Documentatie/Calc-functies/ISOWEEKNUM

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/ISOWEEKNUM and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎españolFunctienaam:

ISOWEEKNUM

Categorie:

Datum en tijd

Samenvatting:

Bepaalt het internationale norm ISO 8601 weeknummer waarin een gespecificeerde datum ligt.

Syntaxis:

ISOWEEKNUM(Datum)

Retourneert:

Retourneert een positief geheel getal in het bereik van 1 tot 53, wat het ISO 8601-weeknummer is waarin de opgegeven datum ligt.

Argumenten:

Datum is de datum (tussen aanhalingstekens) of een datum-tijd-serienummer of een verwijzing naar de cel die één van die typen bevat, waarvoor de berekening moet worden uitgevoerd.

  • Als Datum geen geldige datumuitdrukking bevat, retourneert ISOWEEKNUM als fout #WAARDE!.
  • ISOWEEKNUM negeert alle tijdcomponenten van Datum.

Aanvullende details:

Details specifiek voor de functie ISOWEEKNUM

ISO 8601 van de International Organization for Standardization definieert dat maandag de eerste dag van de week is. Een week die deels in het ene jaar en deels in een ander jaar ligt, krijgt een nummer in het jaar waarin de meeste dagen liggen. Dat betekent dat week nummer 1 van elk jaar de week is die 4 januari bevat.

Bezoek Wikipedia's ISO weeknummer pagina voor meer informatie.


Algemene informatie over de datum- en tijdfuncties van Calc

Note pin.svg

Note:
Voor het gemak wordt de informatie in deze subsectie herhaald op alle pagina's die functies beschrijven in de categorie Datum en Tijd.

  • Intern in Calc, een datum/tijd-waarde wordt behandeld als een reëel getal en dit wordt soms aangeduid met de term datum-tijd serienummer. 2021-02-08 12:00:00 komt bijvoorbeeld overeen met het datum-tijd serienummer 44235.5. Het gehele deel van een datum-tijd-serienummer (vóór de komma) is het aantal dagen sinds een gedefinieerde startdatum. Het fractionele deel van een datum-tijd-serienummer (achter de komma) is de tijd van de dag uitgedrukt als een fractie van een dag. 0,25 is bijvoorbeeld gelijk aan 06:00:00 en 0,75 is gelijk aan 18:00:00.
  • Calc gebruikt 1899-12-30 als standaard startdatum (dag 0) maar u kunt naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Berekenen gaan om alternatieve startdatums te selecteren; we raden u echter aan deze instelling niet te wijzigen, tenzij u specifieke vereisten heeft voor compatibiliteit met oudere werkbladtoepassingen. Als u cellen met datumwaarden kopieert en plakt tussen verschillende werkbladen, controleer dan of beide documenten zijn ingesteld om dezelfde startdatum te gebruiken om onverwachte wijzigingen in de weergegeven datums te voorkomen.
  • Negatieve datum-tijd serienummers komen overeen met datums eerder dan de startdatum van Calc. Calc berekent alle datums terug tot 15 oktober 1582 met behulp van de Gregorian calendar. De dag ervoor is 4 oktober 1582 en Calc gebruikt de Julian calendar voor eerdere data.
  • Een serienummer voor datum en tijd is hetzelfde als elk ander getal, behalve dat we er meestal voor kiezen om het in de vorm van een datum/tijd weer te geven. U kunt een getal in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om de waarde als datum/tijd weer te geven. U kunt ook een datum/tijd in een cel invoeren en vervolgens de opmaak van de cel wijzigen om het datum-tijd-serienummer weer te geven.
  • Voor de duidelijkheid: de beschrijvingen van de Calc-functies op deze wiki-pagina's gebruiken het standaard ISO 8601-formaat voor datum en tijd omdat dit onafhankelijk moet zijn van de door u geselecteerde landinstellingen. Het standaard datumformaat op uw computer kan anders zijn. Bij het invoeren van datums als onderdeel van formules, kunnen schuine strepen of streepjes die als datumscheidingsteken worden gebruikt, worden geïnterpreteerd als rekenkundige operatoren. Daarom worden datums die in dit formaat zijn ingevoerd, niet herkend als datums en resulteren in foutieve berekeningen. Om te voorkomen dat datums worden geïnterpreteerd als onderdelen van formules, gebruikt u de functie DATUM of plaatst u de datum tussen aanhalingstekens en gebruikt u de ISO 8601-notatie. Vermijd het gebruik van locale-afhankelijke datumnotaties die fouten kunnen veroorzaken als het document onder verschillende locale-instellingen wordt geladen.
  • Tijdzone-informatie wordt niet gebruikt door de datum- en tijdfuncties van Calc.
  • Als u alleen twee cijfers van het jaar wilt invoeren (bijvoorbeeld 21 in plaats van 2021), moet Calc weten of u 2021 of 1921 bedoelt. Ga naar Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice ▸ Algemeen om het bereik van jaren te bekijken of aan te passen dat Calc zal gebruiken om tweecijferige jaarwaarden te interpreteren.
  • Calc bevat logica om te beslissen hoe tekst moet worden behandeld wanneer het wordt aangetroffen als een opdrachtelement in een rekenkundige bewerking of als een argument voor een functie die in plaats daarvan een getal verwacht. In deze context is eenduidige conversie mogelijk voor ISO 8601 datums en tijden in hun uitgebreide formaten met scheidingstekens. De eenvoudige formule =1 + "2021-02-08" geeft bijvoorbeeld meestal het resultaat 2021-02-09 (wanneer opgemaakt als een datum). Deze logica kan echter worden beïnvloed door de instellingen in het dialoogvenster Gedetailleerde berekeningsinstellingen, toegankelijk door Extra ▸ Opties ▸ LibreOffice Calc ▸ Formule te selecteren en op de knop Details te drukken in het gebied "Gedetailleerde berekeningsinstellingen". Als een #WAARDE! fout optreedt, kan het zijn dat de optie Algemene fout WAARDE! is geselecteerd, in welk geval u moet experimenteren met één van de andere opties in de keuzelijst Van tekst naar getal converteren.


Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=ISOWEEKNUM("2021-02-17") Hier retourneert de functie de waarde 7 voor het ISO-weeknummer. 7
=ISOWEEKNUM(44244) De waarde 44244 is het datum-tijd-serienummer voor 2021-02-17. Hier retourneert de functie opnieuw 7 voor het ISO-weeknummer. 7
=ISOWEEKNUM("1995-01-01") Hier retourneert de functie de waarde 52 voor het ISO-weeknummer. Voor dit jaar begon week 1 in 1995/01/02. 52
=ISOWEEKNUM("1999-01-01") Hier retourneert de functie de waarde 53 voor het ISO-weeknummer. Voor dit jaar begon week 1 in 1999/01/04. 53
=ISOWEEKNUM(F2) waarbij cel F2 2012-05-31 bevat. Hier retourneert de functie de waarde 22 voor het ISO-weeknummer. 22

Gerelateerde LibreOffice-functies:

DAG

MAAND

WEEKDAG

WEEKNUMMER

JAAR

ODF standaard:

Section 6.10.11, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

ISO.WEEKNUMMER