Documentatie/Calc-functies/C.ARGUMENT

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMARGUMENT and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

C.ARGUMENT

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Berekent de hoofdwaarde van het argument van een complex getal.

Syntaxis:

C.ARGUMENT(Complex getal)

Retourneert:

Retourneert een reëel getal in het bereik -π < φ ≤ π dat is het argument (in radialen) van het opgegeven complexe getal.

Argumenten:

Complex getal is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, waarvan het argument is te berekenen. a en b zijn reële getallen.

  • Als Complex getal geen imaginair deel heeft (b gelijk aan 0), kan het reële deel worden doorgegeven aan C.ARGUMENT als een getal in plaats van als een tekenreeks.
  • Als zowel reële als imaginaire delen van Complex getal 0 zijn, retourneert C.ARGUMENT als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Complex getal geen geldig complex getal is, retourneert C.ARGUMENT als fout Ongeldig argument (Fout:502).

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.ARGUMENT

Een complex getal van de vorm a+bi kan in trigonometrische vorm worden geschreven als a+bi = r(cosφ+isinφ), waarbij r de absolute waarde of modulus is van het complexe getal en φ is het argument.

C.ARGUMENT berekent het argument van het complexe getal met behulp van de formule:

Equation for IMARGUMENT function

en dan als b < 0, φ = -φ.

Ga voor meer informatie over argumenten van complexe getallen naar Wikipedia's Argument (complex analysis)-pagina.


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.ARGUMENT("3,4+4,5j") Hier berekent de functie het argument van een complex getal dat reële en imaginaire delen heeft die niet nul zijn (afgerond op 6 cijfers). 0,923749
=C.ARGUMENT("-i") Hier berekent de functie het argument van een complex getal dat geen reëel deel heeft (afgerond op 6 cijfers). -1,570796
=C.ARGUMENT(-1) Hier berekent de functie het argument van een complex getal dat geen denkbeeldig deel heeft (afgerond op 6 cijfers). 3,141593
=C.ARGUMENT(F1) waarbij cel F1 het complexe getal 2-3j bevat. Hier berekent de functie het argument van een complex getal dat in een cel wordt ingevoerd (afgerond op 6 cijfers). -0,982794

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.ABS

C.IM.DEEL

C.REEEL.DEEL

ODF standaard:

Section 6.8.5, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.ARGUMENT