Documentatie/Calc-functies/C.IM.DEEL

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMAGINARY and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎italianoFunctienaam:

C.IM.DEEL

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Extraheert het denkbeeldige deel van een complex getal.

Syntaxis:

C.IM.DEEL(Complex getal)

Retourneert:

Retourneert een reëel getal dat het imaginaire deel is van het complexe getal dat als argument is doorgegeven.

Argumenten:

Complex getal is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, waarvan de denkbeeldige deel moet worden verwijderd. a en b zijn reële getallen.

  • Als Complex getal geen geldig complex getal is, retourneer C.IM.DEEL als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.IM.DEEL

Voor een complex getal van de vorm a+bi of a+bj, extraheert en retourneert de functie C.IM.DEEL de waarde b.


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.IM.DEEL("5+12i") Hier extraheert de functie het denkbeeldige deel van een complex getal dat de denkbeeldige eenheid i gebruikt. 12
=C.IM.DEEL("12,34-56,78j") Hier extraheert de functie het denkbeeldige deel van een complex getal dat fractionele waarden bevat voor reële en denkbeeldige delen, en gebruikt de denkbeeldige eenheid j. -56,78
=C.IM.DEEL(D1) waarbij cel D1 het complexe getal 2-3i bevat. Hier extraheert de functie het denkbeeldige deel van een complex getal dat in een cel wordt ingevoerd. -3

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.ABS

C.ARGUMENT

C.REEEL.DEEL

ODF standaard:

Section 6.8.4, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.IM.DEEL