Documentatie/Calc-functies/C.MACHT

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/IMPOWER and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎NederlandsFunctienaam:

C.MACHT

Categorie:

Invoegtoepassing

Samenvatting:

Berekent het complexe getal dat het resultaat is van het verhogen van een complex getal tot een reële macht.

Syntaxis:

C.MACHT(Complex getal; Getal)

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks die het complexe getal geeft dat wordt verkregen door het complexe getal dat als argument aan de gegeven macht is doorgegeven, te verhogen.

Argumenten:

Complex getal is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens) die een complex getal vertegenwoordigt in de vorm a+bi of a+bj, of een verwijzing naar een cel die die tekenreeks bevat, die het complexe getal waarvoor de macht moet worden berekend. a en b zijn reële getallen.

Getal is een reëel getal of een verwijzing naar een cel die dat getal bevat, dat de macht aangeeft waartoe Complex getal moet worden verheven.

  • Als Complex getal geen denkbeeldig deel heeft (b gelijk aan 0), kan het reële deel worden doorgegeven aan C.MACHT als een getal in plaats van als een tekenreeks.
  • Als zowel reële als imaginaire delen van Complex getal 0 zijn en Getal <= 0, dan rapporteert C.MACHT als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Complex getal geen geldig complex getal is, retourneert C.MACHT als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als Getal niet-numeriek is, dan retourneert C.MACHT als fout #WAARDE!.

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie C.MACHT

Een complex getal z uitgedrukt in zijn rechthoekige vorm z=a+bi kan in polaire vorm worden herschreven als z=r(cosφ+isinφ), waarbij r is de absolute waarde van het complexe getal en φ is het argument

Na het converteren van Complex getal naar polaire vorm, lost C.MACHT de volgende vergelijking op:

Vergelijking voor de functie C.MACHT

waarbij p het vereiste vermogen is dat wordt gegeven door de opgegeven waarde van de parameter Getal.

Calc ondersteunt niet de alternatieve syntaxis van C.MACHT( Complex X ; Complex Y ) die wordt voorgesteld in ODF 1.2.


Algemene informatie over het omgaan met complexe getallen door Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in dit subgedeelte herhaald op alle pagina's die functies beschrijven die complexe getallen manipuleren.

  • Een complex getal is een getal dat kan worden uitgedrukt in de vorm a+bi, waarbij a en b reële getallen zijn en i een symbool is voor de denkbeeldige eenheid, zodanig dat i2=−1. a staat bekend als het reële deel van het complexe getal en b staat bekend als het imaginaire deel ervan.
  • In sommige disciplines kan het gebruik van i om de denkbeeldige eenheid aan te duiden ongewenst zijn en in dergelijke gevallen kan het symbool j in plaats daarvan worden gebruikt. De functies die Calc biedt om complexe getallen te verwerken, kunnen i of j gebruiken.
  • Bezoek voor aanvullende algemene achtergrondinformatie, Wikipedia's Complex number pagina.
  • Binnen Calc wordt een complex getal weergegeven als een tekenreeksuitdrukking in de vorm "a+bi" of "a+bj", waarbij a en b reële getallen zijn. Als het complexe getal een reëel getal is (b=0), kan het worden weergegeven als een tekenreeksuitdrukking of een numerieke waarde. Complexe getallenreeksexpressies mogen geen spatietekens bevatten. Voorbeelden van geldige complexe Calc-getallen zijn "2", -6, "2+3i", "3j", "12.34+56.78i" en "1e+23-1e-22j". Calc zou de strings "1+j2", "i+1" en "i+j" niet herkennen als geldige complexe getallen.
  • De weergave van de complexe getallen in strings kan tot 15 significante cijfers hebben en indien nodig wordt automatisch een wetenschappelijke opmaak gebruikt (ga naar Wikipedia's Scientific notation pagina voor meer informatie). Het decimale scheidingsteken in complexe getalreeksexpressies is altijd een punt, ongeacht de landinstelling.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=C.MACHT("2+3i"; 2) Hier berekent de functie de gehele macht van een complex getal dat niet-nul reële en imaginaire delen heeft. -5+12i
=C.MACHT("2+3j"; -2,4) Hier berekent de functie de reële macht van een complex getal dat reële en imaginaire delen heeft die niet nul zijn. -0,0326467925500975-0,0324832866856815j
=C.MACHT(2; 3) Hier berekent de functie de gehele macht van een reëel getal. 8
=C.MACHT(F1; F2) waarbij cel F1 het complexe getal 2-3j bevat en cel F2 de waarde 3. Hier berekent de functie de gehele macht van een complex getal, waarbij beide argumenten in cellen worden ingevoerd. -46-9,00000000000001j

Gerelateerde LibreOffice-functies:

C.EXP

C.LN

C.LOG10

C.LOG2

C.WORTEL

ODF standaard:

Section 6.8.17, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

C.MACHT