Dokumentace/Výpočetní funkce/ISOWEEKNUM

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ISOWEEKNUM and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  ISOWEEKNUM

  Kategorie:

  Datum a čas

  Shrnutí:

  Podle mezinárodního standardu ISO 8601 určuje číslo týdne, ve kterém se nachází konkrétní datum.

  Syntaxe:

  ISOWEEKNUM(Datum)

  Vrátí:

  Vykáže kladné celé číslo v rozmezí 1 až 53, které podle normy ISO 8601 určí číslo týdne, ve kterém se nachází konkrétní datum.

  Argumenty:

  Datum je datum (v uvozovkách) nebo pořadové číslo data a času nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, pro které se má výpočet provést.

  • Pokud Datum není platným zápisem data, poté ISOWEEKNUM ohlásí chybu #VALUE!.
  • ISOWEEKNUM ignoruje všechny časové složky Datum.

  Další detaily:

  Podrobnosti specifické pro funkci ISOWEEKNUM

  Podle normy Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO 8601 je pondělí první den v týdnu. Týden, který se z části nachází v jednom roce a z části ve druhém roce je číslován podle roku, ve kterém leží většina jeho dní. To znamená, že 4. ledna bude součástí 1. týdne kteréhokoliv roku.

  Pro více informací navštivte stránku ISO week date na Wikipedii.


  Obecné informace o funkcích Calc pro datum a čas

  Note pin.svg

  Poznámka:
  Pro usnadnění se informace v této podkapitole opakují na všech stránkách popisujících funkce v kategorii Datum a čas.

  • Interně se v Calcu s hodnotou data/času pracuje jako s reálným číslem a někdy se to označuje termínem pořadové číslo data a času. Například 2021-02-08 12:00:00 odpovídá pořadovému číslu data a času 44235,5. Celočíselná část pořadového čísla data a času (před desetinnou čárkou) je počet dní od definovaného počátečního data. Desetinná část pořadového čísla data a času (za desetinnou čárkou) je denní doba vyjádřená jako zlomek dne. Například 0,25 odpovídá 06:00:00 a 0,75 odpovídá 18:00:00.
  • Calc používá jako výchozí počáteční datum (den 0) datum 1899-12-30, ale můžete přejít na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vypočítat a vybrat alternativní počáteční datum; pokud však nemáte specifické požadavky na kompatibilitu se staršími tabulkovými aplikacemi, doporučujeme toto nastavení neměnit. Pokud kopírujete a vkládáte buňky obsahující hodnoty data mezi různými tabulkovými procesory, zkontrolujte, zda je v obou dokumentech nastaveno stejné počáteční datum, abyste předešli neočekávaným změnám zobrazených dat.
  • Záporná časová pořadová čísla odpovídají datům dřívějším, než je v Calcu nastavení počáteční datum. Calc počítá všechna data zpětně až do 15. října 1582 pomocí gregoriánského kalendáře. Den před tímto datem je 4. říjen 1582 a pro dřívější data Calc používá juliánský kalendář.
  • Pořadové číslo s datem a časem je stejné jako jakékoli jiné číslo, jen se obvykle rozhodneme zobrazit je ve formátu datum/čas. Do buňky můžete zadat číslo a poté změnit formátování buňky tak, aby se hodnota zobrazovala jako datum/čas. Do buňky můžete také zadat datum/čas a poté změnit formátování buňky tak, aby se zobrazilo pořadové číslo s datem a časem.
  • Popisy funkcí Calcu na těchto stránkách wiki používají pro přehlednost standardní formát ISO 8601 pro datum a čas, protože by měl být nezávislý na zvoleném nastavení místního jazyka. Výchozí formát data ve vašem počítači může být jiný. Při zadávání dat jako součásti vzorců mohou být lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače dat interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data zadaná v tomto formátu nejsou rozpoznána jako data a vedou k chybným výpočtům. Aby data nebyla interpretována jako součást vzorců, použijte buď funkci DATE, nebo datum umístěte do uvozovek a použijte zápis podle ISO 8601. Vyvarujte se používání formátů data závislých na národním prostředí, které mohou vést k chybám, pokud je dokument načten pod jiným národním nastavením.
  • Ve funkcích programu Calc kategorie Datum a čas se nepoužívá informace o časovém pásmu.
  • Pokud chcete zadat pouze dvě číslice roku (například 21 místo 2021), Calc musí vědět, zda myslíte 2021 nebo 1921. Přejděte na Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice ▸ Obecné a zobrazte nebo upravte rozsah let, který Calc použije pro interpretaci dvoumístných hodnot roku.
  • Calc obsahuje logiku k rozhodnutí jak zacházet s textem, když na něj narazíte jako na operand v aritmetické operaci nebo jako argument funkce, která místo toho očekává číslo. V této souvislosti je možný jednoznačný převod pro data a časy ISO 8601 v jejich rozšířených formátech s oddělovači. Například jednoduchý vzorec =1 + "2021-02-08" obvykle poskytne výsledek 2021-02-09 (pokud je formátován jako datum). Tato logika však může být ovlivněna nastavením v dialogovém okně Podrobné nastavení výpočtů, ke kterému se dostanete výběrem Nástroje ▸ Možnosti ▸ LibreOffice Calc ▸ Vzorec a stisknutím tlačítka Podrobnosti v oblasti Podrobné nastavení výpočtů. Pokud dojde k chybě #VALUE!, může to být způsobeno tím, že je vybrána možnost Vrátit chybu #VALUE!, v takovém případě byste měli experimentovat s jednou z dalších samovysvětlujících možností v rozbalovacím seznamu Převod z textu na číslo.

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =ISOWEEKNUM("2021-02-17") Zde funkce vykáže jako ISO číslo týdne hodnotu 7. 7
  =ISOWEEKNUM(44244) Hodnota 44244 je sériové číslo data a času pro 2021-02-17. Zde funkce opět vykáže ISO číslo týdne hodnotu 7. 7
  =ISOWEEKNUM("1995-01-01") Zde funkce vykáže jako ISO číslo týdne hodnotu 52. Pro tento rok začíná 1. týden v den 1995-01-02. 52
  =ISOWEEKNUM("1999-01-01") Zde funkce vykáže jako ISO číslo týdne hodnotu 53. Pro tento rok začíná 1. týden v den 1999-01-04. 53
  =ISOWEEKNUM(F2) kde buňka F2 obsahuje 2012-05-31. Zde funkce vykáže jako ISO číslo týdne hodnotu 22. 22

  Související funkce LibreOffice:

  DAY

  MONTH

  WEEKDAY

  WEEKNUM

  YEAR

  ODF standard:

  Section 6.10.11, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  ISOWEEKNUM od verze 2013.