigere criteria worden gemaakt met behulp van reguliere expressies, op voorwaarde dat reguliere expressies zijn ingeschakeld via de optie Reguliere expressies in formules toestaan in het dialoogvenster Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen.
  Note pin.svg

  NB:
  Bij gebruik van functies waarbij één of meer argumenten zoekcriteriareeksen zijn die een reguliere expressie vertegenwoordigen, is de eerste poging om de tekenreekscriteria om te zetten in getallen. ".0" wordt bijvoorbeeld geconverteerd naar 0.0 enzovoort. Als dit lukt, is de overeenkomst geen overeenkomst met reguliere expressies, maar een numerieke overeenkomst. Als u echter overschakelt naar een landinstelling waar het decimaalteken niet de punt is, werkt de conversie van reguliere expressies. Om de evaluatie van de reguliere expressie te forceren in plaats van een numerieke expressie, gebruikt u een expressie die niet verkeerd kan worden gelezen als numeriek, zoals ".[0]" of ".\0" of "(?i).0".

  • Een andere instelling die van invloed is op de manier waarop de zoekcriteria worden afgehandeld, is de optie Zoekcriteria = en <> moeten op hele cellen toepasbaar zijn in het dialoogvenster Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen. Deze optie bepaalt of de zoekcriteria die u instelt voor de databasefuncties exact moeten overeenkomen met de hele cel. Als interoperabiliteit met Microsoft Excel belangrijk is voor uw werkblad, moet deze optie worden ingeschakeld.
  • Veel meer voorbeelden van deze zoekcriteria zijn te vinden in dit Calc werkblad.

  Datums en logische waarden

  Datums en logische waarden (WAAR en ONWAAR) worden als numeriek behandeld bij het berekenen met de Database-functies.

  Voorbeelden:

  De volgende databasetabel beslaat de cellen A1:E10 van een verder leeg blad en bevat informatie over de gasten die zijn uitgenodigd voor Joe's verjaardagsfeestje. Voor elke gast vermeldt de tabel hun naam, schoolklas, leeftijd (in jaren), afstand tot school (in meters) en gewicht (in kilogram).

  A B C D E
  1 Naam Schoolklas Leeftijd Afstand naar school Gewicht
  2 Andy 3 9 150 40
  3 Betty 4 10 1000 42
  4 Charles 3 10 300 51
  5 Daniel 5 11 1200 48
  6 Eva 2 8 650 33
  7 Frank 2 7 300 42
  8 Greta 1 7 200 36
  9 Harry 3 9 1200 44
  10 Irene 2 8 1000 42

  De inhoud van cellen A12:E12 moet identiek zijn aan de kolomkoppen voor de databasetabel in cellen A1:E1. Zorg ervoor dat cellen A13:E13 leeg zijn, behalve cel D13 die ">600" moet bevatten (dit zoekcriterium is bedoeld om records in de databasetabel te matchen met een waarde groter dan 600 in de Afstand naar school kolom).

  Formule Beschrijving Retourneert
  =DBAANTAL(A1:E10;; A12:E13) Voer deze formule in een lege cel elders in het blad in om te berekenen hoeveel van de gasten van Joe verder dan 600 meter naar school reizen. Merk op dat het argument Databaseveld in dit geval wordt weggelaten. 5
  =DBAANTAL(A1:E10; "Distance to School"; A12:E13) Voer deze formule in een lege cel elders in het blad in om opnieuw te berekenen hoeveel van de gasten van Joe verder dan 600 meter naar school reizen. Merk op dat het argument Databaseveld in dit geval is opgenomen. 5
  =DBAANTAL(A1:E10; "Name"; A12:E13) Voer deze formule in een lege cel elders in het blad in om opnieuw te proberen te berekenen hoeveel van de gasten van Joe verder dan 600 meter naar school reizen. Merk op dat het argument Databaseveld in dit geval is opgenomen, maar het specificeert een kolom die geen numerieke gegevens bevat. 0

  Veel meer voorbeelden van zowel zoekcriteria als functieaanroepen zijn te vinden in deze Calc-spreadsheet.

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  AANTAL

  DBGEMIDDELDE

  DBAANTALALC

  DBLEZEN

  DBMAX

  DBMIN

  DBPRODUCT

  DBSTDEV

  DBSTDEVP

  DBSOM

  DBVAR

  DBVARP

  ODF standaard:

  Section 6.9.3, part 2

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  DCOUNT