Dokumentace/výpočetní funkce/MID

  From The Document Foundation Wiki
  This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MID and the translation is 100% complete.
  Other languages:


  Název funkce:

  MID

  Kategorie:

  Text

  Shrnutí:

  Extrahuje podřetězec ze středu zadaného textového řetězce s počáteční pozicí a délkou podřetězce zadanou ve znacích.

  Syntaxe:

  MID(Text; Start; Číslo)

  Vrátí:

  Vrátí textový řetězec obsahující zadaný počet znaků ze zadané pozice v zadaném textovém řetězci.

  Argumenty:

  Text je textový řetězec (v uvozovkách), číslo nebo odkaz na buňku obsahující jeden z těchto typů, tedy řetězec, z něhož se mají extrahovat znaky.

  Start je celé kladné číslo nebo odkaz na buňku obsahující celé kladné číslo, které je pozicí prvního extrahovaného znaku.

  Číslo je nezáporné celé číslo nebo odkaz na buňku obsahující nezáporné celé číslo, které představuje počet znaků, jež mají být extrahovány.

  • Pokud je Start nebo Číslo nečíselné, pak MID ohlásí chybu #VALUE!.
  • Pokud je Start nebo Číslo neceločíselná hodnota, MID ji zkrátí na celočíselnou hodnotu.
  • Pokud je po zkrácení Start menší než 1, pak MID ohlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud je po zkrácení Start větší než délka (ve znacích) Textu, pak MID vrátí prázdný řetězec.
  • Pokud je Číslo menší než 0, pak MID hlásí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).
  • Pokud je po zkrácení Číslo rovno 0, pak MID vrátí prázdný řetězec.
  • Pokud je (Start + Číslo - 1) větší než délka (ve znacích) Text, pak MID vrátí řetězec obsahující všechny znaky od Start do konce Text.

  Další detaily:

  Všimněte si, že =MID(text; 1; délka) je ekvivalentní =LEFT(text; délka)

  Příklady:

  Vzorec Popis Vrátí
  =MID("Vstupní řetězec"; 2; 3) Zde funkce vrací tři znaky ze zadaného řetězce, počínaje druhým znakem. npu
  =MID(12 345,6789; 5; 4) Zde funkce vrátí čtyři znaky ze zadaného čísla, počínaje pátým znakem, a výsledek zformátuje jako textový řetězec. 5,67
  =MID(D1; D2; D3), kde buňka D1 obsahuje řetězec "Vstupní řetězec", buňka D2 obsahuje číslo 2 a buňka D3 obsahuje číslo 3. Zde funkce vrací tři znaky ze zadaného řetězce, počínaje druhým znakem. npu
  =MID("Vstupní řetězec"; 6; 0) Zde funkce vrací prázdný řetězec.

  Související funkce LibreOffice:

  LEFT

  MIDB

  RIGHT

  ODF standard:

  Section 6.20.15, part 2

  Související (nebo podobné) funkce Excelu:

  MID