Documentation/Calc-functies/EERSTEPAASDAG

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/EASTERSUNDAY and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Functienaam:

  EERSTEPAASDAG

  Categorie:

  Datum en tijd

  Samenvatting:

  Berekent de datum van Paaszondag in een bepaald jaar in de Gregorian calendar. Deze datum ligt altijd tussen de 22e maart en 25e april van dat jaar.

  Syntaxis:

  EERSTEPAASDAG(Jaar)

  Retourneert:

  Retourneert een geheel getal voor datum en tijd dat de datum van Paaszondag vertegenwoordigt voor het jaar dat als argument is doorgegeven. De geretourneerde waarde is standaard opgemaakt als een datum, maar u kunt indien nodig een andere opmaak toepassen.

  Argumenten:

  Jaar is een niet-negatieve integerwaarde of een verwijzing naar een cel die die waarde bevat, het te gebruiken jaar. Waarden in het bereik van 0 tot 99 worden geconverteerd naar jaren van vier cijfers in overeenstemming met de instelling Jaar (Twee cijfers) in het dialoogvenster Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen. Om verwarring te voorkomen is het echter beter om altijd viercijferige jaartallen te gebruiken.

  • Als Jaar niet-numeriek is, dan retourneert EERSTEPAASDAG als fout #WAARDE!
  • Als Jaar een niet-gehele waarde is, dan kapt de functie deze af tot een geheel getal.
  • Jaar moet een getal zijn tussen 0 en 99 (inclusief) of tussen 1583 en 9956 (inclusief). Als de waarde van Jaar niet binnen één van deze bereiken valt, retourneert EERSTEPAASDAG als fout Ongeldig argument (Fout:502).

  Aanvullende details:

  Details specifiek voor de functie EERSTEPAASDAG

  EERSTEPAASDAG maakt geen deel uit van de internationale norm ODF 1.2 en mag niet als overdraagbaar worden beschouwd.

  Voor meer informatie over het berekenen van de kalenderdatum van Pasen, bekijk Wikipedia's Computus pagina.

  U kunt ook datums van andere feestdagen berekenen door eenvoudig de juiste adresseringsmethode toe te voegen aan de datum van Paaszondag.

  • Paasmaandag = EERSTEPAASDAG(Jaar) + 1
  • Goede Vrijdag = EERSTEPAASDAG(Jaar) - 2
  • Pinksterzondag = EERSTEPAASDAG(Jaar) + 49
  • Pinkstermaandag = EERSTEPAASDAG(Jaar) + 50


  Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

  Note pin.svg

  NB:
  Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

  • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
  • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
  • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
  • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
  • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
  • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
  • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
  • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout #WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.

  Voorbeelden:

  Formule Beschrijving Retourneert
  =EERSTEPAASDAG(2021) Hier retourneert de functie het datum-tijd-serienummer voor de datum van Paaszondag in 2021 (44290). Standaard wordt dit opgemaakt als een datum (2021-04-04). 2021-04-04
  =EERSTEPAASDAG(19) Ervan uitgaande dat LibreOffice is geconfigureerd om jaren van twee cijfers in het bereik 1930 tot 2029 om te zetten, retourneert de functie het serienummer datum-tijd voor de datum van Paaszondag in 2019 (43576). Standaard wordt dit opgemaakt als een datum (21-04-2019). 2019-04-21
  =EERSTEPAASDAG(G4) waarbij cel G4 de waarde 2000 bevat. Hier retourneert de functie het datum-tijd-serienummer voor de datum van Paaszondag in 2000 (36639). Standaard wordt dit opgemaakt als een datum (2000-04-23). 2000-04-23
  =EERSTEPAASDAG(2021)+49 Hier retourneert de functie het datum-tijd-serienummer voor de datum van Pinksterzondag 2021 (44339). Standaard wordt dit opgemaakt als een datum (2021-05-23). 2021-05-23

  Gerelateerde LibreOffice-functies:

  Geen

  ODF standaard:

  Geen

  Gerelateerde (of gelijkwaardige) Excel-functies:

  Geen