Dokumentace/Funkce Calcu/EASTERSUNDAY

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/EASTERSUNDAY and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  EASTERSUNDAY

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Vypočítá datum Velikonoční neděle v zadaném roce v gregoriánském kalendáři. Toto datum bude vždy ležet mezi 22. březnem a 25. dubnem daného roku.

  Syntaxe:

  EASTERSUNDAY(Rok)

  Vrátí:

  Vrátí celočíselné pořadové číslo data a času, které představuje datum Velikonoční neděle pro rok zadaný jako argument. Vrácená hodnota je ve výchozím nastavení formátována jako datum, ale podle potřeby můžete použít i jiné formáty.

  Argumenty:

  Rok je nezáporná celočíselná hodnota nebo odkaz na buňku obsahující tuto hodnotu, což je rok, který se má použít. Hodnoty v rozsahu 0 až 99 se převedou na čtyřmístné roky podle nastavení Rok (dvoumístný) v dialogovém okně Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné. Aby však nedocházelo ke zmatkům, je lepší vždy používat čtyřmístné roky.

  • Pokud Rok není číslice, pak EASTERSUNDAY nahlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud Rok není celočíselná hodnota, funkce ji zkrátí na celé číslo.
  • Rok musí být číslo v rozsahu 0 až 99 (včetně) nebo v rozsahu 1583 až 9956 (včetně). Pokud hodnota Rok není v žádném z těchto rozsahů, EASTERSUNDAY nahlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).

  Další detaily:

  Podrobnosti specifické pro funkci EASTERSUNDAY

  Funkce EASTERSUNDAY není součástí mezinárodního standardu ODF 1.2 a neměla by být považována za přenositelnou.

  Další informace o výpočtu kalendářního data Velikonoc naleznete na stránce Wikipedie Výpočet data Velikonoc.

  Data jiných svátků můžete jednoduše vypočítat přičtením příslušných posunů k datu Velikonoční neděle.

  • Velikonoční pondělí = EASTERSUNDAY(Rok) + 1
  • Velký pátek = EASTERSUNDAY(Rok) - 2
  • Svatodušní neděle = EASTERSUNDAY(Rok) + 49
  • Svatodušní pondělí = EASTERSUNDAY(Rok) + 50


  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =EASTERSUNDAY(2021) Zde funkce vrátí pořadové číslo data a času pro datum Velikonoční neděle v roce 2021 (44290). Ve výchozím nastavení bude toto formátováno jako datum (2021-04-04). 2021-04-04
  =EASTERSUNDAY(19) Za předpokladu, že LibreOffice byl nakonfigurován pro převod dvouciferných let v rozsahu 1930 až 2029, funkce vrátí pořadové číslo data a času pro datum Velikonoční neděle v roce 2019 (43576). Ve výchozím nastavení bude toto formátováno jako datum (2019-04-21). 2019-04-21
  =EASTERSUNDAY(G4), kde buňka G4 obsahuje hodnotu 2000. Zde funkce vrátí pořadové číslo data a času pro datum Velikonoční neděle v roce 2000 (36639). Ve výchozím nastavení bude toto formátováno jako datum (2000-04-23). 2000-04-23
  =EASTERSUNDAY(2021)+49 Zde funkce vrátí pořadové číslo data a času pro datum Svatodušní neděle v roce 2021 (44339). Ve výchozím nastavení bude toto formátováno jako datum (2021-05-23). 2021-05-23

  Související funkce LibreOffice:

  Žádné.

  ODF standard:

  Žádné.

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  Žádné.