Documentatie/Calc-functies/DEEL

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MID and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎češtinaFunctienaam:

DEEL

Categorie:

Tekst

Samenvatting:

Extraheert een substring uit het midden van de opgegeven tekststring, met de startpositie en lengte van de substring gespecificeerd in karakters.

Syntaxis:

DEEL(Tekst; Begin; Getal)

Retourneert:

Retourneert een tekenreeks bestaande uit het opgegeven aantal tekens vanaf de opgegeven positie binnen de opgegeven tekenreeks.

Argumenten:

Tekst is een tekenreeks (tussen aanhalingstekens), een getal of een verwijzing naar een cel die één van die typen bevat, dat wil zeggen de tekenreeks waaruit tekens moeten worden geëxtraheerd.

Begin is een positief geheel getal of een verwijzing naar een cel die een positief geheel getal bevat, dat wil zeggen de positie van het eerste teken dat moet worden geëxtraheerd.

Getal is een niet-negatief geheel getal of een verwijzing naar een cel die een niet-negatief geheel getal bevat, dat wil zeggen het aantal tekens dat moet worden geëxtraheerd.

  • Als Begin of Getal niet-numeriek is, dan retourneert DEEL als fout #WAARDE!.
  • Als Begin of Getal een niet-gehele waarde is, dan kapt DEEL deze af tot een geheel getal.
  • Als na afkapping Begin kleiner is dan 1, dan retourneert DEEL als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als na afkapping Begin groter is dan de lengte (in tekens) van Tekst, dan retourneert DEEL de lege tekenreeks.
  • Als Getal kleiner is dan 0, retourneert DEEL als fout Ongeldig argument (Fout:502).
  • Als na afkapping Getal gelijk is aan 0, dan retourneert MID de lege string.
  • Als (Begin + Getal – 1) groter is dan de lengte (in tekens) van Tekst, dan retourneert MID een tekenreeks die alle tekens van Begin tot het einde van Tekst bevat.

Aanvullende details:

Merk op dat =DEEL(Tekst; 1; Getal) gelijk is aan =LINKS(Tekst; Getal)

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=DEEL("Invoertekenreeks"; 2; 3) Hier retourneert de functie drie tekens uit de opgegeven tekenreeks, beginnend bij het tweede teken. nvo
=DEEL(12345,6789; 5; 4) Hier retourneert de functie vier tekens van het opgegeven getal, beginnend bij het vijfde teken en maakt het resultaat als een tekenreeks op. 5,67
=DEEL(D1; D2; D3) waarbij cel D1 de tekenreeks "Invoertekenreeks" bevat, cel D2 het cijfer 2 en cel D3 het cijfer 3. Hier retourneert de functie drie tekens uit de opgegeven tekenreeks, beginnend bij het tweede teken. nvo
=DEEL("Invoertekenreeks"; 6; 0) Hier retourneert de functie de lege string.

Gerelateerde LibreOffice-functies:

LINKS

DEELB

RECHTS

ODF standaard:

Section 6.20.15, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

DEEL