Dokumentace/Výpočetní funkce/ISEVEN

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ISEVEN and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  ISEVEN

  Kategorie:

  Informace

  Shrnutí:

  Určí, jestli je zadané číslo sudé, nebo liché. Znaménko čísla je ignorováno, a pokud není hodnota celočíselná, všechny číslice za desetinnou čárku jsou také ignorovány.

  Syntaxe:

  ISEVEN(Hodnota)

  Vrátí:

  Vrátí TRUE, pokud je argument sudé číslo, a FALSE, pokud je argument číslo liché.

  Argumenty:

  Hodnota je výraz nebo odkaz na buňku obsahující výraz, jehož parita (sudost/lichost) má být testována.

  • Pokud není Hodnota celé číslo, číslice za desetinnou čárkou jsou ignorovány.
  • Znaménko Hodnota je ignorováno.
  • Pokud je Hodnota vyhodnocena jako řetězec, ISEVEN zahlásí chybu seznamu parametrů (Chyba:504).

  Další detaily:

  • ISEVEN zjišťuje chyby. Pokud například buňka D1 obsahuje vzorec =1/0, vzorec =ISEVEN(D1) vrátí chybu #DIV/0!.
  • Pokud je do ISEVEN zadán odkaz na prázdnou buňku, ISEVEN zahlásí chybu seznamu parametrů (Chyba:504), zatímco funkce ISEVEN v programu Microsoft Excel vrátí TRUE.
  • Pokud je do ISEVEN zadán textový řetězec nebo odkaz na buňku obsahující textový řetězec, ISEVEN zahlásí chybu seznamu parametrů (Chyba:504), zatímco funkce ISEVEN v programu Microsoft Excel hlásí chybu #VALUE!.
  • Funkce ISEVEN_ADD je podobná funkci ISEVEN, ale ISEVEN_ADD vrátí hodnotu 1 pro sudá čísla a 0 pro čísla lichá. Navíc ISEVEN_ADD nehlásí chybu seznamu parametrů (Chyba:504) - pokud je do ní zadána prázdná buňka, vrátí 1, a pokud je do ní zadán textový řetězec, vrátí chybu #VALUE!.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =ISEVEN(48) Hodnota 48 je sudá, proto funkce vrací logickou hodnotu TRUE. TRUE
  =ISEVEN(D1), kde buňka D1 obsahuje číslo 33. Hodnota 33 je lichá, proto funkce vrací logickou hodnotu FALSE. FALSE
  =ISEVEN(0) Hodnota 0 je sudá, proto funkce vrací logickou hodnotu TRUE. TRUE
  =ISEVEN(−2,1) Záporné znaménko a číslice za desetinnou čárkou jsou ignorovány. Hodnota 2 je sudá, proto funkce vrací logickou hodnotu TRUE. TRUE
  =ISEVEN(3,999) Číslice za desetinnou čárkou jsou ignorovány. Hodnota 3 je lichá, proto funkce vrací logickou hodnotu FALSE. FALSE

  Související funkce LibreOffice:

  ISEVEN_ADD

  ISODD

  ODF standard:

  Section 6.13.17, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  ISEVEN