Documentatie/Calc-functies/MULYNOMIAAL

From The Document Foundation Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Documentation/Calc Functions/MULTINOMIAL and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎españolFunctienaam:

MULTINOMIAAL

Categorie:

Wiskundig

Samenvatting:

Berekent een multinomiale coëfficiënt voor de gegeven set positieve gehele getallen. Berekent de faculteit van de som van die getallen en deelt door het product van hun individuele faculteiten.

Syntaxis:

MULTINOMIAAL(Getal 1 [; Getal 2 [; … [; Getal 255]]])

Retourneert:

Retourneert een positief geheel getal dat de multinomiale coëfficiënt is voor de gegeven gegevens.

Argumenten:

Getal 1, Getal 2, … , Getal 255 geven de reeks waarden waarvoor de multinomiale coëfficiënt moet worden berekend. Er moet minimaal één waarde worden opgegeven.

Elk argument kan één van de volgende vormen aannemen:

 • Een positief geheel getal of een uitdrukking die resulteert in een positief geheel getal.
 • Een verwijzing naar een enkele cel die een positief geheel getal bevat.
 • Een eenvoudige verwijzing naar een celbereik dat positieve gehele getallen bevat (bijvoorbeeld A1:B9).
 • De naam van een benoemd bereik, bestaande uit cellen die positieve gehele getallen bevatten.
 • De naam van een databasebereik, bestaande uit cellen die positieve gehele getallen bevatten.
 • Een ingebedde matrix van positieve gehele getallen (bijvoorbeeld {1, 2, 3, 4}).

Merk op dat hoewel MULTINOMIAAL tot 255 argumenten kan accepteren, elk argument een celbereik kan specificeren. Dit betekent dat het aantal verwerkte positieve gehele getallen veel meer dan 255 kan zijn. Houd er echter rekening mee dat MULTINOMIAAL zeer grote waarden kan retourneren van relatief kleine argumentwaarden - bijvoorbeeld de formule =MULTINOMIAAL(7; 8; 9) retourneert de waarde 8413788240.

De volgende omstandigheden (inclusief fouten) kunnen optreden:

 • Als een argument een string tussen aanhalingstekens is of een verwijzing naar een enkele cel die een string bevat in plaats van een positief geheel getal, dan retourneert MULTINOMIAAL een fout. Dit is ofwel een #WAARDE! fout of een Ongeldig argument (Fout:502), afhankelijk van de waarden van andere argumenten.
 • Tekst en lege cellen binnen een gegevensbereik worden genegeerd.
 • Als een waarde kleiner is dan of gelijk is aan -1, retourneert MULTINOMIAAL als fout Ongeldig argument (Fout:502). Waarden die in het bereik -1 < x < 0 liggen, worden naar boven afgerond op 0,0.
 • Als een positieve waarde geen geheel getal is, wordt die waarde afgekapt tot zijn minimumwaarde.
 • Als na enige afkappinging alle opgegeven waarden gelijk zijn aan 0, dan geeft MULTINOMIAAL de waarde 1 terug.

Aanvullende details:

 • MULTINOMIAAL negeert tekst of lege cellen binnen een gegevensbereik. Als u verkeerde resultaten vermoedt, zoek dan naar tekst binnen het (de) opgegeven gegevensbereik(en). Om tekstinhoud binnen een gegevensbereik te markeren, gebruikt u de functie Beeld > Waardemarkering in Calc.
 • Voor het instellen van de k values N1Nk, implementeert MULTINOMIAAL de volgende formule:

[math]\displaystyle{ \text{MULTINOMIAAL}(N_1, N_2, ..., N_k)~=~\frac{(N_1+N_2+ ... +N_k)!}{N_1! \times N_2!\times ... \times N_k!} }[/math]

Voorbeelden:

Formule Beschrijving Retourneert
=MULTINOMIAAL(1; 2) Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ \left(\frac{(1+2)!}{1!\times2!}\right) }[/math] en retourneert 3. 3
=MULTINOMIAAL(1; 2; 3) Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ \left(\frac{(1+2+3)!}{1!\times2!\times3!}\right) }[/math] en retourneert 60. 60
=MULTINOMIAAL(D1:D3) waarbij de cellen D1 tot en met D3 respectievelijk de nummers 2, 3 en 4 bevatten. Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ \left(\frac{(2+3+4)!}{2!\times 3!\times 4!}\right) }[/math] en geeft 1260 terug. De formule =MULTINOMIAAL(D1; D2; D3) zou hetzelfde resultaat geven. 1260
=MULTINOMIAAL(4,4; 5,5; 6,6) De drie argumentwaarden worden respectievelijk afgekapt tot 4, 5 en 6. Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ \left(\frac{(4+5+6)!}{4!\times5!\times6!}\right) }[/math] en retourneert 630630. De formule =MULTINOMIAAL (4; 5; 6) geeft exact hetzelfde resultaat. 630630
=MULTINOMIAAL ({7; 6; 1; 0}) Hier berekent de functie [math]\displaystyle{ \left(\frac{(7+6+1+0)!}{7!\times 6!\times 1!\times 0!}\right) }[/math] en geeft 24024 terug . 24024

Gerelateerde LibreOffice-functies:

FACT

ODF standaard:

Section 6.16.43, part 2

Gelijkwaardige Excel-functies:

MULTINOMIAAL